Ktl-icon-tai-lieu

kháng sinh RIFAMYCIN B

Được đăng lên bởi Biển Tử Thần
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1827 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề tài: Sản Xuất Kháng
Sinh Rifamycin
Nhóm 9:
Trịnh xuân tùng
Nguyễn Thái Việt
Hoàng Phước Vinh
Nguyễn Hoàng Anh Vũ
Trần Thị Yến
…..Trí

TỔNG
QUAN
VỀ
KHÁNG
SINH

TÌM
HIỂU
VỀ
RIFAMYCIN

SẢN XUẤT KHÁNG
SINH

CÁC
NGHIÊN
CỨU
MỚI

QUY TRÌNH

TỔNG QUAN VỀ KHÁNG SINH
• Khái Niệm
Kháng sinh là những chất có khả năng tiêu
diệt vi khuẩn hay kìm hãm sự phát triển của vi
khuẩn một cách đặc hiệu.

RIFAMYCIN
+ Khái niệm: Rifamycin là nhóm
chất kháng sinh trao đổi bậc•
hai, được thu nhận tự nhiên
trong quá trình lên men vi
khuẩn Amycolatopsis
mediterranei, hoặc được tổng
hợp. Nó là phân lớp của họ
Asammycin.
 sử dụng để chữa trị bệnh lao,
phong
 bệnh nhiễm trùng do vi
khuẩn lao và phong gây ra.

Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

RIFAMYCIN

Rifamycins được phân lập lần
đầu tiên năm 1957 từ quá trình
lên men Streptomyces
• Click to edit Master text style
mediterranei
– Second level
– Third level
Có tất cả 7 loại Rifamycin A, B,
• Fourth level
C, D, E, S và SV, Rifamycin B
– Fifth level
được sản xuất công nghiệp đầu
tiên

SƠ ĐỒ TỔNG HỢP RIFAMYCIN B
• Gồm 2 giai đoạn:
+ Quá trình tổng hợp AHBA
+ Quá trình tổng hợp Rifamycin B từ AHBA

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SX
1. PHÂN LẬP GIỐNG

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SX
2.MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SX
3. QUY TRÌNH

Phương pháp mới

Nghiên cứu sản xuất kháng sinh Rifamycin
Phương pháp lên men gián đoạn sử dụng chủng cố định trong
gel alginate và các hạt alginate biến đổi

Biểu hiện của gen
Hemoglobin từ vi khuẩn
Vitreoscilla stercoraria trong
quá trình B trong
Amycolatopsis tăng cường sản
xuất rifamycin mediterranei

Cấu trúc pUAMSAG1. Vector
cuối cùng đã được xây dựng
như hình, sử dụng các vùng
PermE promoter, gen VHB,
kanamycin (KMR), và các gen
kháng erythromycin (ermE),
nguồn gốc của bản sao PAđại diện cho A. mediterranei,
và ColE1 E. coli.

Kết quả ghi nhận được
• Nhiều cố gắng đã được thực hiện để phát triển một quá trình chuyển giao oxy tốt hơn , nhưng không có phương án sử
dụng gen hemoglobin từ V. stercor aria ( hoặc từ một sinh vật khác nhau ) trong A. mediterranei . Vì vậy, với mục tiêu
này , các gen VHB được nhân bản, và pUAMSAG1 vector đã được xây dựng
• Trình tự mã hóa gen VHB và promoter PermE đã được tạo ra bằng cách khuếch đại PCR.
• Kết quả cho thấy trong điều kiện khí oxy thấp , sản xuất rifamycin B giảm khoảng 50 % liên quan đến sự nuôi cấy
trong điều kiện khí oxy cao khi dòng đã được nuôi cấy mà không barbital . Tuy nhiên, khi barbital đã đượ...
Đề tài: Sản Xuất Kháng
Sinh Rifamycin
Nhóm 9:
Trịnh xuân tùng
Nguyễn Thái Việt
Hoàng Phước Vinh
Nguyễn Hoàng Anh Vũ
Trần Thị Yến
…..T
kháng sinh RIFAMYCIN B - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kháng sinh RIFAMYCIN B - Người đăng: Biển Tử Thần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
kháng sinh RIFAMYCIN B 9 10 111