Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết 2015

Được đăng lên bởi trang.26
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 647 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GD& ĐT GIỒNG TRÔM
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
TÂN LỢI THẠNH
SỐ:

/ KH-YT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Lợi Thạnh, ngày

tháng

năm 2015

KẾ HOẠCH
Phòng chống bệnh sốt xuất huyết năm 2015
I. MỤC TIÊU
 Học sinh được cung cấp kiến thức cơ bản và cần thiết trong việc phòng
chống dịch bệnh sốt xuất huyết
 Theo dõi và phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ bệnh sốt
xuất huyết và báo cáo kịp thời về trạm y tế.
II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết là ban chỉ đạo
chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhà trường, ban chỉ đạo thực hiện những
nhiệm vụ sau:
Chỉ đạo các hoạt động, huy động các nguồn lực thực hiện phòng chống
bệnh sốt xuất huyết để đạt được mục tiêu đề ra.
2. Cùng với ban chỉ đạo công tác y tế nhà trường giám sát và theo dõi các
trường hợp mắc bệnh
3. Tuyên truyền
Tuyên truyền vào giờ chào cờ đầu tuần cho học sinh các nội dung sau:
 Bệnh sốt xuất huyết là gì? Nguyên nhân lây bệnh sốt xuất huyết và cách
phòng chống bệnh.
 Giáo dục học sinh làm tốt nhiệm vụ là cầu nói tuyên truyền tích cực giữa
nhà trường, gia đình và cộng đồng về phòng, chống bệnh Sốt Xuất Huyết.
4. Giám sát
 Theo dõi các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh sốt xuất huyết gây ra.
 Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm theo dõi sức khỏe học sinh hằng ngày.
5. Chống dịch
Phát động học sinh phòng chống bệnh sốt xuất huyết trong đó diệt lăng
quăng và diệt muỗi là biện pháp quan trong nhất cụ thể như sau:
a. Biện pháp diệt lăng quăng
- Đậy kín các vật chứa nước trong nhà và xung quanh nhà như: lu,
khạp, thùng…
- Thả cá ăn lăng quăng, dùng các loại cá nhỏ như: cá bảy màu, lia thia,
… thả vào các dụng cụ chứa nước
- Thường xuyên súc rửa các vật chứa nước,ít nhất 1 tuần 1 lần
- Thu dọn các đồ vật có thể ứ đọng nước ở gần nhà và ngoài nhà: chai
lọ, khạp bể lu bể, gáo dừa
- Đổ dầu cặn bỏ muối vào vào chân chén chống kiến

- Dùng xi măng hay cát lắp kín các hốc cây không để ứ đọng nước
b. Biện pháp diệt muỗi
- Phun thuốc diệt muỗi: dùng các bình xịt nhỏ đề diệt muỗi
- Dùng nhang muỗi
- Un khói
- Dọn nhà cửa sạch, thoáng, không treo quần áo quá nhiều ở bên ngoài
c. Biện pháp tránh muỗi cắn
- Cho trẻ mặc quần áo dài tay
- Cho trẻ ngủ mùng kể cả ban ngày
- Không cho trẻ chơi ở những nơi tối
- Dùng kem xoa chống muỗi
III. KINH PHÍ
Tiền bồi dưỡng cán bộ tuyên truyền: 100.000 đồng ( trích từ 12% kinh phí
chăm sóc sức khỏe ban đầu của trường)
Trên đây là kế hoạch phòng chống bệnh sốt xuất huyết năm 2015./.

DUYỆT CỦA BAN GIÁM ...
PHÒNG GD& ĐT GIỒNG TRÔM
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
TÂN LỢI THẠNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ: / KH-YT Tân Lợi Thạnh, ngày tháng năm 2015
KẾ HOẠCH
Phòng chống bệnh sốt xuất huyết năm 2015
I. MỤC TIÊU
Học sinh được cung cấp kiến thức bản cần thiết trong việc phòng
chống dịch bệnh sốt xuất huyết
Theo dõi và phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ bệnh sốt
xuất huyết và báo cáo kịp thời về trạm y tế.
II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết ban chỉ đạo
chăm c sức khỏe ban đầu của nhà trường, ban chỉ đạo thực hiện những
nhiệm vụ sau:
Chỉ đạo các hoạt động, huy động c nguồn lực thực hiện phòng chống
bệnh sốt xuất huyết để đạt được mục tiêu đề ra.
2. Cùng với ban chỉ đạo công tác y tế nhà trường giám sát và theo dõi các
trường hợp mắc bệnh
3. Tuyên truyền
Tuyên truyền vào giờ chào cờ đầu tuần cho học sinh các nội dung sau:
Bệnh sốt xuất huyết là gì? Nguyên nhân y bệnh sốt xuất huyết và cách
phòng chống bệnh.
Giáo dục học sinh làm tốt nhiệm vụ cầu nói tuyên truyền tích cực giữa
nhà trường, gia đình và cộng đồng về phòng, chống bệnh Sốt Xuất Huyết.
4. Giám sát
Theo dõi các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh sốt xuất huyết gây ra.
Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm theo dõi sức khỏe học sinh hằng ngày.
5. Chống dịch
Phát động học sinh phòng chống bệnh sốt xuất huyết trong đó diệt lăng
quăng và diệt muỗi là biện pháp quan trong nhất cụ thể như sau:
a. Biện pháp diệt lăng quăng
- Đậy kín các vật chứa nước trong nhà và xung quanh nhà như: lu,
khạp, thùng…
- Thả cá ăn lăng quăng, dùng các loại cá nhỏ như: cá bảy màu, lia thia,
… thả vào các dụng cụ chứa nước
- Thường xuyên súc rửa các vật chứa nước,ít nhất 1 tuần 1 lần
- Thu dọn các đồ vật có thể ứ đọng nước ở gần nhà và ngoài nhà: chai
lọ, khạp bể lu bể, gáo dừa
- Đổ dầu cặn bỏ muối vào vào chân chén chống kiến
Kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết 2015 - Trang 2
Kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết 2015 - Người đăng: trang.26
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết 2015 9 10 110