Ktl-icon-tai-lieu

DƯỢC LÂM SANG

Được đăng lên bởi canh02cdtnmt
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 825 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀIBÁOCÁONHÓM6
GIAOTIẾPTRONGCÁCTÌNHHUỐNGĐẶCBIỆT

NỘIDUNGBÁOCÁO:

Đốitượnglàngườigià

Đốitượnglàtrẻvịthànhniên

Mộtvàivídụcụthể

ĐỐITƯỢNGLÀNGƯỜIGIÀ
 KHẢNĂNGTIẾPTHU:

 Ngườicaotuổicókhảnănghọcchậmhônnhữngngườitrẻtuổi.Vìvậytốcđộnóivàlượngthôngtintrìnhbàyởmột
thờiđiểmcầnphùhợpvớikhảnăngtiếpthucủabệnhnhân.

 Trínhớngắnhạn,việcnhớlạivàmứcđộchúýcóthểgiảmxuốngđốivớimộtsốbênhnhâncaotuổi.

 Khảnăngxửlýcácgiảiphápmớivàmangtínhsángtạođốivớicácvấnđềcũngcóthểchậmhơnởm
ộtsốngườicaotuổi

 Đặtracácmụctiêungắnhạnhợplý,tiếpcậncácmụctiêudàihạnởcácgiaiđoạnvàchiacácnhiệm
vụhọctậpralàmcácphầnnhỏdễnhớ,dễtiếpthu

 Yêucầubệnhnhânnhắclạinhữngchỉdẫnvàcácthôngtinkhácđồngthờiquansátphảnứngkhô
nglờicủahọ.

ĐỐITƯỢNGLÀNGƯỜIGIÀ
 THỊLỰC.

 Lãohóacóthểảnhhướngđếnquátrìnhnhìn,
ởmộtsốbệnhnhânhọcầnnhiềuánhsánghơnđểkíchthíchcáctếbàothunhậntrongmắtvìvậykh
isửdụngthôngtinbằngchữcầnkiềmtrachínhxácđãđủánhsángchohọchưa
 Cácthôngđiệpbằngchữchocáccánhânkémthịlựccầnđượcinchữracỡlớn.

ĐỐITƯỢNGLÀNGƯỜIGIÀ
 THÍNHGIÁC

Lãohóacũngảnhhướngđếnkhảnăngnghecủangườicaotuổivìthếkhigiaotiếpcầnnóichậmgiọng
vừađủđểbệnhnhânnghevàhiêuđiềuđangnghe

ĐỐITƯỢNGLÀNGƯỜIGIÀ


NHỮNGKHÁCBIỆTVỀNHẬNTHỨCVÀGIÁTRỊ.
Lãohóacũngảnhhướngđếnkhảnăngnghecủangườicaotuổivìthếk
higiaotiếpcầnnóichậmgiọngvừađủđểbệnhnhânnghevàhiêuđiềuđ
angnghe.

Ngườicaotuổicónhậnthứckhácsovớinhữngngườiởcácnhómtuổik
hácvìcòngắnbóvớicácgiátrịđãđượchọcvàđượcchấpnhậntừnhữn
gnămtuổitrẻcủahọvìthếngườicaotuổicóthểcóniềmtin,nhậnthứcv
ềviêcchămsócsứckhỏenóichung,vềthuốcvàdượcsĩnóiriêng.

Khigiaotiếpcầnthậntrọngtrongcácxưnghôvàkhôngphảnứngthái
quákhibệnhnhâncốtìnhlàmsaiquyđịnh

ĐỐITƯỢNGLÀNGƯỜIGIÀ
 Hìnhảnhcủangườicaotuổicũngrấtquantrọngvìthếchỉgiaotiếpvớihọkhihọđãđượcănmặcch
ỉnhtề,sạchsẽ

 Đốivớinhữngbệnhnhâncaotuổicónhânthứctíchcựcvềbácsĩ,dượcsỹvàsẵnsànggiaotiếpvớit
âmtrạngthoảimáicởimở

 Cónhữngbệnhnhânlạithumình,ítchịutiếpxúcvơingườidượcsỹthìcầnlựachọnphươngpháp
tiếpcânhợp

ĐỐITƯỢNGLÀNGƯỜIGIÀ
 NHỮNGYẾUTỐXÃHỘI
 Bệnhnhâncaotuổicónhiểutrảinghiệmtổnthấtlớnlaovớicáccánhânởcácnhómtuổikhácnhaugâyranhữngm
ấtmátvàđaukhổchohọvídunhưbạnbèhọcóthểrađingàymộtnhiều…
 Vìthếphảnứngtrướccáctìnhhuốngytếnàođóhọcóthểtảnglờnhữngchỉdẫncủabạnhayphànnànvềgiáthuốch
oặccóthểlànhữngphảnứngsợhãivềbệnhtậtdẫnđếnhọcáukỉnhvơibạnvànhữngngườichămsócsứckhỏekhác

BỆNHNHÂNTUỔIVỊTHÀNHNIÊN
 TÂMLÝCHUNGCỦATRẺVỊTHÀNHNIÊN.

 Luôntựámảnhvàtinrằngmìnhlàtrungtâmchúýcủangườikhác
 Cácđốitượngcùnghoàncảnhđóngvaitròquantrongtrongquatrìnhraquyếtđịnhcủachúng

BỆNHNHÂNTUỔIVỊTHÀNHNIÊN
 Chúngc...
BÀIBÁOCÁONHÓM6
GIAOTIẾPTRONGCÁCTÌNHHUỐNGĐẶCBIỆT
DƯỢC LÂM SANG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DƯỢC LÂM SANG - Người đăng: canh02cdtnmt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
DƯỢC LÂM SANG 9 10 792