Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH: KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2380 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN

TÊN MÔ ĐUN: KĨ THUẬT AN
TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
MÃ SỐ: MĐ 01
NGHỀ: QUẢN LÍ CÔNG TRÌNH THỦY NÔNG
Trình độ: Sơ cấp nghề

1

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
- Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nội bộ, cho nên các nguồn thông
tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào
tạo và tham khảo.
- Mọi mục đích khác có ý đồ lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh
doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
MÃ TÀI LIỆU: MĐ 01

2

LỜI GIỚI THIỆU

Kĩ thuật an toàn và bảo hộ lao động nhằm trang bị cho học viên học nghề tại các
trường dạy nghề và các trung tâm dạy nghề những kiến thức về an toàn và bảo hộ lao
động... Với các kiến thức này học viên có đầy đủ các kiến thức để áp dụng trực tiếp
vào lĩnh vực sản xuất cũng như công việc tại các trạm thủy nông.
Để xây dựng giáo trình này chúng tôi đã đi tham khảo tại các cơ sở: Cty TNHH
nhà nước một thành viên quản lí khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống, Cty TNHH
nhà nước một thành viên đầu tư và phát triển Sông Đáy, sông Tích, sông Nhuệ... và
trao đổi với các chuyên gia trong lĩnh vực quản lí thủy nông kết hợp với kinh nghiệm
thực tế chúng tôi xây dựng Mô đun gồm 3 bài:
Bài 1: Bảo hộ lao động
Bài 2: Các biện pháp kĩ thuật an toàn
Bài 3: Phương pháp cấp cứu người bị tai nạn
Tuy tác giả đã có nhiều cố gắng khi biên soạn ,nhưng giáo trình chắc không
tránh khỏi những khiếm khuyết. Rất mong nhận được sự góp ý của người sử dụng và
các đồng nghiệp.

Tham gia biên soạn
Ban chủ nhiệm

3

MỤC LỤC
ĐỀ MỤC

TRANG

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN ................................................................................. 1 
LỜI GIỚI THIỆU ............................................................................................... 2 
MÔ ĐUN: KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG ..................... 5 
Giới thiệu mô đun ................................................................................................ 5 
Bài 1: Bảo hộ lao động ........................................................................................ 5 
Mục tiêu: .............................................................................................................. 5 
A. Nội dung: ......................................................................................................... 5 
1. Mục đích ý nghĩa, tính chất của công tác bảo hộ lao động ........................... 5 
1.1 Mục đích ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động ..................................... 5 
1.2 Tính chấ...
B NÔNG NGHIPPHÁT TRIN NÔNG THÔN
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN
TÊN MÔ ĐUN: KĨ THUT AN
TOÀN VÀ BO H LAO ĐỘNG
MÃ S: MĐ 01
NGH: QUN LÍ CÔNG TRÌNH THY NÔNG
Trình độ: Sơ cp ngh
GIÁO TRÌNH: KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH: KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
GIÁO TRÌNH: KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG 9 10 958