Ktl-icon-tai-lieu

Giải phẫu gan

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 28292 lần   |   Lượt tải: 41 lần
GiẢI PHẪU GAN
PGSTS.LÊ ĐÌNH VẤN
BM: Giải phẫu – Trường ĐH Y dược
Huế

 Gan

là tạng lớn của
cơ thể
 Nằm ở tầng trên
mạc treo kết tràng
ngang.
 Ở ô dưới hoành phải
qua tận ô dưới
hoành trái

 Trọng

lượng:

– 1500g trên xác
– 2300 – 2500 g ở người sống

 Kích

thước: 28 x 15 x 8 cm

Giải phẫu mô tả
 Gan

gồm có hai mặt
và một bờ
– Mặt hoành
– Mặt tạng
– Bờ dưới

Mặt hoành
Có 4 phần
 Phần trước
 Phần trên
Hai phần này có Chỗ bám DC liềm chia mặt
hoành làm hai thùy: thùy phải và thùy trái
 Phần phải
 Phần sau (mặt sau theo quan niệm mốt số
tác giả khác): có vùng trần

Mặt tạng
 Có

ấn các tạng; các rãnh và khe tạo thành
chữ H
– Rãnh phải:

Phía trước là hố túi mật
 Phía sau là rãnh TM chủ dưới
– Rãnh dọc trái
 Phía trước: khe dây chằng tròn
 Phía sau là khe dây chằng tĩnh mạch
– Rãnh ngang là cửa gan


Mặt tạng

 Rãnh

chữ H chia mặt tạng thành 4 thùy
– Thùy phải: bên phải rãnh phải chữ H
– Thùy trái : bên trái rãnh chữ H
– Thùy vuông: nằm trước cửa gan giữa hai
rãnh
– Thùy đuôi: sau cửa gan giữa hai rãnh:
phía trước có mỏm đuôi nằm giữa TM
chủ dưới và túi mật

Mặt tạng

Bờ dưới của gan

Bờ dưới
Bờ dưới

Các bờ khác theo quan điểm
giải phẫu cũ
 Các

tác giả Pháp và Gray mô tả gan có ba
mặt: trên dưới sau và 4 bờ:
– Bờ dưới: bờ đã mô tả
– Bờ sau trên: giữa pần trên và phaần sau mặt

hoành có lá trên DC vành bám
– Bờ sau dưới: giữa mặt tạng và phần sau mặt
hoành: chỗ bám của lá dưới dây chằng vành
– Bờ phải: mốc quan trong trong phân thùy gan

Các phương tiện cố định gan
và các dây chằng
 TM

chủ dưới
 DC liềm
 DC tròn gan: di tích TM rốn
 DC vành gồm hai lá
– Lá trên
– Lá dưới

 DC

tam giác phải và trái
 Mạc nối nhỏ

Cấu tạo của gan
 Gan

được cấu tạo bởi ba thành phần chính

sau:
– Bao gan
– Nhu mô gan
– Mạch máu và đường mật trong gan

Bao gan
Gồm hai lớp
 Lớp thanh mạc
 Lớp bao xơ gan: nằm trong lớp thanh mạc.
Che phủ nhu mô gan, đến cửa gan bao lấy
thành phần của cuống glisson gọi là bao
glisson cho đến các khoang gian tiểu thùy

Mạch máu và đường mật
 TM

gan: Tm gan phải, trái và giữa
 Tĩnh mạch cửa
 Động mạch gan
 Đường mật
– Ba thành phần: đường mật, TM cửa và ĐM gan

nằm trong bao xơ gan tạo nên cuống Glisson
phân chia trong nhu mô gan.

Phân thùy gan
Lịch sử
Cantlie 1898, McIndoe et Counseller 1927,
Hjorstjö 1931,, Goldsmith và Woodburn en
1957, Couinaud 1957. Tôn Thất Tùng 1962,
Takasaki (1992), T.A.(1998); IHPBA (2000).

Phân thùy gan theo TT Tùng
TT Tùng dựa vào cuống Glisson và TM trên
gan chia ...
GiẢI PHẪU GAN
GiẢI PHẪU GAN
PGSTS.LÊ ĐÌNH VẤN
BM: Giải phẫu – Trường ĐH Y dược
Huế
Giải phẫu gan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải phẫu gan - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Giải phẫu gan 9 10 690