Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TRẠM Y TẾ

Được đăng lên bởi trang.26
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2436 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG THCS TÂN LỢI THẠNH
TRẠM Y TẾ XÃ TÂN LỢI THẠNH
SỐ:

/KHPH-YT TLT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Lợi Thạnh, ngày

tháng

năm 2015

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP
Công tác y tế trường học năm học 2015-2016
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
 Củng cố y tế, nâng cao năng lực cho nhân viên y tế trong nhà trường
 Cải thiện điều kiện vệ sinh, môi trường học tập để chăm sóc bảo vệ sức khoẻ
ban đầu cho học sinh, đảm bảo cho các em được phát triển tốt về thể chất, tinh thần,
trí tuệ, có lối sống lành mạnh.
 Từng bước nâng cao hoạt động của y tế trường học, điều tra tình hình sức
khoẻ và bệnh tật học sinh, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thích hợp làm giảm
các yếu tố gây bệnh trong học đường như: cận thị, cong vẹo cột sống, mệt mỏi do
học tập căng thẳng…
 Thực hiện khám và quản lý sức khoẻ cho học sinh trong trường.
II.NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Công tác khám, quản lý sức khoẻ.
 Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khoẻ cho học sinh 1
lần/ 1 năm học.
 Khám đánh giá tỷ lệ các bệnh học đường (cận thị, cong veo cột sống, thừa
cân…), tỷ lệ thể lực của học sinh, thông báo cho phụ huynh biết tình trạng sức khoẻ
của con em mình để có hướng điều trị sớm.
2. Thực hiện các kỹ thuật y tế trong nhà trường.
 Sơ cứu các trường hợp bệnh tật, tai nạn trong quá trình học tập và sinh hoạt
trong nhà trường
3. Tuyên truyền giáo dục sức khoẻ.
 Thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ tại trường bằng các hình
thức:
 Sinh hoạt ngoại khoá (có tài liệu cho giáo viên và học sinh)
 Tuyên truyền trong giờ chào cờ, sinh hoạt lớp (phòng chống các bệnh học
đường, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống các dịch bệnh như sốt xuất
huyết, cúm A H1N1, A H5N1, tiêu chảy cấp, đau mắt đỏ… )
 Phối hợp với giáo viên bộ môn: Sinh học (giáo dục sức khoẻ sinh sản vị
thành niên, giáo dục giới tính và kĩ năng sống cho học sinh),thể dục (rèn luyện thể
lực cho học sinh)
4. Công tác phòng chống dịch bệnh.

 Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể phòng chống dịch bệnh khi có dịch xảy
ra tại trường.
 Hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng chống dịch bệnh
 Xử lý môi trường
 Giám sát bệnh: Giám sát ca bệnh ở trường học, phát hiện sớm, báo cáo kịp
thời (báo cho trạm y tế, ngành giáo dục)
 Cách ly
 Thực hiện đúng các khuyến cáo của ngành y tế về dịch bệnh
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác tổ chức, chỉ đạo
 Thành lập Ban chỉ đạo y tế trường học - có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo
nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác chăm sóc, bảo vệ sức...
TRƯỜNG THCS TÂN LỢI THẠNH
TRẠM Y TẾ XÃ TÂN LỢI THẠNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ: /KHPH-YT TLT Tân Lợi Thạnh, ngày tháng năm 2015
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP
Công tác y tế trường học năm học 2015-2016
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Củng cố y tế, nâng cao năng lực cho nhân viên y tế trong nhà trường
Cải thiện điều kiện vệ sinh, môi trường học tập để chăm sóc bảo vệ sức khoẻ
ban đầu cho học sinh, đảm bảo cho các em được phát triển tốt về thể chất, tinh thần,
trí tuệ, có lối sống lành mạnh.
Từng bước nâng cao hoạt động của y tế trường học, điều tra tình hình sức
khoẻ bệnh tật học sinh, trên sở đó đề xuất các giải pháp thích hợp làm giảm
các yếu tố gây bệnh trong học đường như: cận thị, cong vẹo cột sống, mệt mỏi do
học tập căng thẳng…
Thực hiện khám và quản lý sức khoẻ cho học sinh trong trường.
II.NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Công tác khám, quản lý sức khoẻ.
Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, lập hồ theo dõi sức khoẻ cho học sinh 1
lần/ 1 năm học.
Khám đánh giá tỷ lệ các bệnh học đường (cận thị, cong veo cột sống, thừa
cân…), tỷ lệ thể lực của học sinh, thông báo cho phụ huynh biết tình trạng sức khoẻ
của con em mình để có hướng điều trị sớm.
2. Thực hiện các kỹ thuật y tế trong nhà trường.
cứu các trường hợp bệnh tật, tai nạn trong quá trình học tập sinh hoạt
trong nhà trường
3. Tuyên truyền giáo dục sức khoẻ.
Thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ tại trường bằng các hình
thức:
Sinh hoạt ngoại khoá (có tài liệu cho giáo viên và học sinh)
Tuyên truyền trong giờ chào cờ, sinh hoạt lớp (phòng chống các bệnh học
đường, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống các dịch bệnh như sốt xuất
huyết, cúm A H1N1, A H5N1, tiêu chảy cấp, đau mắt đỏ… )
Phối hợp với giáo viên bộ môn: Sinh học (giáo dục sức khoẻ sinh sản vị
thành niên, giáo dục giới tính ng sống cho học sinh),thể dục (rèn luyện thể
lực cho học sinh)
4. Công tác phòng chống dịch bệnh.
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TRẠM Y TẾ - Trang 2
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TRẠM Y TẾ - Người đăng: trang.26
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TRẠM Y TẾ 9 10 208