Ktl-icon-tai-lieu

đo huyết áp

Được đăng lên bởi nghiavuvan93tb
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 981 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đo Huyết Áp
Thông tin dự án
Mô tả những khó khăn của bạ đang cố gắng giải quyết . Huyết áp là 1 dấu hiệu
quan trọng . Nó cần được theo dõi 1 cách thường xuyên bởi vì hầu hết các bệnh
nghiêm trọng đều liên quan tới tăng huyết áp như đau tim đột quỵ suy thận . Nó sẽ
cho thấy rất ít dấu hiệu cho đến khi phát hiện ra là quá muộn. Hai tình trạng có thể
chuẩn đoán được là áp suất máu , tăng huyết áp, khi bệnh nhân có huyết ấp cao và
huyết âp thấp . Khi có huyết áp thấp . Có 2 giá trị ấp suất được đo bằng thiết bị để
xác định huyết áp của bệnh nhân , giá trị đầu tiên đại diện cho áp lực tác động lên
thành đông mạch trong tâm thất co lại và giá trị thứ 2 đại diện cho áp lực sau khi
tâm thất thư giãn ,
Các rủi ro liên quan tới tăng huyết áp
1, Đau tim
2,Đột quỵ
3, Suy thận
4, Suy tim
Các rủi ro liên quan tới huyết áp thấp
1, Bất tỉnh
2, mệt mỏi
3, tạm thời làm mờ hoặc mất thị giác
Mục tiêu là thiết kế một máy thiết đo huyết áp cho mọi người
Mô tả cách giải quyết các thách thức thông qua dự án
Dự án nhằm giúp những người không được chú ý cần thiết bằng cách cung cấp các
thiết bị y tế giá re mà có thể đăng tải được trên
Làm thế nào để đo huyết áp bằng dụng cụ đo truyền thống
Khi tim đập , nó sẽ gửi máu thông qua động mạch của bạ để cung cấp oxy và cá
chất dinh dưỡng cho cưo thể . sau khi cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể, máu
được trả lại cho tim và sau đó lập lại quá trình . Khi đo huyết áp hai phép đo khác
nhua được thực hiện , huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương . Các huyết áp tâm
thu là huyết áp tối đa cảy ra khi tâm thất co và lượng máu chảy qua các động
mạch . Khi tâm thất thư giãn , máu từ tâm nhĩ sẽ được làm đầy và quá trình sẽ

được lặp đi lặp lại . Tại thời điểm này huyết áp ở mức tối thiểu của nó là huyết áp
tâm trương .
Để đo những áp lực máu một túi hơi được quấn quanh cánh tay , thổi phồng để cắt
đứt lưu thông , và sau đó một ống nghe được sử dụng để lắng nghe những âm
thanh của dòng máu . sau khi lưu thông bị cắt đứt cánh tay áp lực chậm phát cho
đến khi máu có thể buộc theo cách mình thông qua các động mạch . Người nghe
qua ống nghe sẽ thấy âm thanh , âm thanh khai thác rõ ràng, do những biến động
tạo ra trong mạch máu kể từ khi máu không thể tự di chảy qua động mach. Áp lực
sau đó tiếp tục được phát hành cho đến khi không nghe thấy , lúc này áp lực vào
mạch máu giảm và máu có thể tự do qua mạch . áp lực đầu tiên được ghi nhận là
huyết áp tâm thu va thứ 2 là huyết áp tâm trương
Đây là cách xâm lấn chỉ đẻ đo huyết áp
Băng quấn đo huyết áp bình t...
Đo Huyết Áp
Thông tin dự án
Mô tả những khó khăn của bạ đang cố gắng giải quyết . Huyết áp là 1 dấu hiệu
quan trọng . Nó cần được theo dõi 1 cách thường xuyên bởi vì hầu hết các bệnh
nghiêm trọng đều liên quan tới tăng huyết áp như đau tim đột quỵ suy thận . Nó sẽ
cho thấy rất ít dấu hiệu cho đến khi phát hiện ra là quá muộn. Hai tình trạng có thể
chuẩn đoán được là áp suất máu , tăng huyết áp, khi bệnh nhân có huyết ấp cao và
huyết âp thấp . Khi có huyết áp thấp . Có 2 giá trị ấp suất được đo bằng thiết bị để
xác định huyết áp của bệnh nhân , giá trị đầu tiên đại diện cho áp lực tác động lên
thành đông mạch trong tâm thất co lại và giá trị thứ 2 đại diện cho áp lực sau khi
tâm thất thư giãn ,
Các rủi ro liên quan tới tăng huyết áp
1, Đau tim
2,Đột quỵ
3, Suy thận
4, Suy tim
Các rủi ro liên quan tới huyết áp thấp
1, Bất tỉnh
2, mệt mỏi
3, tạm thời làm mờ hoặc mất thị giác
Mục tiêu là thiết kế một máy thiết đo huyết áp cho mọi người
Mô tả cách giải quyết các thách thức thông qua dự án
Dự án nhằm giúp những người không được chú ý cần thiết bằng cách cung cấp các
thiết bị y tế giá re mà có thể đăng tải được trên
Làm thế nào để đo huyết áp bằng dụng cụ đo truyền thống
Khi tim đập , nó sẽ gửi máu thông qua động mạch của bạ để cung cấp oxy và cá
chất dinh dưỡng cho cưo thể . sau khi cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể, máu
được trả lại cho tim và sau đó lập lại quá trình . Khi đo huyết áp hai phép đo khác
nhua được thực hiện , huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương . Các huyết áp tâm
thu là huyết áp tối đa cảy ra khi tâm thất co và lượng máu chảy qua các động
mạch . Khi tâm thất thư giãn , máu từ tâm nhĩ sẽ được làm đầy và quá trình sẽ
đo huyết áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đo huyết áp - Người đăng: nghiavuvan93tb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
đo huyết áp 9 10 923