Ktl-icon-tai-lieu

Hormon vỏ thượng thận

Được đăng lên bởi o1689719566
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 547 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hormonvỏthượngthận
PhanThịNhưQuỳnh, MSc.
BộmônHóaDược
KhoaDược, ĐHYDHuế

Tuyếnthượngthận

• Làmộttuyếnnhỏnằmtrênthận,khôngliênquanđếnchứcnăngcủ
athận:

•
•

Phầntủy(medulla):chuyểntyrosinthànhcatecholamin
Phầnvỏ(cortex):tiếthormonsteroid

Corticoid

• Phânloại:
•
•

Nhómglucocorticosteroid:hydrocortison,tácdụnglênchuyểnhóaglucid,protidvàlipid

•

Bắtđầutừcholesterolpregnenolon corticoid

•

Bántổnghợptừacidmật,dẫnchấtsterol,sapogenin, alkaloid steroid

Nhómmineralocorticosteroid:aldosteron,tácdụnglênsựtraođổimuốikhoáng

• Sinhtổnghợp:
• Điềuchế:

Corticoid

• Cấutrúc:vềmặthóahọccóthểchiathành3nhóm:
•
•
•

Cácchấtdesoxy-11 steroid:desoxycorticosteroid
Cácchấtoxy-11 steroid:corticosteron
Cácchấtdioxy-11, 17 steroid: cortisol

(1)

(2)

(3)

Corticoid

• Tínhchấthóahọc:
•
•
•
•
•

PhảnứngmàuvớiH2SO4dd:phảnứnghalochromie
Phảnứngnhómalcolbậc1 ở C21:phảnứngesterhóavớiacid
Phảnứngcủanhómcetolở C17:tínhkhửmạnh
Phảnứngtạotủavớiphenylhydrazin
PhảnứngcủanhomOH ở C17:phảnứngesterhóatạosảnphẩmbềnhơn

Mineralocorticoid

• Vaitròsinhlý:Tácđộngtrênchuyểnhóanướcvàđiệngiải
•
•

GiữNa+giữnước
TăngbàitiếtK+vàH+

• Thừamineralocorticoid:
•
•

TănggiữNa+làmtăngthểtíchmáu,tăngHA,phùthủng,timnởto
TăngbàitiếtK+gâyrốiloạnởcơvàrốiloạnđiệntâmđồ

Mineralocorticoid
•

Điềuhòabàitiết:bởiangiotensin II

Aldosteron

Desoxycorticosteron

Glucocorticoid
•

Glucocorticoidthiênnhiên:hydrocortison(cortisol)vàcortison

•

Sựđiềuhòabàitiết:Cơchếfeedback

Glucocorticoid

• Vaitròsinhlý:
•
•
•
•
•
•

Phânphốinănglượngtrongquátrìnhstress
Giảmđápứngvớiquátrìnhviêmvàmiễndịch(khihydrocortisontăng)
TrênTKTW:hydrocortisonqua BBBlàmthayđổitâmtính
Trêndạdày:tăngtiếtdịchvị
Trênchuyểnhóacalci:ứcchếcốthóaxương,tăngbàixuấtcalciquathận
Trênchuyểnhóakhoángchấtvàmuối:tácdụnggiốngaldosteronnhưngyếuhơn

Glucocorticoid

• Cơchếtácdụng:
•
•

Điềuhòahoạtđộnggen
Glucocorticoidgắnvàoreceptortạoli
pocortinứcchếphospholipase A2

Glucocorticoid

• Cấutrúcvàtácdụng:
•

Khungol-21dion– 3, 20pregnan– 4 – en

C11C17-OH:Tácdụngchốngviêm–

OH:TácdụngchốngviêmmạnhhơnC11=O

glucocorticosteroid

C2-CH3:giảmtácdụngchốngviêm

C16-OH,
CH3:giảmtácdụngchốngviêm,giảmgi
ữmuối-nước

C6, C9-halogen:tăngtácdụngchốngviêm

Glucocorticoid

• Tácdụng:
•
•
•
•

Thaythếhormon

•
•
•

Chốngviêm:viêmcầuthận,viêmtụycấp,viêmganvirus

Chốngviêm
Chốngdịứng
Ứcchếmiễndịch

• Chỉđịnh:
Thiếumáu,ungthưmáu,phùnão
Phẫuthuậtghépcácbộphậncơthể

Glucocorticoid

• Tácdụngkhôngmongmuốn:Nhiềutácdụngkhôngmongmuốnnặngvànguyhiểm
•
•
•
•
•
•
•
•

Ứcchết...
Hormonvthưngthn
PhanThịNhưQuỳnh, MSc.
BộmônHóaDược
KhoaDược, ĐHYDHuế
Hormon vỏ thượng thận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hormon vỏ thượng thận - Người đăng: o1689719566
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Hormon vỏ thượng thận 9 10 642