Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thực tập bào chế

Được đăng lên bởi laotu1002
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO TRÌNH THỰC TẬP BÀO CHẾ
HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
Bài 1
NHẬN BIẾT VỊ THUỐC ĐÃ BÀO CHẾ THEO CẢM QUAN
(9 tiết)
Mục đích:
1. Nhận biết được một số vị thuốc (khoảng 60 vị thuốc) theo cảm quan
2. Phân biệt được màu sắc, mùi vị giữa vị thuốc chưa bào chế với các vị thuốc đã bào chế
bằng các phương pháp khác nhau, các phụ liệu khác nhau; giữa các vị thuốc được bào chế
bằng các phương pháp khác nhau.
3. Trình bày được sự thay đổi tác dụng của thuốc, mục đích bào chế
Nội dung:
1. Nhận biết vị thuốc thông qua hình dáng, cấu tạo của vị thuốc
So với vị thuốc khi chưa bào chế hoặc mới sơ chế:
- Cấu tạo của vị thuốc: Khoáng chất - thảo mộc - động vật
- Kích thước của vị thuốc: To - nhỏ, độ mịn, độ phồng (sức căng bề mặt của vị thuốc), hình
thái phiến thuốc v.v…
- Độ bền cơ học của vị thuốc: Cứng - mềm - lỏng Rắn - xốp
2. Nhận biết vị thuốc theo màu sắc và mùi vị
Căn cứ vào học thuyết ngũ hành, tăng tính qui kinh của vị thuốc.
Căn cứ vào mục đích bào chế, phương pháp bào chế và sử dụng phụ liệu (nếu có)
- Căn cứ vào học thuyết âm dương, cảm nhận vị của thuốc để xác định thuốc thuộc âm hay
dương hay âm/dương hoặc dương/ âm
- Nhận biết theo màu sắc và mùi vị cần sự quan sát và khả năng cảm nhận của mỗi người
2.1. Nhận biết vị thuốc theo màu sắc
- Màu trắng
- Màu vàng
- Màu vàng đậm
- Cháy sém
- Giữ nguyên màu sắc
- Ngoài màu đen – trong màu vàng
- Ngoài màu đen – trong màu nâu
Cần phải xem xét màu sắc bản gốc vốn có của vị thuốc hay do bào chế tạo ra.
Một số vị rất khó phân biệt màu sắc do bào chê tạo ra như Thảo quyết minh sao vàng. Khi
đó, cần phải xác định nó đã bào chế hay chưa phải căn cứ vào các yếu tố khác như mùi vị
chẳng hạn.
Nếu thấy có mùi cà phê là vị Thảo quyết minh đã được bào chế, nếu không thấy mùi vị là
vị thuốc còn sống.
- Ngoài ra, phải quan sát độ bóng và độ mịn của vị thuốc
1

Từ nhận biết này cần xác định rõ phương pháp bào chế
2.2. Nhận biết vị thuốc thông qua mùi vị
- Mùi: thơm, thơm cháy hay khó chịu
- Vị: ngọt, ngọt đậm, chát, cay, đắng, chua, mặn, nhạt
- Cần xác định mùi vị đặc trưng
+ vị thuốc sao với cám phải có màu vàng và mùi thơm cháy của cám
+ Vị thuốc sao với hoàng thổ có bám đất màu vàng, vị của đất, nhạt
- Vị đắng phải phân biệt:
+ Đắng do bản gốc vốn có của vị thuốc hay do bào chế tạo ra
+ Vị đắng tăng hay giảm so với thuốc sống
Ví dụ: Tâm sen sau khi sao tồn tính hoặc thán sao thì mức độ đắng của vị thuốc giảm hơn
khi để sống
3. Nhận biết cụ thể các vị thuốc
Về màu sắc, mùi vị, hình dáng kích thước và phương pháp bào ...
GIÁO TRÌNH THỰC TẬP BÀO CHẾ
HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
Bài 1
NHẬN BIẾT VỊ THUỐC ĐÃ BÀO CHẾ THEO CẢM QUAN
(9 tiết)
Mục đích:
1. Nhận biết được một số vị thuốc (khoảng 60 vị thuốc) theo cảm quan
2. Phân biệt được màu sắc, mùi vị giữa vị thuốc chưa bào chế với các vị thuốc đã bào chế
bằng các phương pháp khác nhau, các phụ liệu khác nhau; giữa các vị thuốc được bào chế
bằng các phương pháp khác nhau.
3. Trình bày được sự thay đổi tác dụng của thuốc, mục đích bào chế
Nội dung:
1. Nhận biết vị thuốc thông qua hình dáng, cấu tạo của vị thuốc
So với vị thuốc khi chưa bào chế hoặc mới sơ chế:
- Cấu tạo của vị thuốc: Khoáng chất - thảo mộc - động vật
- Kích thước của vị thuốc: To - nhỏ, độ mịn, độ phồng (sức căng bề mặt của vị thuốc), hình
thái phiến thuốc v.v…
- Độ bền cơ học của vị thuốc: Cứng - mềm - lỏng Rắn - xốp
2. Nhận biết vị thuốc theo màu sắc và mùi vị
Căn cứ vào học thuyết ngũ hành, tăng tính qui kinh của vị thuốc.
Căn cứ vào mục đích bào chế, phương pháp bào chế và sử dụng phụ liệu (nếu có)
- Căn cứ vào học thuyết âm dương, cảm nhận vị của thuốc để xác định thuốc thuộc âm hay
dương hay âm/dương hoặc dương/ âm
- Nhận biết theo màu sắc và mùi vị cần sự quan sát và khả năng cảm nhận của mỗi người
2.1. Nhận biết vị thuốc theo màu sắc
- Màu trắng
- Màu vàng
- Màu vàng đậm
- Cháy sém
- Giữ nguyên màu sắc
- Ngoài màu đen – trong màu vàng
- Ngoài màu đen – trong màu nâu
Cần phải xem xét màu sắc bản gốc vốn có của vị thuốc hay do bào chế tạo ra.
Một số vị rất khó phân biệt màu sắc do bào chê tạo ra như Thảo quyết minh sao vàng. Khi
đó, cần phải xác định nó đã bào chế hay chưa phải căn cứ vào các yếu tố khác như mùi vị
chẳng hạn.
Nếu thấy có mùi cà phê là vị Thảo quyết minh đã được bào chế, nếu không thấy mùi vị là
vị thuốc còn sống.
- Ngoài ra, phải quan sát độ bóng và độ mịn của vị thuốc
1
Giáo trình thực tập bào chế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thực tập bào chế - Người đăng: laotu1002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo trình thực tập bào chế 9 10 828