Ktl-icon-tai-lieu

Hệ tiêu hóa

Được đăng lên bởi lethithuy1995
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ Tiêu Hóa

I. Hệ thống ống tiêu hóa.
1. Miệng
- Là phần mở đầu của ống tiêu hóa, là một
hốc rộng dưới mũi được giới hạn phía
trước là môi và răng, 2 bên má, phía trên
là vòm miệng ngăn cách bởi xương hàm
trên và xương khẩu cái phía dưới là nền
miệng tạo bởi xương hàm dưới có lưỡi
gắn vài phía sau là hầu và lưỡi gà.

1.1.1. Thành phần răng:
Trong miệng có hai hàm răng : hàm trên và
hàm dƣới. Răng được gắn chặt vào các lỗ
chân răng cuả xương hàm. Mỗi răng có 3
phần : Phần màu trắng ngà trông thấy được
ở ngoài gọi là thân răng. Phần cắm vào
xương hàm gọi là chân răng. Giữa chân và
thân răng gọi là cổ răng.

1.1.2. Cấu tạo:
Bổ dọc răng ta thấy cấu tạo gồm :
Tủy răng : có nhiều mạch máu và thần
kinh.
Ngà răng : bọc quanh tủy răng
Men răng : bọc quanh thân răng
Lớp cimen : bọc quanh chân răng

1.1.3.Phân loại răng :
+Theo chức năng, ta có các loại răng
như :Răng cửa để cắt thức ăn, răng nanh
để xé, răng hàm để nhai nát thức ăn.
+Theo sự phát triển cơ thể, ngƣời ta chia
làm 2 loại là răng sữa và răng vĩnh viễn.
Răng sữa :Mọc từ tháng thứ 6,gồm 20 răng:
8c

...
Hệ Tiêu Hóa
Hệ tiêu hóa - Trang 2
Hệ tiêu hóa - Người đăng: lethithuy1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hệ tiêu hóa 9 10 50