Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình ung thư đại cương

Được đăng lên bởi bsndtuan1965
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 547 lần   |   Lượt tải: 28 lần
CONTENT
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ BỆNH UNG THƯ ........................................4
I. BẢN CHẤT CỦA BỆNH UNG THƯ .........................................................4
II. SỰ KHÁC NHAU CỦA CÁC LOẠI UNG THƯ: .........................................5
III. CÓ THỂ PHÒNG NGỪA ĐƯỢC NHIỀU LOẠI UNG THƯ ........................8
IV. CÓ THỂ ĐIỀU TRỊ KHỎI BỆNH UNG THƯ Ở GIAI ĐOẠN SỚM..............8
DỊCH TỄ HỌC MÔ TẢ CÁC BỆNH UNG THƯ .............................................. 10
I. ĐẠI CƯƠNG ..................................................................................... 10
II. NHỮNG KHÁI NIỆM THƯỜNG DÙNG TRONG DỊCH TỄ HỌC MÔ TẢ .... 10
III. SỰ DAO ĐỘNG CỦA TỈ LỆ MỚI MẮC ............................................... 12
IV. NGUỒN SỐ LIỆU ............................................................................ 14
CƠ CHẾ BỆNH SINH VÀ QUÁ TRÌNH TIẾN TRIỂN TỰ NHIÊN CỦA BỆNH UNG
THƯ ............................................................................................................. 17
I. TẾ BÀO UNG THƯ ............................................................................ 17
II. CÁC GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN CỦA UNG THƯ. ................................... 19
NGUYÊN NHÂN UNG THƯ ........................................................................ 22
I. ĐẠI CƯƠNG ..................................................................................... 22
II. CÁC NGUYÊN NHÂN BÊN NGOÀI ...................................................... 22
III. CÁC NGUYÊN NHÂN BÊN TRONG .................................................... 28
IV. KẾT LUẬN ...................................................................................... 30
DỰ PHÒNG UNG THƯ ............................................................................. 31
I. ĐẠI CƯƠNG ..................................................................................... 31
II. SỰ PHÒNG NGỪA BAN ĐẦU (Phòng bệnh cấp một) ........................... 31
III. SÀNG LỌC VÀ PHÁT HIỆN SỚM ( Dự phòng cấp 2) .......................... 34
IV. KẾT LUẬN ...................................................................................... 37
THĂM KHÁM KHỐI U ............................................................................... 39
I. ĐẠI CƯƠNG ..................................................................................... 39
II. KHÁM U .......................................................................................... 40
III. CẦN PHÂN BIỆT U LÀNH VỚI U ÁC TÍNH..........................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình ung thư đại cương - Người đăng: bsndtuan1965
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Giáo trình ung thư đại cương 9 10 235