Ktl-icon-tai-lieu

ĐỘT QUỴ - CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ

Được đăng lên bởi Nguyễn Hoàng Chung
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 482 lần   |   Lượt tải: 1 lần
02/11/2014

ĐỘT QUỴ - CHẨN
ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊỊ
ThS BS NGUYỄN BÁ THẮNG
Bài giảng cho SV Dược

Mục tiêu học tập
Nhận biết sớm đột quỵ
 Nêu được các PP xử trí cấp cứu đột quỵ
 Phân tích điều trị nội khoa tăng đường
huyết và tăng huyết áp trong đột quỵ cấp
 Liệt
ệ kê được
ợ các yyếu tố nguy
g y cơ,, nguyên
g y
nhân của đột quỵ, và cách phòng ngừa
đột quỵ tái phát


07:41

1

02/11/2014

Giới thiệu


Đột quỵ là bệnh lý phổ biến
 800.000
800 000

bệnh
bệ h nhân
hâ mới
ới mỗi
ỗi năm
ă tạii Hoa
H Kỳ
 3000-5000 bệnh nhập viện mỗi năm tại BVCR/BV 115


Hậu quả nặng nề
 Nguyên

nhân tử vong đứng hàng thứ ba
 Nguyên nhân tàn phế hàng đầu ở người lớn


Đột quỵ là gì?
 Bệnh

lý tổn thương một phần não do bất thường mạch
máu dẫn tới mất các chức năng thần kinh (khu
trú>toàn thể), xảy ra một cách đột ngột, tự phát

Nhận diện đột quỵ


Diện



Thủ



Ngôn



Đột ngột,
khẩn cấp

2

02/11/2014

BIỂU HIỆN LÂM SÀNG
Triệu chứng đột ngột xảy ra trên người đang sinh hoạt,
làm việc
ệ bình thường
g
Đau đầu đột ngột
Lơ mơ, lú lẫn đột ngột
Nói khó/không nói được
Đột ngột mờ mắt một
hoặc cả hai bên
Đột ngột tê hoặc
yếu liệt một bên

Đột ngột xây
xẩm, choáng váng

07:41

Đột quỵ: tổn thương não bộ
Yếu/liệt
nửa
g
người

Mất
ngôn ngữ

Tê, mất
cảm giác

Bán
manh,
mù

Mất
ngôn
g ngữ
g

Thất
điều
Hôn mê
07:41

3

02/11/2014

Tưới máu não

07:41

Tưới máu não

07:41

4

02/11/2014

Kiểu tổn thương MM não

Lấp mạch não

Huyết khối XVĐM

Chảy máu trong nhu mô não

07:41
Chảy máu
khoang dưới nhện

Phân loại đột quỵ


Xuất huyết trong sọ (20-30%):
 Xuất
X ấ

hhuyết
ế trong não
ã (15-25%)
(15 25%)
 Xuất huyết khoang dưới nhện (5-10%)


Thiếu máu não cục bộ (70-80%)
=

Nhồi máu não

 Cơn

thoáng thiếu máu não: khiếm khuyết thần kinh
khu trú, hồi phục hoàn toàn trong vòng 60p, không có
tổn thương tương ứng trên MRI DWI
07:41

5

02/11/2014

Chẩn đoán xác định đột quỵ


Bệnh cảnh lâm sàng rất quan trọng
Khởi pphát đột
ộ ngột,
gộ , khôngg do chấn thươngg
Các dấu thần kinh định vị > dấu toàn thể
 Tồn tại ≥60 phút (<60 phút: cơn thoáng thiếu máu não)







Phân biệt với các tình huống giống đột quỵ: động kinh,
hạ đường huyết, migraine, bệnh não THA…
Hình ảnh học


CT: cần lưu ý để tránh nhầm lẫn
Vùng phân bố tưới máu
Mức độ giảm đậm độ so với thời gian khởi phát
 Vị trí tổn thương phù hợp biểu hiện lâm sang





MRI: ít nhầm lẫn, nhưng khó tiếp cận hơn CT

CT
scan
não
trong
ĐQ
Vùngg
nhồi máu
(NMN)

Máu chảy
trong khoang
dưới nhện
(XHDN)
07:41

6

02/11/2014

Bthườn...
02/11/2014
1
ĐỘT QU -CHN
Đ
OÁN VÀ ĐIU TR
ThS BS NGUYN BÁ THNG
Bài ging cho SV Dược
Mc tiêu hc tp
Nhn biết sm đột qu
Nêu được các PP x trí cp cu đột qu
Phân tích điu tr ni khoa tăng đường
huyết và tăng huyết áp trong đột qu cp
Li
t kê đư
c các
yế
u t
n
g
u
y
cơ
,
n
g
u
y
ên
y
gy
,gy
nhân ca đột qu, và cách phòng nga
đột qu tái phát
07:41
ĐỘT QUỴ - CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỘT QUỴ - CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ - Người đăng: Nguyễn Hoàng Chung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
ĐỘT QUỴ - CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 9 10 817