Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình dược lý học

Được đăng lên bởi bsndtuan1965
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1265 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TÂY NINH

GIAÙO TRÌNH

CHÖÔNG TRÌNH TRUNG CAÁP

TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ - 2014

TRÖÔØNG TRUNG CAÁP Y TEÁÁ TAÂY NINH

BỘ MÔN DƯỢC


GIAÙO TRÌNH

CHÖÔNG TRÌNH TRUNG CAÁP
BIÊN SOẠN
DS. Lê Thị Đan Quế
BS.CKI. Nguyễn Văn Thịnh
HIỆU ĐÍNH
BS.CKI. Nguyễn Văn Thịnh
DS. Phan Lâm Tuấn Minh
DS. Đặng Thị Thúy Hồng
DS. Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
TRÌNH BÀY
BS.CKI. Nguyễn Văn Thịnh

Trang 1

Mục lục.

MỤC LỤC
Trang
1.

Lời nói đầu

2

2.

Chương trình Dược lý

3

3.

Dược lý đại cương

5

4.

Thuốc an thần, gây ngủ, chống co giật.

18

5.

Thuốc hạ sốt, giảm đau, kháng viêm.

26

6.

Thuốc tim mạch, lợi tiểu.

33

7.

Thuốc chống dị ứng, ho hen, cảm cúm

50

8.

Thuốc chữa bệnh thiếu máu, thuốc cầm máu

60

9.

Thuốc chữa bệnh đường tiêu hóa

65

10. Hormon và nội tiết tố
11.

Thuốc kháng sinh và Sulfamid

83
93

12. Thuốc kháng lao, phong, sốt rét

111

13. Thuốc dùng ngoài

120

14. Vitamin và khoáng chất

137

15. Dung dịch tiêm truyền

144

16. Tài liệu tham khảo

148

Giáo trình Dược lý

Lời nói đầu

Trang 2

LỜI NÓI ĐẦU
Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh đã tiến hành đào tạo hơn 20 khóa
Điều dưỡng (cả chính quy và vừa làm vừa học), Hộ sinh trung cấp và Y sỹ. Tuy
nhiên, cho đến năm 2008 Nhà trường vẫn chưa có bộ giáo trình Dược lý
hoàn chỉnh. Đa số giáo viên sử dụng các tài liệu phát tay rời rạc để giảng dạy,
thậm chí ở một số nội dung còn chưa có cả tài liệu phát tay.
Việc bắt tay biên soạn bộ giáo trình Dược lý trở nên cấp thiết vì các
tài liệu phát tay trước đây còn khá nhiều điều bất cập và chưa mang tính
"chính quy". Với mong muốn đây sẽ là tài liệu cần thiết và hữu ích cho các
bạn học sinh và giáo viên trong việc học tập và giảng dạy. Vì vậy năm 2008
chúng tôi bắt đầu biên soạn bộ giáo trình Dược lý dành cho đối tượng Y sỹ,
Điều dưỡng và Hộ sinh trung cấp đang đào tạo tại Trường. Bộ giáo trình này
được biên soạn dựa trên cơ sở giáo trình Sử dụng thuốc dành cho học sinh
chuyên ngành Dược nên nội dung và kết cấu chưa thật sự phù hợp với đối
tượng Y sỹ, Điều dưỡng và Hộ sinh trung cấp.
Năm 2014, thực hiện Quy chế đào tạo mới theo Thông tư 22/2014/TTBGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 09/7/2014, chúng
tôi tiếp tục rà soát và hoàn chỉnh tất cả tài liệu liên quan đến hoạt động đào
tạo đang triển khai tại Trường
Bộ giáo trình được biên soạn theo đúng mẫu giáo trình chuẩn quy
định của Giáo dục và Đào tạo. Nội dung chi tiết được biên soạn dựa trên kiến
thức chuẩn của tài liệu Dược thư quốc gia Việt Nam, có tham khảo các tài
liệ...
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TÂY NINH
GIAÙO TRÌNH
CHÖÔNG TRÌNH TRUNG CAÁP
TÀI LIU LƯU HÀNH NI B - 2014
Giáo trình dược lý học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình dược lý học - Người đăng: bsndtuan1965
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Giáo trình dược lý học 9 10 325