Ktl-icon-tai-lieu

Giải phẫu khung chậu nữ

Được đăng lên bởi thanhtam77
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 5499 lần   |   Lượt tải: 3 lần
GIẢI PHẪU KHUNG CHẬU NỮ
Mục tiêu học tập
1. Mô tả cấu tạo và hình thể một khung xương chậu nữ;
2. Nêu được các đường kính của đại khung và tiểu khung;
3. Mô tả được chức năng sinh lý của đáy chậu nữ.
Khung chậu là bộ phận có liên quan nhiều nhất trong cơ chế đẻ, thai nhi từ
tử cung đi ra ngoài phải đi qua một ống hình trụ cong do các xương tạo thành
gọi là khung xương chậu.
1. CẤU TẠO VÀ HÌNH THỂ
Khung chậu được cấu tạo bởi 4 xương:
- Phía trước và hai bên là 2 xương cánh chậu.
- Phía sau ở trên là xương cùng và ở dưới là xương cụt.
Xương cánh chậu là 2 xương dẹt to, hình cánh quạt. Mặt trong có đường vô
danh chia xương chậu ra làm 2 phần: Phần trên gọi là đại khung hay khung chậu
lớn, phần dưới gọi là tiểu khung hay khung chậu nhỏ.
Xương cùng có 5 đốt, đốt trên cùng nhô cao gọi là mỏm nhô. Xương cùng
có mặt trước lồi, mặt sau lõm và 2 bờ hai bên.
Xương cụt có từ 4 đến 6 đốt, cũng có các mặt như xương cùng.
Bốn xương của khung chậu được khớp với nhau bởi 4 khớp xương, phía
trước là khớp mu, phía sau là khớp cùng - cụt, 2 bên là 2 khớp cùng - chậu. Đó
là những khớp bán động cho nên các đường kính của khung chậu có thể thay đổi
khi chuyển dạ.
2. ĐẠI KHUNG
Đại khung được giới hạn bởi mặt trước cột sống lưng, hai cánh của xương
chậu và thành bụng trước.Về phương diện sản khoa, đại khung không quan
trọng lắm, tuy nhiên nếu đại khung hẹp thì có thể tiểu khung cũng hẹp. Đánh giá
đại khung bằng cách dùng thước đo Baudelocque đo kích thước các đường kính
ngoài và hình trám Michaelis.

1

2.1. Các đường kính của đại khung (đường kính ngoài)
- Đường kính trước sau (đường kính Baudeloque): đi từ gai đốt sống thắt
lưng thứ 5 đến điểm giữa bờ trên xương mu, số đo trung bình là 17,5 cm (người
Việt Nam).
- Đường kính lưỡng gai: nối hai gai chậu trước trên, trung bình là 22,5cm.
- Đường kính lưỡng mào: nối hai điểm xa nhất của hai mào chậu, trung
bình là 25,5 cm.
- Đường kính lưỡng mấu: nối hai mấu chuyển lớn của xương đùi, trung
bình là 27,5 cm.
2.2. Hình trám Michaelis
Nối 4 điểm:
- Ở trên là gai đốt sống thắt lưng thứ 5 (L5).
- Hai bên là hai gai chậu sau trên.
- Dưới là đỉnh của nếp liên mông.
Kết quả:
- Đường kính dọc = 11cm.
- Đường kính ngang = 10 cm.
- Đường kính ngang cắt đường kính dọc làm 2 phần: trên 4cm, dưới 7 cm.

A

B

C

Hình 1. Dùng compa Baudelocque để đo các đường kính ngoài khung chậu
A. Đường kính trước sau B. Đường kính lưỡng ụ ngồi C. Đường kính lưỡng gai

2

2.3. Đánh giá đại khung
Nếu các đường kính ngoài của đại khung thấp hơn so với kích thước...
GIẢI PHẪU KHUNG CHẬU NỮ
Mục tiêu học tập
1. Mô tả cấu tạo và hình thể một khung xương chậu nữ;
2. Nêu được các đường kính của đại khung và tiểu khung;
3. Mô tả được chức năng sinh lý của đáy chậu nữ.
Khung chậu bộ phận liên quan nhiều nhất trong chế đẻ, thai nhi từ
tử cung đi ra ngoài phải đi qua một ống hình trụ cong do các xương tạo thành
gọi là khung xương chậu.
1. CẤU TẠO VÀ HÌNH THỂ
Khung chậu được cấu tạo bởi 4 xương:
- Phía trước và hai bên là 2 xương cánh chậu.
- Phía sau ở trên là xương cùng và ở dưới là xương cụt.
Xương cánh chậu là 2 xương dẹt to, hình cánh quạt. Mặt trong có đường vô
danh chia xương chậu ra làm 2 phần: Phần trên gọi là đại khung hay khung chậu
lớn, phần dưới gọi là tiểu khung hay khung chậu nhỏ.
Xương cùng 5 đốt, đốt trên cùng nhô cao gọi mỏm nhô. Xương cùng
có mặt trước lồi, mặt sau lõm và 2 bờ hai bên.
Xương cụt có từ 4 đến 6 đốt, cũng có các mặt như xương cùng.
Bốn xương của khung chậu được khớp với nhau bởi 4 khớp xương, phía
trước khớp mu, phía sau khớp cùng - cụt, 2 bên 2 khớp cùng - chậu. Đó
là những khớp bán động cho nên các đường kính của khung chậu có thể thay đổi
khi chuyển dạ.
2. ĐẠI KHUNG
Đại khung được giới hạn bởi mặt trước cột sống lưng, hai cánh của xương
chậu thành bụng trước.Về phương diện sản khoa, đại khung không quan
trọng lắm, tuy nhiên nếu đại khung hẹp thì có thể tiểu khung cũng hẹp. Đánh giá
đại khung bằng cách dùng thước đo Baudelocque đo kích thước các đường kính
ngoài và hình trám Michaelis.
1
Giải phẫu khung chậu nữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải phẫu khung chậu nữ - Người đăng: thanhtam77
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Giải phẫu khung chậu nữ 9 10 702