Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh điều trị ngoại trú tại bệnh viện tâm thần

Được đăng lên bởi Son Pham
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1606 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỆNH VIỆN TÂM THẦN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU



Đề tài:
KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ
NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH BR-VT

Người hướng dẫn:

BSCKI, TTUT. Ngô Thành Phong

Người thức hiện:

CN. Phạm Văn Sơn

Cộng sự:

YS. Võ Thị Thanh

ĐẶT VẤN ĐỀ

1

Chất lượng dịch vụ y tế được cung cấp tại các cơ sở khám chữa bệnh
tốt hay kém là mối quan tâm hàng đầu của những nhà quản lý y tế, mọi người
dân và quan trọng nhất điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả điều trị của
người bệnh của các cơ sở y tế. Chất lượng dịch vụ y tế được phản ánh qua
nhiều yếu tố như các nội dung thủ tục khám chữa bệnh, cơ sở vật chất, trang
thiết bị của bệnh viện, tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế và quan
trọng nhất là kết quả điều trị. Việc đánh giá chất lượng dịch vụ y tế có nhiều
hình thức; tuy nhiên đánh giá của khách hàng trực tiếp là những người bệnh
đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế là thước đo khách quan nhất để xác
định uy tín, chất lượng phục vụ dịch vụ ở bệnh viện, trong đó một phần quan
trọng là đánh giá tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ của nhân viên y tế và
khả năng hồi phục sức khoẻ nhanh chóng của người bệnh khi được điều trị tại
các cơ sở y tế. Ngày nay công tác y tế nói chung và công tác khám, chữa bệnh
nói riêng được xã hội hoá cao độ, hoạt động khám chữa bệnh được xem là
một lĩnh vực dịch vụ công, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho
nhân dân, vì vậy người dân có quyền tiếp cận với những dịch vụ y tế tốt nhất
để bảo vệ sức khoẻ cho bản thân. Theo nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Ly
và cộng sự tại Sở Y tế tỉnh Hải Dương, trong năm 2007 thì chất lượng chăm
sóc tại các bệnh viện tỉnh của địa phương này thì điểm trung bình hài lòng của
bệnh nhân chưa thực sự cao dưới 4 điểm; theo nghiên cứu của tác giả Nguyễn
Hữu Phong năm 2006 tại tỉnh Thừa Thiên Huế thì tỷ lệ về hài lòng đối với
tinh thần và thái độ phục vụ của nhân viên y tế là cao chiếm 92,5%; về đánh
giá kết quả khám chữa bệnh tại cơ sở y tế này tốt là 66,9%, trung bình và yếu
là 0,3%. Như vậy không có một đánh giá chuẩn cho tất cả các cơ sở y tế mà
tuỳ từng điều kiện cụ thể của các đơn vị; vì vậy đâu đó còn sự khen, chê khác
nhau ở lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong những năm qua
Chi bộ, Ban Giám đốc rất chú trọng về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh
của bệnh viện hiện tại bệnh viện chưa có các nghiên cứu cụ thể về vấn đề này;
trong điều kiện cở sở vật chất, trang thiết bị y tế...tại bệnh viện còn hạn chế so

2

v...
BỆNH VIỆN TÂM THẦN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Đề tài:
KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ
NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH BR-VT
Người hướng dẫn: BSCKI, TTUT. Ngô Thành Phong
Người thức hiện: CN. Phạm Văn Sơn
Cộng sự: YS. Võ Thị Thanh
ĐẶT VẤN ĐỀ
1
Khảo sát sự hài lòng của người bệnh điều trị ngoại trú tại bệnh viện tâm thần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát sự hài lòng của người bệnh điều trị ngoại trú tại bệnh viện tâm thần - Người đăng: Son Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Khảo sát sự hài lòng của người bệnh điều trị ngoại trú tại bệnh viện tâm thần 9 10 813