Ktl-icon-tai-lieu

hô hấp tế bào

Được đăng lên bởi Nga Nguyễn
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 755 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO
ĐẾN THAM DỰ TIẾT HỌC VỚI LỚP 10A1

Bài23:HÔ HẤP TẾ BÀO

GV:NguyễnThịNga

KIỂM TRA BÀI CŨ

1.

Trìnhbàycấutạovàchứcnăngcủatythể?

2.Tạisaotythểcóthểtănglênvềsốlượngmàkhôngphụt
huộcvàonhâncủatếbào?

Hoahướngdương

Tảolụcđabào

Trùngroixanh

SVtự
dưỡng

Chấthữucơ

Tếbào

SVdịdưỡng

Connai

Conhổ

Chấthữucơ

Tếbào

SVtự
dưỡng

SVdịdưỡng

Chấthữucơ
Chấthữucơ

Nănglượng

Bài23:HÔ HẤP TẾ BÀO

GV:NguyễnThịNga

NỘI DUNG

I

II

KHÁI NIỆM

CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA HÔ HẤP TẾ BÀO

1.Đườngphân

2. ChutrìnhCrep

I - KHÁI NIỆM

+Đốitượng:

I - KHÁI NIỆM

+Đốitượng:

Hôhấphiếukhí

HôhấpTB

Hôhấpkịkhí

I - KHÁI NIỆM

+Kháiniệmvềhôhấptếbào:

1 C6H12O6+ 6O2
NL1

E1

Nguyênliệu:
C6H12O6, O2

2 C3H4O3(pyruvic)
NL2

Sảnphẩm:
E2

2CO2

2C2H3O (axetyl–CoA)
E3

NL3
4CO2+ 6H2O

CO2, H2Ovànănglượng

+Phươngtrìnhtổngquát:

C6H12O6+ 6O26 CO2+ 6 H2O + NL

(Q + ATP)

Hôhấpngoài
Hôhấp
HôhấpTB

Chuyệngìxảyranếuchúngta
ngừngthởhoặcngừngăn?

+Bảnchấtcủahôhấptếbào:

0

0

C6H12O6+ 6O26 CO2+ 6 H2O +NL

=>Làphảnứngoxihóa–khử

+4

-2

Tiết 15, bài 16: HÔ HẤP TẾ BÀO
I.Khái niệm hô hấp tế bào:

HSđọcSGK,quansáthìnhvẽtrảlờicáccâu
hỏi:
+Thếnàolàhôhấptếbào?
(Nguyênliệubanđầuvàsảnphẩmcuốicùn
glàgì?)
+Bảnchấtcủahôhấptếbào?
+Hôhấptếbàodiễnracácgiaiđoạnchínhn
ào?

Tiết 15, bài 16: HÔ HẤP TẾ BÀO
I.Khái niệm hô hấp tế bào:
Tạisao,tếbàokhôngsửdụngluônnănglượng
củacácphântửglucôzơmàphảiđivòngquah
oạtđộngsảnxuấtATPcủatithể?
chuyệngìxảyranếuchúngtakănsaumộtt
hờigian,hyachúngtakhirtthở
ATPlànguồnnănglượngphổbiếnnhấtvàdễhuyđ
ộngnhấtcủatếbào,đồngthờiglucozochứalượng
lớnnănglượng,tạoATPđểphùhợphoạtđộngcủa
tếbào,tiếtkiệmnănglượng.

Tiết 15, bài 16: HÔ HẤP TẾ BÀO
II. Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào
Đọc SGK mục II.1,2,3 trang 64, 65 (có thể tham khảo hình 16.2, 16.3) để hoàn thành nội dung PHT sau:

Các giai đoạn

Vị trí xảy ra

Nguyên liệu

Sản phẩm

Đường phân

Chu trình Crep

Chuỗi chuyền electron

Tiết 15, bài 16: HÔ HẤP TẾ BÀO
II. Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào
Cácgiaiđoạn

Vịtríxảyra

Đường phân

Tếbàochất

Chu trình Crep

Chuỗi chuyền electron

Tế bào nhân thực: chất nền ti

Tế bào nhân thực: màng trong

thể

ti thể

Tế bào nhân sơ: tế bào chất

Tế bào nhân sơ: màng sinh
chất.

Nguyênliệu

Sảnphẩm

Glucozo, ATP. ADP,

Axit piruvic, ADP, NAD+,

NAD+

FAD

axit piruvic, ATP, NADH

ATP, NADH, FADH2, CO2.

NADH, FADH2, O2

ATP, H2O

Củng cố
9.Quá trình phân giải Glucôzơ xảy ra từ từ qua nhiều giai đoạn có ý nghĩa gì?

 Giúp tế bào ...
GV:NguyễnThịNga
Bài23:HÔ HẤP TẾ BÀO
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO
ĐẾN THAM DỰ TIẾT HỌC VỚI LỚP 10A1
hô hấp tế bào - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hô hấp tế bào - Người đăng: Nga Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
hô hấp tế bào 9 10 190