Ktl-icon-tai-lieu

Dược liệu

Được đăng lên bởi Nguyễn Hữu Thọ
Số trang: 158 trang   |   Lượt xem: 10848 lần   |   Lượt tải: 40 lần
CHƯƠNG 1.

ĐẠI CƯƠNG VỀ DƯỢC LIỆU
Tên giảng viên: Phan Văn Chinh: Giảng viên chính. Tiến sỹ, Bác sỹ Thú y. Khoa Chăn
Nuôi Thú y. Trường Đại Học Nông Lâm Đại Học Huế
Mục tiêu của chương:
Sau khi học chương "Đại cương về Dược liệu"sinh viên phải biết được:
Vị trí và vai trò của dược liêu đối với người và động vật trong nền kinh tế Quốc dân.
Số tiết: 4 tiết
Hình 0
Bảng 0
Tóm tắt nôi dung chương:
1. Định nghĩa môn học.
2. Lịch sử của nền Thú y học thế giới và trong nước gắn liền với môn học.
3. Vị trí của dược liệu trong ngành Thú y trong nền kinh tế Quốc dân.
4. Công việc thu hái và bảo quản dược liệu.
5. Các phương pháp đánh giá dược liệu.
Câu hỏi ôn tập chương:
1. Nêu nguông gốc, phân bố, đặc điểm những dược liệu thường dùng?
2. Các phương pháp kiểm nghiệm dược liệu thường gặp?
3. Tác dụng và công dụng những dược liệu thường dùng?
Tài liệu sinh viên cần tham khảo:
1. GS TS. Đỗ Tất Lợi 1992
- "Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam" NXBKHKT.
2. Viện sinh thái tài nguyên sinh vật 1986-1995. Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa
học.
3. Viện dược liệu 1972-1986, 1987-2000. Công trình nghiên cứu khoa học.
4. Tạp chí dược liệu học.
Giải thích thuật ngữ:Vị Thần Nông (thần nông nghiệp) của người Việt cổ dạy dân trồng lúa, là
tổ tiên của Vua Hùng. Thần Nông sinh ra Đế Minh, Đế Minh sinh ra Kinh Dương Vương,
Kinh Dương Vương sinh ra Lạc Long Quân, Lạc Long Quân sinh ra vua Hùng.
ĐẠI CƯƠNG VỀ DƯỢC LIỆU
1. ĐỊNH NGHĨA MÔN HỌC
Dược liệu học là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo bác sĩ Thú y. Dược liệu
học tiếng Anh là “Pharmacognosy”. Tên gọi này do Seydler đưa ra vào năm 1815, được ghép
từ 2 từ Hy Lạp: pharmakon nghĩa là nguyên liệu làm thuốc và gnosis nghĩa là hiểu biết.
Đây là môn học nghiên cứu về sinh học và hóa học những nguyên liệu dùng làm thuốc có
nguồn gốc thực vật và động vật. Nội dung môn học sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến
thức bao gồm nguồn gốc, thành phần hóa học, kiểm nghiệm, tác dụng và công dụng của dược
liệu. Yêu cầu chủ yếu là xác định được sự thật giả, chất lượng và hướng dẫn sử dụng dược
liệu.
Dược liệu dùng có thể là tất cả các bộ phận của cây, vật hoặc chỉ vài bộ phận. Những chất
chiết ra từ cây cỏ hoặc động vật như tinh dầu, dầu mỡ, nhựa, sáp cũng thuộc phạm vi dược
liệu. Theo quan niệm hiện nay thì môn dược liệu không chỉ nghiên cứu nguyên liệu thô mà cả
những tính chất chiết ra từ dược liệu ví dụ hoa hoè và rutin, lá dương địa hoàng và digitalin,
rễ ba gạc và reserpin...
Chúng ta cũng cần biết rằng một số nguyên liệu như cà ph...
CHƯƠNG 1.
ĐẠI CƯƠNG VỀ DƯỢC LIỆU
Tên giảng viên: Phan Văn Chinh: Giảng viên chính. Tiến sỹ, Bác sThú y. Khoa Chăn
Nuôi Thú y. Trường Đại Học Nông Lâm Đại Học Huế
Mục tiêu của chương:
Sau khi học chương "Đại cương về Dược liệu"sinh viên phải biết được:
Vị trí và vai trò của dược liêu đối với người và động vật trong nền kinh tế Quốc dân.
Số tiết: 4 tiết
Hình 0
Bảng 0
Tóm tắt nôi dung chương:
1. Định nghĩa môn học.
2. Lịch sử của nền Thú y học thế giới và trong nước gắn liền với môn học.
3. Vị trí của dược liệu trong ngành Thú y trong nền kinh tế Quốc dân.
4. Công việc thu hái và bảo quản dược liệu.
5. Các phương pháp đánh giá dược liệu.
Câu hỏi ôn tập chương:
1. Nêu nguông gốc, phân bố, đặc điểm những dược liệu thường dùng?
2. Các phương pháp kiểm nghiệm dược liệu thường gặp?
3. Tác dụng và công dụng những dược liệu thường dùng?
Tài liệu sinh viên cần tham khảo:
1. GS TS. Đỗ Tất Lợi 1992
- "Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam" NXBKHKT.
2. Viện sinh thái i nguyên sinh vật 1986-1995. Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa
học.
3. Viện dược liệu 1972-1986, 1987-2000. Công trình nghiên cứu khoa học.
4. Tạp chí dược liệu học.
Giải thích thuật ngữ:Vị Thần Nông (thần nông nghiệp) của người Việt cổ dạy dân trồng lúa, là
tổ tiên của Vua Hùng. Thần Nông sinh ra Đế Minh, Đế Minh sinh ra Kinh Dương Vương,
Kinh Dương Vương sinh ra Lạc Long Quân, Lạc Long Quân sinh ra vua Hùng.
ĐẠI CƯƠNG VỀ DƯỢC LIỆU
1. ĐỊNH NGHĨA MÔN HỌC
Dược liệu học môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo bác sĩ Thú y. Dược liệu
học tiếng Anh “Pharmacognosy”. Tên gọiy do Seydler đưa ra vào năm 1815, được ghép
từ 2 từ Hy Lạp: pharmakon nghĩa là nguyên liệu làm thuốc và gnosis nghĩa là hiểu biết.
Đây là môn học nghiên cứu về sinh học và hóa học những nguyên liệu dùng làm thuốc
nguồn gốc thực vật động vật. Nội dung môn học sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến
thức bao gồm nguồn gốc, thành phần hóa học, kiểm nghiệm, tác dụng công dụng của dược
liệu. Yêu cầu chủ yếu xác định được sự thật giả, chất lượng hướng dẫn sử dụng dược
liệu.
Dược liệu dùng có thể tất cả các bộ phận của cây, vật hoặc chỉ vài bộ phận. Những chất
chiết ra từ cây cỏ hoặc động vật như tinh dầu, dầu mỡ, nhựa, sáp cũng thuộc phạm vi dược
liệu. Theo quan niệm hiện nay thì môn dược liệu không chỉ nghiên cứu nguyên liệu thôcả
những tính chất chiết ra từ dược liệu dụ hoa hoè rutin, dương địa hoàng digitalin,
rễ ba gạc và reserpin...
Chúng ta cũng cần biết rằng một số nguyên liệu như cà phê, trà, gừng, quế...Được xếp vào
dược liệu nhưng cũng đồng thời là nguyên liệu dùng trong thực phẩm.
1
Dược liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dược liệu - Người đăng: Nguyễn Hữu Thọ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
158 Vietnamese
Dược liệu 9 10 72