Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI PHẨU PHÚC MẠC

Được đăng lên bởi Bình Minh Buồn
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1490 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÚC MạC
VÀ

PHÂN KHU ổ BụNG
PGS. TS Lê Văn Cường.

I.

ĐạI CƯƠNG:

Định nghĩa:
Là 1 màng thanh mạc
trơn láng, che phủ
tất cả thành ổ bụng,
bao bọc các tạng
thuộc hệ tiêu hóa
(kể cả mạch – TK),
và che phủ trước
hay bên các tạng
thuộc hệ tiết niệu,
sinh dục.
Vai trò: rất quan trọng
trong bệnh lý nội
ngoại khoa.
1.

2

I.
2.

ĐạI CƯƠNG:
Hình tượng về phúc mạc:
Vỏ da quả banh
(thành bụng)
Lòng quả banh
(Ổ bụng)
Vật
(Tạng)

Lòng ruột quả banh
(Ổ phúc mạc)

Ruột quả banh
(Phúc mạc)

3

I.
2.

ĐạI CƯƠNG:
Hình tượng về phúc mạc:
Tạng trong
phúc mạc

Tạng trong ổ phúc mạc

Mạc treo
Lá thành
Tạng sau phúc mạc
Lá tạng
Dây chằng
Mạc nối
Mạc dính

Túi cùng
Tạng dưới phúc
mạc
Tạng dính
(tạng bị thành hóa)

4

I.

Lòng quả banh
(Ổ bụng)

ĐạI CƯƠNG:

Một số khái niệm:
3.1 Ổ bụng và ổ phúc mạc:
3.

Ổ bụng: là 1 khoang kín, giới hạn
xung quanh bởi thành bụng, trên
là cơ hoành, dưới là đáy chậu. Ổ
bụng chứa tất cả các tạng và
chứa phúc mạc.
Ổ phúc mạc: là một khoang kín (trừ
phái nữ), nằm trong ổ bụng giống
như trong ruột quả banh, giới hạn
bởi phúc mạc tạng và phúc mạc
thành. Là một khoang ảo như ruột
quả banh hút hết hơi.

Lòng ruột quả banh
(Ổ phúc mạc)

5

I.

ĐạI CƯƠNG:

Mạc treo
Lá thành

Một số khái niệm:
Lá tạng
3.2 Lá phúc mạc: là một màng liên
tục như ruột quả banh hay bong Dây chằng
bóng
Mạc nối
•
Phúc mạc thành: phúc mạc lót
Mạc dính
mặt trong thành bụng.
•
Phúc mạc tạng: phúc mạc bao
mặt ngoài các tạng.
Liên tiếp giữa phúc mạc thành và
phúc mạc tạng có:

Mạc treo

Mạc chằng

Mạc nối
3.

6

I.

ĐạI CƯƠNG:

Một số khái niệm:
3.2 Tạng:
•
Tạng trong ổ PM: chỉ có 1 tạng nằm trong PM là buồng trứng
•
Tạng trong PM: che phủ gần hết mặt ngoài và có mạc treo
hoặc mạc chằng. Vd: ống tiêu hóa
3.

Mạc treo
Tạng trong
phúc mạc

Tạng trong ổ phúc mạc

7

I.

ĐạI CƯƠNG:

Một số khái niệm:
3.2 Tạng:
•
Tạng ngoài PM: chỉ được PM che
phủ 1 phần và không có mạc treo.
•
Tạng bị thành hóa: lúc đầu được
nếp PM che phủ gần hết nhưng
sau đó cả mạc treo và PM tạng
che phủ tạng này dính vào PM
thành của thành bụng sau.
•
Tạng dưới thanh mạc: nằm trong
PM, nhưng PM che phủ tạng này
rất dễ bóc tách khỏi tạng, nhất là
khi bị viêm nhiễm
3.

Tạng ngoài
PM
Tạng bị thành hóa

8

I.

ĐạI CƯƠNG:

Một số khái niệm:
3.3 Các cấu trúc khác của PM:
•
Túi cùng: lá PM lách giữa các tạng ở chậu hông tạo thành
một túi sâu của phúc mạc, nơi thấp nhất mà dịch bệnh lý động ở
3.

đó

Túi cùng Douglas

Túi cùng
Bàng quang tử cung

9

I.

ĐạI CƯƠNG:

Một số khái niệm:
3.3 Các cấu trúc khác của PM:
...
PHÚC MạC
PHÂN KHU ổ BụNG
PGS. TS Lê Văn Cường.
GIẢI PHẨU PHÚC MẠC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI PHẨU PHÚC MẠC - Người đăng: Bình Minh Buồn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
GIẢI PHẨU PHÚC MẠC 9 10 461