Ktl-icon-tai-lieu

HOÁ SINH 1

Được đăng lên bởi tiendat110894
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHÁI NIỆM
CHUYỂN HÓA CÁC CHẤT

BS. Trần Kim Cúc

MỤC TIÊU
• Trình bày được những khái niệm về chuyển hóa các
chất và chuyển hóa trung gian, qtrình đồng hóa và
quá trình dị hóa
• Phân tích được phản ứng song biến hay phản ứng
liên hợp
• Trình bày được 3 gđ và một số đặc điểm của chuyển
hóa trung gian
• Phân tích được pp nghiên cứu chuyển hóa trung gian

I. CHUYỂN HÓA CÁC CHẤT
VÀ CHUYỂN HÓA TRUNG GIAN
• Chuyển hóa các chất
- Bao gồm tất cả các qt HH xảy ra trong cơ
thể từ khi TĂ được đưa vào cơ thể đến khi
chất cặn bã được thải ra môi trường - Chất
cặn bã là sp của các qt biến đổi hh của các
chất trong TĂ, nên qtrình chuyển hóa các
chất còn được gọi là quá trình trao đổi chất

• Chuyển hóa trung gian:
- Bao gồm các pứ và qt hóa học xảy ra trong tế bào
- Là khâu qtrọng và phức tạp nhất của chuyển hóa
các chất.
- Gọi là chuyển hóa trung gian vì các qt hh diễn ra
qua nhiều khâu trung gian và nhiều chất trung gian
(= chất chuyển hóa = sp chuyển hóa).
- CH các chất bao hàm: qt tiêu hóa TĂ - hấp thu các
sp tiêu hóa - CH trung gian. Thường dùng thuật ngữ
chuyển hóa (Chuyển hóa các chất, chuyển hóa G,
chuyển hóa Lipid ...)

II. ĐỒNG HÓA VÀ DỊ HÓA
Là 2 mặt mâu thuẫn thống nhất của chuyển hóa các chất.

Quá trình thoái hóa các chất cung cấp năng lượng

1. Dị hóa
• Là qt phân giải các đại ptử thành sp đào thải.
• Thoái hóa (hay thoái biến) - là qtrình phân giải các chất hcơ
thành các ptử nhỏ hơn kèm theo sự giải phóng E -Trong đó:
- 50% tỏa ra dưới dạng nhiệt
- 50% tích trữ trong ATP (nhờ pứ tạo thành ATP từ ADP).
* Khi ATP
ADP + H3PO4 + E

TB sử dụng E dưới dạng:
- Công cơ học (co duỗi cơ)
- Công thẩm thấu (vc tích cực các chất qua màng tb)
- Công hóa học (tổng hợp các chất) và các hoạt động khác.

2. Đồng hóa
• Là qt biến đổi các đại ptử có tính đặc hiệu theo nguồn gốc TĂ thành các
đại ptử có tính đặc hiệu của cơ thể.
• Gồm 3 bước:
-Tiêu hóa: là qt thủy phân các đại ptử như tinh bột, protein,... có tính đặc
hiệu của TĂ thành các đơn vị cấu tạo không có tính đặc hiệu (glucoz,
aa,..). Sự tiêu hóa này nhờ các enzyme thủy phân có trong các dịch tiêu
hóa (amylaz, proteaz,...)
-Hấp thu: sp tiêu hóa (gồm các đơn vị cấu tạo của glucid, protid,.. ) được hấp
thu qua niêm mạc RN vào máu nhờ qt vật lý (sự khuếch tán) và hóa học
(sự phosphoryl hoá) - là quá trình vc tích cực qua màng tb.
Riêng tiêu hóa và hấp thu lipid có một số điểm đặc biệt (Hình 2)
-Tổng hợp: - Các sp hấp thu theo máu đưa đến các mô và được các tb sử
dụng để tổng hợp các đại ptử có tính đặc hiệu của cơ t...
KHÁI NIỆM
CHUYỂN HÓA CÁC CHẤT
BS. Trần Kim Cúc
HOÁ SINH 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HOÁ SINH 1 - Người đăng: tiendat110894
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
HOÁ SINH 1 9 10 575