Ktl-icon-tai-lieu

Giải phẫu gan

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 4748 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GiẢI PHẪU GAN
PGSTS.LÊ ĐÌNH VẤN
BM: Giải phẫu – Trường ĐH Y dược
Huế

New Concept of Liver
Segmentation on the Basis
of the Glissonean Pedicle
(Takasaki’s Segmentation)

Three Segments and One
Caudate Area

Sơ đồ các phân thùy

Sơ đồ cuống Glisson
 Cuống

chính
 Cuống bậc 1
 Cuống bậc 2
 Cuống tận cùng

Sơ đồ cuống Glisson

Hai mặt phẳng chính

Các phân thùy của gan

Các tam giác cạnh TM chủ

Liên quan với TM gan

So sánh với các phân chia
khác

...
GiẢI PHẪU GAN
GiẢI PHẪU GAN
PGSTS.LÊ ĐÌNH VẤN
BM: Giải phẫu – Trường ĐH Y dược
Huế
Giải phẫu gan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải phẫu gan - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Giải phẫu gan 9 10 214