Ktl-icon-tai-lieu

Hoa thức và Hoa đồ

Được đăng lên bởi sati1102
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 4363 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bài giảng thực vật dược liệu

BÀI 6: HOA
Hoa là cơ quan sinh sản hữu tính của các cây hạt kín, cấu tạo bởi những lá
biến đổi đặc biệt để làm nhiệm vụ sinh sản.
I.
CÁC PHẦN CỦA HOA

Tràng hoa

Đài hoa
Đế hoa
Cuống

Hình 6.1: Cấu tạo của hoa
1.1. Bao hoa: là phần không sinh sản gồm đài hoa và tràng hoa:
1.1.1. Đài hoa
Là vòng ngoài cùng của bao hoa, cấu tạo bởi những bộ phận thường có
màu xanh lục gọi là lá đài, có nhiệm vụ nâng đỡ, bảo vệ các bộ phận của hoa khi
còn ở trạng thái nụ. Nếu lá đài có màu sắc như cánh hoa thì gọi là lá đài hình
cánh hoa hay cánh dài (hoa cây Lựu, hoa cây Huệ, hoa cây Lan....)
Đài hoa có thể rụng trước khi hoa nở gọi là đài rụng sớm (đài hoa cây
Thuốc phiện, đài hoa cây Mùi cua...) hoặc còn lại sau khi hoa tàn là đài tồn tai
(đài hoa cây Cà, đài hoa cây ớt). Đài hoa có thể cùng phát triển với quả gọi là
đài cùng lớn (đài hoa cây Hồng ăn quả) nhưng đài tồn tại có thể không phát triển
gọi là đài tồn héo (đài hoa Mõm chó).
Đài hoa có hai loại:
+ Đài hoa: Là các lá đài dính liền nhau (đài hoa
cây Dâm bụt).
+ Đài phấn : Là các lá đài rời nhau ( đài hoa cây
Cải, đài hoa cây Cà).
Hình 6.2. Hoa mõm sói (Antirinum majus L.)
Scrophulariaceae Juss. (Họ Huyền Sâm).

Hình 6.3: Một số kiểu đài hoa
1&2. Đài liền hình ống
5. Đài biến đổi thành mào lông
3. Đài phụ
6. Đài đồng trướng
4. Đài hình môi
7. Đài rời, đều
Một số hoa có thêm vòng đài phụ (tiểu đài) nằm ở phía ngoài của đài chính
(đài hoa cây Dâm bụt, đà i hoa cây Bông).
1.1.2. Tràng hoa
Là những bộ phận nằm ở phía trong của đài hoa và thường có màu sặc sỡ
gọi là cánh hoa. Ngoài màu sắc, cánh hoa thường có mùi thơm (cánh hoa cây
Hoa hồng, cánh hoa cây Huệ), có mùi thối (cánh hoa cây Bán hạ) để quyến rũ
côn trùng.
Mỗi cánh hoa có một phần rộng gọi là phiến và một phần hẹp gọi là móng.
Các cánh hoa có thể liền nhau (cánh hợp) hoặc rời nhau (cánh phân) giống
nhau (Tràng đều) hay khác nhau (tràng không đều).
- Cánh hợp: Các cánh hoa dính liền nhau, các mống hợp lại thành ống, chỗ
nối ống với phiến gọi là họng. Có hai kiểu cánh hợp:
+ Cánh hợp đều nhau có.
Tràng hình bánh xe: ống ngắn, phần phiến to và toả ra loe rộng trông giống
như bánh xe (tràng hoa cây Cà).
Tràng hình nhạc: ống ngắn và phình to lên, thắt lại ở đỉnh trông như nhạc
cụ dân tộc (tràng hoa cây Hồng ăn quả).
Tràng hình đinh: ống dài, nhỏ thẳng góc với phiến (tràng hoa cây Dừa cạn).
Tràng hình chuông: ống phình to lên, trông giống như cái chuông (tràng
hoa cây Cát cánh, tràng hoa cây Đẳng sâm).
Tràng hình phễu: ống hình trụ nhưng...
Bài giảng thực vật dược liệu
BÀI 6: HOA
Hoa là cơ quan sinh sản hữu tính của các cây hạt kín, cấu tạo bởi những lá
biến đổi đặc biệt để làm nhiệm vụ sinh sản.
I. CÁC PHẦN CỦA HOA
Hình 6.1: Cấu tạo của hoa
1.1. Bao hoa: là phần không sinh sản gồm đài hoa và tràng hoa:
1.1.1. Đài hoa
vòng ngoài cùng của bao hoa, cấu tạo bởi những bộ phận thường
màu xanh lục gọi là lá đài, có nhiệm vụ nâng đỡ, bảo vệ các bộ phận của hoa khi
còn trạng thái nụ. Nếu đài màu sắc như cánh hoa thì gọi đài hình
cánh hoa hay cánh dài (hoa cây Lựu, hoa cây Huệ, hoa cây Lan....)
Đài hoa thể rụng trước khi hoa nở gọi đài rụng sớm (đài hoa cây
Thuốc phiện, đài hoa cây Mùi cua...) hoặc còn lại sau khi hoa tàn đài tồn tai
(đài hoa cây Cà, đài hoa cây ớt). Đài hoa thể cùng phát triển với quả gọi là
đài cùng lớn (đài hoa cây Hồng ăn quả) nhưng đài tồn tại có thể không phát triển
gọi là đài tồn héo (đài hoa Mõm chó).
Đài hoa có hai loại:
+ Đài hoa: các đài dính liền nhau (đài hoa
cây Dâm bụt).
+ Đài phấn : Là c đài rời nhau ( đài hoa cây
Cải, đài hoa cây Cà).
Hình 6.2. Hoa mõm sói (Antirinum majus L.)
Scrophulariaceae Juss. (Họ Huyền Sâm).
Đài hoa
Đế hoa
Tràng hoa
Cuống
Hoa thức và Hoa đồ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoa thức và Hoa đồ - Người đăng: sati1102
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Hoa thức và Hoa đồ 9 10 241