Ktl-icon-tai-lieu

Giải phẫu hệ xương

Được đăng lên bởi buocchanvva2
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2083 lần   |   Lượt tải: 19 lần
BS. NGUYỄN TRƯỜNG KỲ
BM GIẢI PHẪU HỌC
ĐH Y DƯỢC TP HCM

MỤC TIÊU
1. Biết được các thành phần của bộ xương
2. Biết được tên gọi, vị trí của từng xương
3. Biết định hướng 1 xương trong không gian
4. Biết được các chi tiết chính trong một

xương

2/20/2011

HỆ XƯƠNG-BS NGUYỄN TRƯỜNG KỲ

2

THÀNH PHẦN
XƯƠNG TRỤC

XƯƠNG PHỤ

•Xương đầu mặt
•Cột sống
•Xương sườn
•Xương ức

•Xương chi trên
•Xương chi dưới

80 xương

126 xương

206 xương
Xương vừng trong gân cơ,
các xương bất thường khác
2/20/2011

HỆ XƯƠNG-BS NGUYỄN TRƯỜNG KỲ

3

XƯƠNG CHI TRÊN
Xương đòn
Xương vai
Xương cánh tay

Xương quay
Xương trụ
Xương cổ tay
xương bàn tay

2/20/2011

HỆ XƯƠNG-BS NGUYỄN TRƯỜNG KỲ

4

1. Vị trí:

XƯƠNG ĐÒN
Xương đòn

2/20/2011

HỆ XƯƠNG-BS NGUYỄN TRƯỜNG KỲ

5

XƯƠNG ĐÒN
2.ĐỊNH HƯỚNG:
•X. nằm ngang
•Mặt có rãnh xuống dưới
•Bờ lõm đầu dẹt ra trước
•Đầu dẹt ra ngoài

XƯƠNG PHẢI

Đầu
cùng
vai

Đầu
cùng
vai

2/20/2011

Đầu ức

Rãnh dưới đòn

Đầu
ức

HỆ XƯƠNG-BS NGUYỄN TRƯỜNG KỲ

6

1.Vị trí:

XƯƠNG VAI
Xương vai

2/20/2011

HỆ XƯƠNG-BS NGUYỄN TRƯỜNG KỲ

7

2.ĐỊNH HƯỚNG
•Gai vai ra sau
•Góc có diện khớp
hình soan lên trên
và ra ngoài

XƯƠNG VAI

Hố trên gai

Mỏm cùng vai

Hố
dưới
gai

ổ chảo
XƯƠNG TRÁI

2/20/2011

Mỏm quạ
Khuyết vai

Gai vai

HỆ XƯƠNG-BS NGUYỄN TRƯỜNG KỲ

Mặt sau

8

XƯƠNG VAI
Khuyết vai
Mỏm cùng vai

Mỏm quạ

Hố
dưới
vai

ổ chảo

Mặt trước
2/20/2011

HỆ XƯƠNG-BS NGUYỄN TRƯỜNG KỲ

Bờ ngoài

9

XƯƠNG CÁNH TAY
1.Vị trí:

Xương cánh tay

2/20/2011

HỆ XƯƠNG-BS NGUYỄN TRƯỜNG KỲ

10

XƯƠNG CÁNH TAY
2.ĐỊNH HƯỚNG:
•Đặt xương đứng
thẳng
•Đầu tròn lên
trên,chỏm hướng vào
trong
•Rãnh của đầu này
hướng ra trước.

XƯƠNG TRÁI

2/20/2011

HỆ XƯƠNG-BS NGUYỄN TRƯỜNG KỲ

11

Chỏm
Củ bé

Rãnh gian củ
Củ lớn

Lồi củ delta

Rãnh thần kinh quay

Hố quay
Hố mỏm khuỷu

Hố vẹt
Chỏm con
Ròng rọc
2/20/2011

HỆ XƯƠNG-BS NGUYỄN TRƯỜNG KỲ

12

XƯƠNG TRỤ
1.Vị trí:

Xương trụ

2/20/2011

HỆ XƯƠNG-BS NGUYỄN TRƯỜNG KỲ

13

XƯƠNG TRỤ
2.ĐỊNH HƯỚNG:
• đặt x. đứng thẳng
•Đầu to lên trên
•Mặt khớp lõm đầu
này ra trước
•Cạnh sắc thân x. ra
ngoài

XƯƠNG TRÁI

2/20/2011

HỆ XƯƠNG-BS NGUYỄN TRƯỜNG KỲ

14

Mỏm khuỷu
Khuyết ròng rọc
Khuyết
ròng rọc

Mỏm vẹt

Mỏm vẹt
Khuyết quay

Mỏm
trâm trụ

2/20/2011

HỆ XƯƠNG-BS NGUYỄN TRƯỜNG KỲ

15

1.Vị trí:

XƯƠNG QUAY

Xương quay

2/20/2011

HỆ XƯƠNG-BS NGUYỄN TRƯỜNG KỲ

16

XƯƠNG QUAY
2.ĐỊNH HƯỚNG:
•X.thẳng đứng
•Đầu lớn xuống dưới
•Mấu nhọn đầu lớn ra
ngoài
•Mặt có nhiều rãnh ra
sau

XƯƠNG TRÁI

2/20/2011

HỆ XƯƠNG-BS NGUYỄN TRƯỜNG KỲ

17

Diện khớp ...
BS. NGUYỄN TRƯỜNG KỲ
BM GIẢI PHẪU HỌC
ĐH YC TP HCM
Giải phẫu hệ xương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải phẫu hệ xương - Người đăng: buocchanvva2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Giải phẫu hệ xương 9 10 773