Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng lâm sàng

Được đăng lên bởi Tiểu Bạch
Số trang: 268 trang   |   Lượt xem: 5688 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Những kỹ năng
lâm sàng

Tác giả: Chris Hatton
Roger Blackwood
Nhà xuất bản Blackwell

Diễn đàn y khoa


Nhóm dịch
Trưởng nhóm
Minmin
Thành viên
Lovesnn1909
Kingkong774
Ngoalong
AERISASHE
Kazu1991
Tiutiu123
Hand_In_Hand
Caphesang
Midbeo
Trungbach12hoa

9/2011

1

MỤC LỤC
Giới thiệu:

Tiếp cận ban đầu

3

Lovesnn1909
Chương 1:

Khai thác bệnh sử

9

Kingkong774
Chương 2:

Thăm khám toàn thân

30

Midbeo – kingkong774
Chương 3:

Thăm khám hệ tim mạch

57

ngoalong
Chương 4:

Thăm khám ngực

85

AERISASHE
Chương 5:

Thăm khám bụng

94

Kazu1991
Chương 6:

Thăm khám tình trạng tâm thần

107

AERISASHE
Chương 7:

Thăm khám hệ thần kinh

115

Tiutiu123
Chương 8:

Thăm khám người cao tuổi

154

Lovesnn1909
Chương 9:

Nguyên tắc khám cơ bản – bệnh án – chẩn đoán

161

Kazu1991
Chương 10: Kỹ năng trình bày một ca bệnh

170

Lovesnn1909
Chương 11: Các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh – các phương pháp cận lâm sàng 177
Hand_In_Hand
Chương 12: Vài nét cơ bản về Điện tâm đồ

222

Trungbach12hoa
Chương 14: Cận lâm sàng – những giá trị bình thường

249

caphesang
Chương 15: Xử trí những cấp cứu phổ biến
caphesang

2

257

GIỚI THIỆU CHUNG
PHƯƠNG PHÁP
TIẾP CẬN BAN ĐẦU

Những nguyên tắc chung
Những mục tiêu tổng quát.
Khi sinh viên ( hoặc bác sĩ) tiếp cận bệnh nhân, dưới đây là 4 mục tiêu ban đầu:
o Tạo ra mối quan hệ nghề nghiệp tốt với bệnh nhân và có được sự tin tưởng
của bệnh nhân.
o Có được tất cả các thông tin có liên quan cho phép đánh giá bệnh và chẩn
đoán sơ bộ.
o Có được thông tin tổng thể về bệnh nhân, hoàn cảnh bệnh nhân, tình trạng
và các vấn đề xã hội. Đặc biệt quan trọng nếu tìm hiểu được bệnh tật đã ảnh
hưởng đến bệnh nhân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của bệnh nhân như thế
nào.
Việc đánh giá toàn thể bệnh nhân là rất quan trọng.
o Hiểu được những suy nghĩ của bệnh nhân về các vấn đề của họ, mối quan
tâm của họ và họ mong đợi gì khi nhập viện, điều trị ngoại trú hay khi tư vấn
nói chung.
Hãy nhớ rằng y học cũng nhiều sự phiền phức giống như bệnh tật. Bất kể bệnh
gì, kể cả là ung thư hay nhiễm trùng ở ngực thì sự lo lắng về những gì có thể
xảy ra là mối quan tâm chủ yếu của bệnh nhân. Hãy chăm chú lắng nghe.
Những chú ý dưới đây cung cấp chỉ dẫn để lấy được thông tin cần thiết.
Những mục tiêu cụ thể

3

Trong lấy tiền sử, bệnh sử và thăm khám, có hai mục tiêu bổ sung:
o Có được tất cả các thông tin cần thiết về bệnh nhân và bệnh tật của họ.
o Giải quyết vấn đề ví dụ như các chẩn đoán.
Phân tích cách tiếp cận vấn đề.
Đối với mỗi triệu chứng ...
1
Những kỹ năng
m sàng
c gi: Chris Hatton
Roger Blackwood
Nhà xut bản Blackwell
Diễn đàn y khoa
www.diendanykhoa.com
Nhóm dịch
Trưởng nhóm
Minmin
Thành viên
Lovesnn1909
Kingkong774
Ngoalong
AERISASHE
Kazu1991
Tiutiu123
Hand_In_Hand
Caphesang
Midbeo
Trungbach12hoa
9/2011
Kỹ năng lâm sàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng lâm sàng - Người đăng: Tiểu Bạch
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
268 Vietnamese
Kỹ năng lâm sàng 9 10 843