Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm chuẩn xét nghiệm

Được đăng lên bởi Trang Do
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 4313 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT CHẤT
LƯỢNG TRONG XÉT NGHIỆM

Nguyễn Thị Sự
Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS
(GSMED.,JSC)
Randox Distributor – Northern Vietnam

Nội dung

• Tổng quan về kiểm soát chất lượng (QC)
• Kiểm soát chất lượng trong xét nghiệm định
lượng
 Biểu đồ Levey –Jennings
 Luật Westgard
.

Kiểm soát chất lượng (QC)

Mục đích: Phát hiện ra các sai sót chính trong quá trình
thực hiện xét nghiệm, khắc phục và đưa ra kết quả chính
xác cho bệnh nhân.
 Kiểm soát chất lượng bao gồm:
• Nội kiểm tra (Internal Quality Control =IQC)
• Ngoại kiểm tra (External Quality Assessment =EQA)

Phân biệt Nội kiểm và Ngoại Kiểm
Nội kiểm tra
IQC

Ngoại kiểm tra
EQA

- Là các quy trình được cán bộ
PXN thực hiện để giám sát liên
tục và nhanh quy trình XN.

- Là một hệ thống do một cơ quan
bên ngoài triển khai để đánh giá định
kỳ và mang tính hồi cứu việc thực
hiện của PXN.

- PXN thực hiện phân tích trên
mẫu chuẩn đã được biết trước
giá trị.

- PXN thực hiện phân tích trên mẫu
chuẩn không được biết trước giá trị
(mẫu mù).

- Thực hiện hàng ngày trong
PXN.

- Thực hiện ít thường xuyên để so
sánh việc thực hiện XN với các PXN
khác nhau.

-Phát hiện lỗi trong khi thực hiện
xét nghiệm thường quy.

- Phát hiện lỗi và giúp cải thiện việc
thực hiện của PXN.

Nội kiểm và Ngoại kiểm

 Khuyến nghị thực
hiện cho tất cả
các PXN
ISO 15189

 Yêu cầu của
chương trình ISO,
SLMTA.
STRENGTHENING LABORATORY MANAGEMENT TOWARD ACCREDITATION

Tại sao cần thực hiện nội kiểm và ngoại
kiểm tra
• Giúp phòng xét nghiệm phát hiện lỗi nhanh hơn
• Giảm chi phí phòng xét nghiệm thông qua việc
giảm xét nghiệm lại
• Giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn
• Đảm bảo báo cáo chính xác kết quả xét nghiệm
bệnh nhân
• Tránh chuẩn đoán sai bệnh
• Giảm việc chậm chuẩn đoán
• Giúp các bác sỹ tăng tự tin trong việc báo cáo kết

Thực hiện đúng QC và đúng cách?
 Thực hiện QC với đúng số lần chạy QC
theo yêu cầu
 Áp dụng đúng các luật kiểm soát
 Lựa chọn mẫu QC phù hợp
 Thiết lập đúng giới hạn kiểm soát
 Phiên giải đúng và kịp thời các kết quả
QC
 Đưa ra các hành động phù hợp với các kết
quả/dấu hiệu bất thường của QC

Lợi ích của việc thực hiện đúng QC và đúng
cách
Thẩm định độ tin cậy của hệ thống xét nghiệm, đánh giá việc thực
hiện XN của cán bộ và điều kiện môi trường.
 Chỉ ra các dấu hiệu cảnh báo “SỚM” máy hoặc hóa chất có thể bị lỗi
 Giúp tiên đoán các lỗi lớn hơn hoặc các lỗi mang tính hệ thống
 Đưa ra hành động khắc phục trước khi lỗixảy ra .
 Tránh lãng phí vì phòng xét nghiệm:
 Không phả...
TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT CHẤT
LƯỢNG TRONG XÉT NGHIỆM
Nguyễn Thị Sự
Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế GS
(GSMED.,JSC)
Randox Distributor – Northern Vietnam
Kiểm chuẩn xét nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm chuẩn xét nghiệm - Người đăng: Trang Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Kiểm chuẩn xét nghiệm 9 10 998