Ktl-icon-tai-lieu

Khám thần kinh

Được đăng lên bởi teoheo1810
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1563 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KHÁM THẦN KINH
BÁC SĨ LÊ TỰ PHƯƠNG THẢO
MỤC TIÊU
1. Hiểu được phương pháp lâm sàng trong khám thần kinh
2. Hiểu được cách hỏi bệnh sử trong khám thần kinh
3. Nắm được cách khám trạng thái tâm thần kinh

I. MỞ ĐẦU
Ngành thần kinh học được xem là một trong những chuyên khoa nội khoa khó nhất và yêu
cầu cao nhất. Các sinh viên và các nội trú lần đầu tiên đến khoa thần kinh thường dễ nản
chí khi thấy cần quá nhiều điều phải biết. Phải có chút ít kiến thức về giải phẫu thần kinh,
về sinh lý thần kinh, và về bệnh học thần kinh, tất cả những rắc rối của hệ thần kinh làm
cho sinh viên dễ sợ hãi.
Các bác sĩ thần kinh học nghĩ rằng những khó khăn để hiểu ngành thần kinh có thể vượt
qua được nếu như chúng ta có những nguyên tắc căn bản trong y khoa lâm sàng. Đầu tiên
và quan trọng nhất là cần phải học và thực hiện dễ dàng phương pháp lâm sàng. Nếu
không hiểu cặn kẽ phương pháp lâm sàng thì sinh viên hầu như vô dụng khi gặp một vấn
đề lâm sàng mới. Trong đa số trường hợp, phương pháp lâm sàng gồm tuần tự các bước
như sau:
1. Các triệu chứng và các dấu hiệu lâm sàng chỉ có thể có được khi chúng ta thực
hiện lần lượt hỏi bệnh sử và khám lâm sàng.
2. Các triệu chứng và các dấu hiệu lâm sàng gợi ý lên vấn đề bệnh tật của bệnh nhân
được ghi nhận dưới những từ sinh lý và giải phẫu - có nghĩa là chúng ta nhận dạng
những rối loạn chức năng và những cấu trúc giải phẫu liên quan đến tình trạng
bệnh tật của bệnh nhân. Thông thường chúng ta có thể nhận ra một nhóm triệu
chứng và dấu hiệu đặc biệt tập hợp lại thành hội chứng. Sự hình thành các triệu
chứng và dấu hiệu thành danh từ hội chứng đặc biệt rất quan trọng trong việc xác
định vị trí và bản chất của bệnh. Bước thăm khám lâm sàng này được gọi là chẩn
đoán hội chứng.
3. Những mối liên quan giữa triệu chứng và dấu hiệu lâm sàng này có thể cho phép
người bác sĩ khu trú lại tổn thương của bệnh, tức là có thể định danh một phần hay
nhiều phần của hệ thần kinh bị tổn thương. Bước thăm khám lâm sàng này được
gọi là chẩn đoán vị trí hay chẩn đoán giải phẫu.
4. Từ chẩn đoán giải phẫu cùng những dữ kiện y học khác ví dụ như các khởi phát,
diễn tiến, và tiến trình của bệnh, sự liên quan của các cơ quan khác không thuộc hệ
thần kinh, tiền sử gợi ý của bệnh nhân và gia đình, các kết quả cận lâm sàng –
chúng ta có thể suy luận ra chẩn đoán bệnh học và khi có thể xác định được cơ
chế, nguyên nhân, chúng ta có thể có được chẩn đoán căn nguyên.
5. Cuối cùng, người bác sĩ cần đánh giá mức độ khuyết tật và xác định mức độ
khuyết tật này là tạm...
KHÁM THẦN KINH
BÁC SĨ LÊ TỰ PHƯƠNG THẢO
MỤC TIÊU
1. Hiểu được phương pháp lâm sàng trong khám thần kinh
2. Hiểu được cách hỏi bệnh sử trong khám thần kinh
3. Nắm được cách khám trạng thái tâm thần kinh
I. MỞ ĐẦU
Ngành thần kinh học được xem là một trong những chuyên khoa nội khoa khó nhất và yêu
cầu cao nhất. Các sinh viên các nội trú lần đầu tiên đến khoa thần kinh thường dễ nản
chí khi thấy cần quá nhiều điều phải biết. Phải có chút ít kiến thức về giải phẫu thần kinh,
về sinh thần kinh, về bệnh học thần kinh, tất cả những rắc rối của hệ thần kinh làm
cho sinh viên dễ sợ hãi.
Các bác thần kinh học nghĩ rằng những khó khăn để hiểu ngành thần kinh thể vượt
qua được nếu như chúng ta những nguyên tắc căn bản trong y khoa lâm sàng. Đầu tiên
quan trọng nhất là cần phải học thực hiện dễ dàng phương pháp lâm sàng. Nếu
không hiểu cặn kẽ phương pháp lâm sàng thì sinh viên hầu như dụng khi gặp một vấn
đề lâm sàng mới. Trong đa số trường hợp, phương pháp lâm sàng gồm tuần tự các bước
như sau:
1. Các triệu chứng các dấu hiệu lâm sàng chỉ có thể có được khi chúng ta thực
hiện lần lượt hỏi bệnh sử và khám lâm sàng.
2. Các triệu chứng các dấu hiệu lâm sàng gợi ý lên vấn đề bệnh tật của bệnh nhân
được ghi nhận dưới những từ sinh lý và giải phẫu -nghĩa là chúng ta nhận dạng
những rối loạn chức năng những cấu trúc giải phẫu liên quan đến tình trạng
bệnh tật của bệnh nhân. Thông thường chúng ta thể nhận ra một nhóm triệu
chứng dấu hiệu đặc biệt tập hợp lại thành hội chứng. Sự hình thành các triệu
chứng dấu hiệu thành danh từ hội chứng đặc biệt rất quan trọng trong việc xác
định vị trí bản chất của bệnh. Bước thăm khám lâm sàng này được gọi chẩn
đoán hội chứng.
3. Những mối liên quan giữa triệu chứng dấu hiệu lâm sàng này thể cho phép
người bác sĩ khu trú lại tổn thương của bệnh, tức thể định danh một phần hay
nhiều phần của hệ thần kinh bị tổn thương. Bước thăm khám lâm sàng này được
gọi là chẩn đoán vị trí hay chẩn đoán giải phẫu.
4. Từ chẩn đoán giải phẫu cùng những dữ kiện y học khác dụ n các khởi phát,
diễn tiến, và tiến trình của bệnh, sự liên quan của các cơ quan khác không thuộc hệ
thần kinh, tiền sử gợi ý của bệnh nhân gia đình, các kết quả cận lâm sàng
chúng ta thể suy luận ra chẩn đoán bệnh học khi thể xác định được
chế, nguyên nhân, chúng ta có thể có được chẩn đoán căn nguyên.
5. Cuối cùng, người bác sĩ cần đánh giá mức đ khuyết tật và xác định mức độ
khuyết tật này tạm thời hay vĩnh viễn (còn gọi chẩn đoán về mặt chức năng).
Điều này hết sức quan trọng trong việc điều trị bệnh nhân và đánh giá khả năng hồi
phục chức năng của bệnh nhân, tức là tiên lượng của bệnh nhân.
Cách tiếp cận có hệ thống như vậy sẽ giúp chúng ta xác định vị trí và chẩn đoán chính xác
căn bệnh.
Tuy nhiên không phải lúc nào cũng phải theo hệ thống n trên. dụ như bệnh
Parkinson những triệu chứng hết sức điển hình chúng ta thể nghĩ đến chẩn đoán
Khám thần kinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khám thần kinh - Người đăng: teoheo1810
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Khám thần kinh 9 10 250