Ktl-icon-tai-lieu

Giáo dục và nâng cao sức khỏe

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 155 trang   |   Lượt xem: 11639 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN

GIÁO DỤC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC
Hà Nội 2007
1

Chủ Biên
PGS. TS. Đàm Khai Hoàn
BAN BIÊN SOẠN
1. PGS.TS. Đàm Khai Hoàn
2. ThS. Hạc Văn Vinh
3. ThS. Nguyễn Ngọc Diệp
4. ThS. Lê Văn Tuấn

2

LỜI GIỚI THIỆU
Giáo dục sức khỏe là một môn học của Y tế công cộng. Hiện nay, Giáo dục sức
khỏe và nâng cao sức khỏe đang là một chức năng, nhiệm vụ bắt buộc của tất cả
các cán bộ y tế và các cơ sở y tế. Hiện nay, Giáo dục sức khỏe và nâng cao sức
khỏe là một môn học nằm trong chương trình chính khoá được giảng dạy cho sinh
viên ngành học bác sỹ đa khoa trong tất cả các trường Đại học Y trên toàn quốc.
Tại trường Đại học Y khoa Thái Nguyên, Giáo dục sức khỏe và nâng cao sức
khỏe được chính thức đưa vào giảng dạy ở bộ môn Y xã hội học từ 1986. Năm
1997, khi bộ môn Y học cộng đồng được thành lập, Giáo dục sức khỏe và nâng cao
sức khỏe đã là một môn học chính trong chương trình đào tạo đại học và sau đại
học của bộ môn.
Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên, tập thể giảng viên của
bộ môn đã biên soạn tập tài liệu này. Nội dung chính của tài liệu cung cấp những
kiến thức cơ bản nhất về Giáo dục sức khỏe và nâng cao sức khỏe cho sinh viên y
khoa. Trong quá trình biên soạn giáo trình, chúng tôi dựa vào các tài liệu của Vụ
Khoa học - Đào tạo Bộ Y tế. tài liệu của chương trình đào tạo định hướng cộng
đồng và một số tài liệu của các tác giả trong và ngoài nước.
Phần thực hành là phần hướng dẫn sinh viên tiếp cận hộ gia đình. Đây là một
nội dung hết sức bổ ích cho sinh viên y khoa, mang đặc tính dạy/học dựa vào cộng
đồng của dự án CBE - Đơn vị tài trợ của việc biên soạn tài liệu này.
Phần lượng giá chúng tôi giới thiệu một số câu hỏi lượng giá của bộ môn. Bộ
câu hỏi lượng giá là sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 dự án đào tạo của Nhà trường đó
là Dự án COM - Hà Lan và CBE - Thụy Điển.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong biên soạn, những chắc hẳn sẽ không tránh
khỏi những sai sót, rất mong các đồng nghiệp và các bạn sinh viên góp ý để lần
biên soạn sau hoàn chỉnh hơn.
T/M nhóm biên soạn
PGS.TS. ĐÀM KHẢI HOÀN

3

CHỮ VIẾT TẮT

Chăm sóc sức khỏe

CSSK

Chăm sóc sức khỏe ban đầu

CSSKBĐ

Giáo dục sức khỏe

GDSK

Nâng cao sức khỏe

NCSK

Nhân viên y tế thôn bản

NVYTTB

Suy dinh dưỡng

SDD

Truyền thông - Giáo dục sức khỏe

TT- GDSK

4

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU
Cuốn tài liệu này nhằm giới thiệu chương trình chi tiết môn học, nội dung của
các bài học Truyền thông - Giáo dục sức khỏe và nâng cao sức khỏe. Ngoài ra,
trong cu...
1
TRƯỜNG ĐẠI HC Y KHOA THÁI NGUYÊN
GIÁO DC VÀ NÂNG CAO SC KHE
NHÀ XUT BN Y HC
Hà Ni 2007
Giáo dục và nâng cao sức khỏe - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo dục và nâng cao sức khỏe - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
155 Vietnamese
Giáo dục và nâng cao sức khỏe 9 10 247