Ktl-icon-tai-lieu

Hợp chất EICOSANOID Hóa dược

Được đăng lên bởi Ngan Thao
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 651 lần   |   Lượt tải: 1 lần
EICOSANOID

PhanThịNhưQuỳnh, MSc.

Đạicương
 Làcácacid béo không bão hòa có chứa nhiều liên kếtπ,đượctổng hợp chủ yếu từ
acidarachidonic

 GồmProstaglandin, prostacyclin,thromboxan,leucotrien

Đạicương
 Đượcxemlàcáchormonđịaphương(local hormones),cótácdụngtrêncáctếbàođíchởgần
 Bịphânhủynhanhvàkhôngđượcvậnchuyểntớicácvịtríởxa
 Thamgiatruyềntínhiệugiữacáctếbàovàởnộibào
 Cóvaitròtrongviêm,sốt,điềuhòaHA,đôngmáu,điềuhòamiễndịch,kiểmsoátquátrìnhsinhtrưởngvà
pháttriểnmôvàđiềuhòanhịpsinhhọc.

Đạicương
 Các eicosanoid hiện diện ở nồng độ thấp ở hầu hết các tếbào,nhưng được tổng hợp và
phóng thích “theo nhu cầu” khi đáp ứng với kích thích như các phản ứng qua trung gian IgE,
các chất trung gian gây viêm, chấn thương, nhiệt, và độctố.

 Cáckíchthíchhoạthóaphospholipase ởmàngtếbàovàacidarachidonicđượcsảnxuấttừmànglipid
 Các eicosanoid tương tác vớireceptorliênkếtG-protein đặc hiệu để tạo
cAMPhoặchoạthóaconđườngphosphatidylinositol.

COX-I, COX II

Tổnghợpeicosanoids

Prostaglandinvàcácchấtliênquan
 Dẫnxuấtvònghóacủaacidprostanoic
 Prostaglandin:
 PG-A, B, C, D, E, F, G,

HdựavàosựcóhaykhôngnhómC=OhoặcO-H ở C9vàC11

 Chỉsốbêndướilàsốnốiđôiởmạchthẳng
 PGF:α,βdựavàohóahọclậpthểcủa–OH ởvịtríC9

 ProstacyclincócầunốioxygiữaC6vàC9
 Thromboxantươngtựnhưngvòng6cạnh

Prostacyclin

ThromboxanA2

Prostagandin

ThromboxanB2

Prostaglandinvàcácchấtliênquan

Receptor:

Phầnlớntácdụnglêncáctếbàobằngcáchtươngtácvớimàngtếbàothôngqua receptorgắnGprotein

KíchthíchhoặcứcchếsựhìnhthànhcAMP
HoạthóaconđườngtínhiệuphosphatidylinositoldẫnđếntănggiảiphóngionCanộibào

Kíhiệu:
ReceptorcủaprostaglandinloạiE: PE (PE1, PE2,…)
Receptorcủathromboxan: TP

Prostaglandinvàcácchấtliênquan
 Tổnghợp: Cyclic pathway

Prostaglandinvàcácchấtliênquan
 Tácdụngdượclực:
 PGE1:Bảovệniêmmạcdạdày,tăngtiếtcácyếutốbảovệnhưbicarbonatvàchấtnhầy,giảmtiếtacid
 PGE2:Giãnmạch, cocơtửcung,nhạycảmđau,bảovệniêmmạcdạdày
 PGF2α: Cokhíquản, cocơtrơntửcung
 PGI2:Ứcchếkếttụtiểucầu,bảovệniêmmạcdạdày,giãnmạchgâyhạHAvàtimnhanh
 TXA2:Gâykếttụtiểucầu, comạch

Prostaglandinvàcácchấtliênquan
Thuốc

Aloprostadil(PGE1)

Chỉđịnh

Duytrìsựmởtạmthờicủaốngđộngmạch

Tácdụngphụthườnggặp

Sốt,đỏbừng,khóthở,tiêuchảy,tăngsinhxươn
gdài

Aloprostadil(PGE1)

Trịbấtlựcdorốiloạncươngdương

Dinoprostromethamin(PGF2α)

Chấtgâysẩythai

Cokhíquản

Dinoproston(PGE2)

Chấtgâysẩythai,chữamangthaitrứngnướclà

Buồnnôn,óimửa,sốt,tiêuchảy,nhứcđầu

nhtính,làmmởcổtửcungđểhútthai

Leucotrien
 Tìmthấyởbạchcầu,tiểucầu,tếbàomast...
PhanThịNhưQuỳnh, MSc.
EICOSANOID
Hợp chất EICOSANOID Hóa dược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp chất EICOSANOID Hóa dược - Người đăng: Ngan Thao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Hợp chất EICOSANOID Hóa dược 9 10 63