Ktl-icon-tai-lieu

Hồng Nghĩa Giác tư y thư

Được đăng lên bởi thiengiac0712
Số trang: 195 trang   |   Lượt xem: 5416 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

TUỆ TĨNH

HỒNG NGHĨA GIÁC TƯ Y THƯ
LÊ ĐỨC TOÀN SAO LỤC
Phòng Tu Thư Huấn luyện Viện Đông y dịch
NGUYỄN SỸ LÂM Hiệu đính và chú thích

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC
HÀ NỘI - 1978

2

LỜI NHÀ XUẤT BẢN
Chúng tôi xin trân trọng giới thiều với độc giả và các bạn đồng nghiệp cuốn sách HỒNG NGHĨA GIÁC TƯ Y
THƯ của Thiến sư TUỆ TĨNH do Y viện triều Lê Dụ Tông xuất bản năm 1723.
Tuệ Tĩnh là nhà đại danh y ở thế kỷ thứ 14 (?) có tinh thần dân tộc cao, muốn xây dựng nền y học Việt Nam với
phương châm “Thuốc Nam Việt chữa người Nam Việt”. Một phương châm rất chính xác.
Hiện Tuệ Tĩnh còn để lại cho chúng ta hai tác phẩm quý giá là : HỒNG NGHĨA GIÁC TƯ Y THƯ và NAM
DƯỢC THẦN HIỆU. Một về lý luận, một về thực tiễn ; cả hai cần được thừa kế và phổ biến.
Năm 1961 đã xuất bản cuốn NAM DƯỢC THẦN HIỆU và tái bản năm 1972 ; còn cuốn HỒNG NGHĨA GIÁC
TƯ Y THƯ này mới xuất bản.(1978)
Hồng Nghĩa Giac Tư Y Thư là cuốn sách thuốc cổ nhất của ta. Lý luận tinh tuý, sâu sắc, trị pháp lại linh hoạt,
sáng tạo tác giả theo khuôn mẫu THƯƠNG HÀN và KIM QUỸ của Trương Trọng Cảnh. Tuy đề ra 37 phương chữa
thương hàn và 13 phương chữa tạp bịnh, nhưng không câu chấp ở thành phương mà vận dụng theo đường hướng biện
chứng.
Qua nghiên cứu nguyên bản, thấy có sự lẫn lộn vài sai sót (do điều kiện khắc in thời xưa, do sự sao chép…). Để
thừa kế và phổ biến được tốt chúng tôi có tạm sắp xếp lại.
Nguyên bản chia thượng hạ 2 quyễn :
- Quyễn thượng gồm :
Nam dược Quốc âm phú – Trực giải thuốc Nam dược tính phú – Y luận – Thương hàn cách pháp trị lệ, tức
thương hàn tam thập thất truỳ.
- Quyễn hạ gồm :
Thập tam phương gia giảm – Phương pháp biện chứng luận trị (chứng trị phương pháp) – Các phương thuốc gia
truyền hiệu nghiệm đã được chọn lọc mà Hoàng triều ban bố cho nhân dân gồm 37 phương – Các đơn thuốc
(Như ý đơn, Hồi sinh đơn, Bổ âm đơn).
Theo sự sắp xếp trên chúng tôi thấy tập thập tam phương gia giảm là tập chủ yếu lại để xuống quyễn hạ sau tâp
thương hàn tam thập thất truỳ thì không hợp lý. Trong tập Y luận thì để chung cả Tạng Phủ và Kinh Lạc.
Kỳ xuất bản này chúng tôi không chia quyễn, chỉ sắp xếp theo thứ tự :
1- Bài Phú thuốc Nam bằng Quốc âm ;
2- Trực giải chỉ Nam dược tính phú ;
3- Y luận ;
4- Tạng phủ và Kinh lạc;
5- 13 phương gia giảm;
6- Thương hàn các pháp trị lệ;
7- Phương pháp biện chứng luận trị.
8- Các đơn thuốc (Như ý đơn, Hồi sinh đơn, Bổ âm đơn).
9- Các phương thuốc gia truyền hiệu nghiệm.
Về phần dịch thì Bài phú thuốc Nam bằng Quốc âm, nguyên là chữ Nôm, chúng tôi phiên ra tiếng Việt ngà...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồng Nghĩa Giác tư y thư - Người đăng: thiengiac0712
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
195 Vietnamese
Hồng Nghĩa Giác tư y thư 9 10 86