Ktl-icon-tai-lieu

Hóa sinh

Được đăng lên bởi Huế Phạm
Số trang: 217 trang   |   Lượt xem: 3593 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỖ QUÝ HAI (CHỦ BIÊN) - NGUYỄN BÁ LỘC
TRẦN THANH PHONG - CAO ĐĂNG NGUYÊN

GIÁO TRÌNH

HÓA SINH

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ

11

Mở đầu
1. Lịch sử, đối tượng, nhiệm vụ của hoá sinh
Ở thế kỷ XIX, khi mà hoá học phát triển như vũ bão, thì ở ranh
giới giữa sinh học và hoá học đã xuất hiện một lĩnh vực khoa học mới
nhằm nghiên cứu thành phần hoá học của cơ thể sống và những quá trình
chuyển hoá hoá học của các chất và của năng lượng trong quá trình hoạt
động sống xảy ra trong cơ thể của chúng. Lĩnh vực khoa học này được gọi
là hoá học sinh vật hoặc vắn tắt hơn- hoá sinh học (biochemistry).
Có thể nói rằng, hoá sinh học là một phần lĩnh vực của khoa học
cuộc sống. Nhiệm vụ của chúng nhằm nghiên cứu các hiện tượng sống
bằng các phương pháp hoá học.
Đây là một khoa học trẻ tuổi của thế kỷ XX đang trên đà phát triển
mạnh mẽ và đang xâm nhập vào nhiều lĩnh vực mũi nhọn của sinh vật học,
y học và nông học... Hoá sinh học mới trở thành một khoa học độc lập vào
nửa sau thế kỷ thứ XIX mặc dầu ngay từ thời thượng cổ con người đã làm
quen với nhiều quá trình hoá sinh học trong cuộc sống hàng ngày của họ
(nấu rượu, nướng bánh mì, thuộc da, làm dấm, tương, nước mắm...).
Tuy vậy chỉ mới gần đây, tất cả mọi quá trình sinh học này mới
được nghiên cứu một cách khoa học và được giải thích một cách đầy đủ.
Có thể nói, sự xuất hiện môn hoá sinh học là kết quả tất yếu của sự
phát triển và phối hợp giữa hoá học và sinh vật học.
Tính chất và phương hướng của hoá sinh học là nghiên cứu trên cơ
thể sống, tìm ý nghĩa chức phận của tất cả mọi thành phần, mọi sản phẩm
chuyển hoá, trên cơ sở đó, tìm hiểu sâu về:
- Mối liên quan giữa quá trình hoá học và sinh vật học.
- Mối liên quan giữa cấu trúc và chức năng sống của các cơ quan
trong cơ thể.
- Cơ chế điều hoà toàn bộ quá trình sống.
Tuỳ theo đối tượng nghiên cứu mà người ta phân chia hoá sinh học
thành hoá sinh động vật, hoá sinh thực vật, hoá sinh vi sinh vật và y hoá
sinh.
Trên mỗi đối tượng, hoá sinh nghiên cứu song song hai mặt "tĩnh"
và "động".
Việc nghiên cứu các chất có trong thành phần của cơ thể sinh vật
là nhiệm vụ của tĩnh hoá sinh. Tĩnh hoá sinh gắn liền rất mật thiết với hoá
học sinh hữu cơ. Đây chính là hóa sinh mô tả.
Còn việc nghiên cứu các chuyển hóa hoá học xảy ra trong quá
trình hoạt động sống của cơ thể nghĩa là nghiên cứu về mặt hoá học của sự

12
trao đổi chất trong mối liên quan với toàn bộ cơ thể và môi trường xung
quanh là nhiệm vụ của động hoá sinh.
Tĩnh hoá sinh và động hoá sinh liên quan với nhau rất chật chẽ ...
ĐỖ QUÝ HAI (CH BIÊN) - NGUYN BÁ LC
TRN THANH PHONG - CAO ĐĂNG NGUYÊN
G
G
I
I
Á
Á
O
O
T
T
R
R
Ì
Ì
N
N
H
H
H
H
Ó
Ó
A
A
S
S
I
I
N
N
H
H
NHÀ XUT BN ĐẠI HC HU
Hóa sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa sinh - Người đăng: Huế Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
217 Vietnamese
Hóa sinh 9 10 613