Ktl-icon-tai-lieu

Hệ nội tiết

Được đăng lên bởi lethithuy1995
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 880 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÓM:4

I

ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ NỘI TIẾT

Hệ nội tiết là gì?

hệ nội tiết bao gồm các hệ
thống cấu trúc đặc biệt của cơ thể
tiết ra các chất hóa học ngấm vào
máu

I

Đặc điểm của hệ nội tiết

Hệ nội tiết có những đặc điểm gì?
-Điều hòa hoạt động sinh lí của cơ thể
-Chất tiết là hoocmon ngấm vào mạch máu kéo dài trên
diện rộng.
HỆ NỘI TIẾT SẢN XUẤT RA HOOCMON NGẤM VÀO MÁU TỚI CƠ QUAN ĐÍCH

Đặc điểm của hoocmon:
-Là chất hóa học có hoạt tính cao
-Mỗi loại hoocmon do 1 tuyến tạo ra .
-Tác động không kéo dài
-Mỗi hoocmon tác động đến 1 cơ quan đícch nhất định

II

Phân biệt hệ nội tiết và hệ ngoại tiết
Tuyến

Đặc điểm
Giống nhau
Loại chất tiết
Khác Lượng chất
tiết
nhau
Con đường

Nội tiết

Ngoại
tiết

II

PHAÂN BIEÄT TUYEÁN NOÄI TIEÁT & NGOAÏI TIEÁT

tuyến
Đặc điểm
Giống nhau
Loại chất tiết

Khác
nhau

Lượng chất
tiết

Con đường

Nội tiết

Ngoại tiết

Cả hai đều tiết ra chất tiết
hoocmon
Ít nhưng hoạt tính
cao
Không có ống đổ

Enzym
Nhiều nhưng
hoạt tính thấp
Có ông đổ

III
- Hệ nội tiết bao gồm
các tuyến nội tiết nằm
rãi rác khắp các vùng
của cơ thể, và
không liên quan với
nhau về mặt giải phẫu
nhưng lại liên quan chặt
chẽ về mặt sinh
lý.
- Hệ nội tiết bao gồm
các tuyến sau:

1, TUYẾN YÊN
Hình 11.5. Tuyến yênLà một tuyến nội tiết quan trọng
vì có nhiều liên hệ mật
thiết với hệ thần kinh trung ương
và các tuyến nội tiết khác.
- Tuyến yên tiết ra nhiều hormon
ảnh hưởng tới sự tăng trưởng và
chuyển hoá các chất trong cơ thể,
tới sự thăng bằng điều hoà hoạt
động của các tuyến nội tiết khác.
-Rối loạn chức năng tuyến yên
sẽ gây ra nhiều bệnh lý đặc biệt.

1.1.Vị trí
Tuyến yên là một tuyến nhỏ bằng
hạt đậu màu trắng nằm ở nền sọ,có
liên quan vùng dưới đồi,Tuyến yên
nặng khoảng 0,5g.
1.2. Cấu tạo và các hormon :
Tuyến yên có 2 thuỳ:
- Thuỳ trước: là một tuyến nội tiết
quan trọng, có nhiều hormon chi
phối các tuyến nội tiết khác
- Thuỳ sau: là một mô thần kinh
nên còn gọi là thuỳ tuyến yên thần
kinh.

Hoocmôn
Thùy trước tiết:
Kích tố nang trứng (FSH)
Kích tốn thể vàng(LH)
(ICLH ở nam)
Kích tốn tuyến giáp(TSH)
Kích tốn vỏ tuyến trên
thận(ACTH)

Các hoocmôn tuyến yên và tác dụng của chúng
Cơ quan chịu ảnh hưởng Tác dụng chính
Buồng trứng,tinh hoàn
Buồng trứng,
Tinh hoàn
Tuyến giáp
Tuyến trên thận

Kích tố tuyến sữa(PRL)
Kích tố tăng trưởng(GH)
Tuyến sữa
Hệ cơ xương(thông qua
gan)
Thùy sau tiết:
Kích tố chống đái tháo
nhạt(ADH)
Oxitioxin(OT)

Nữ:phát triển bao noãn,tiết
ơstroogen
Nam: sinh tinh
Nữ:rụng trứng,tạo và duy
trì thể vàng
Tiết hoocmon tiroxin
Tiết nhiều ho...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ nội tiết - Người đăng: lethithuy1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Hệ nội tiết 9 10 180