Ktl-icon-tai-lieu

Đông y châm cứu điều trị nội khoa

Được đăng lên bởi thiengiac0712
Số trang: 525 trang   |   Lượt xem: 3273 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐÔNG Y CHÂM CỨU

Điều Trị Nội Khoa

LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn sách Đông y - Châm cứu của tập thể chúng tôi soạn, Học viện Quân Y xuất bản
năm 1991, trong đó đã cung cấp hệ thống lý luận cơ bản của Đông y - Châm cứu và một
số kết hợp bước đầu với lý luận Tây y trong những bài cụ thể. Qua góp ý của độc giả,
chúng tôi sẽ bổ sung, sửa chữa và xin tái bản để phục vụ quý vị rộng rãi hơn.

Lần này tôi biên soạn cuốn "Đông y - Điều trị nội khoa" nhằm đáp ứng yêu cầu của đa số
lương y chưa có điều kiện học tập Tây y, bằng cách chọn các tài liệu điều trị bằng Đông
y, châm cứu trên cơ sở có kết hợp lý luận chẩn đoán của Tây y trong các bộ sách đáng tin
cậy, đồng thời trích riêng phần tóm tắt bệnh học Tây y ở cuốn sách "Điều trị học" của
Giáo sư Đặng Văng Chung và một số đoạn ở sách "Bệnh lý học" của Cát Lâm y khoa đại
học biên soạn để các vị tiện đối chiếu giữa tên bệnh, tên chứng biến diễn bệnh.v.v... Đặc
biệt là trong phần nhắc lại bệnh học ở sách "Điều trị học" của Giáo sư Đặng Văn Chung
đã cung cấp tình hình bệnh ở con người Việt Nam thời kỳ gần đây cũng như dự đoán thời
gian sắp tới.

Về những bài thuốc chế sẵn, sử dụng cho từng bệnh, trong sách chỉ ghi tên bài, tôi đã sưu
tầm công thức để ghi ở phần cuối từng bài, có một số ít chỉ ghi được tên vị, chưa có trọng
lượng, xin các vị xem ở các sách về dược tính, dược vị để bổ sung khi dùng. Phần sử
dụng thuốc cây cỏ phương Đông trong điều trị, tuy chúng tôi đã cố gắng, nhưng chắc
chắn người đọc sẽ phải cùng chúng tôi làm rõ bằng những tên thường dùng ở địa phương
mình, trường hợp nào khó xác định, xin liên hệ với cơ quan nghiên cứu thực vật nhờ giúp
đỡ, hy vọng chúng ta có thể khai thác kinh nghiệm nhân dân rộng rãi, tìm ra thêm nhiều
cây thuốc quý trên đất Việt Nam đã chữa bệnh và nâng cao sức khoẻ cho người Việt
Nam.

Kính mong sự giúp đỡ của quý vị độc giả để chúng tôi kịp thời chỉnh lý và bổ sung trong
công việc biên soạn.

Hà Nội tháng 2 , năm 2000

Tác giả Lê Văn Sửu
DẪN NHẬP

"Bắt đầu nhận thức là thực tiễn, trong quá trình thực tiễn, nhận thức được nâng lên
thành lý luận, lý luận lại được đưa trở lại thực tiễn". Nội khoa Đông y là vận dụng lý
luận Đông y chỉ đạo thực tiễn lâm sàng.

Tinh thần cơ bản của biện chứng thí trị ở chỗ đem lý, pháp, phương, dược, mỗi cái trọng
tâm đó kết hợp lại với cơ địa, thể hiện quan hệ gắn bó cơ sở với lâm sàng.

Nội khoa Đông y vốn phân ra hai loại lớn, ngoại cảm thời khí (thương hàn, ôn bệnh) và
tạp bệnh nội khoa. Hiện nay biện chứng đối với bệnh thời khí, nói chung đều lấy vệ khí
...
ĐÔNG Y CHÂM CỨU
Điều Trị Nội Khoa
Đông y châm cứu điều trị nội khoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đông y châm cứu điều trị nội khoa - Người đăng: thiengiac0712
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
525 Vietnamese
Đông y châm cứu điều trị nội khoa 9 10 550