Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật x quang thông thường sọ xoang

Được đăng lên bởi ktha10-cn
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 5767 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

GIẢI PHẪU X QUANG SỌ XOANG

Đối tượng : Lớp CNKTHA
Giảng viên: ThS. Nguyễn Doãn Cường
2

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG

1. Trả lời đúng các mốc giải phẫu trên hình vẽ của
sọ mặt và xoang ở người bình thường.
2. Chỉ đúng các mốc giải phẫu của sọ mặt và xoang
trên phim X quang.

3

1/ Hình vẽ sọ thẳng:

4

1/ Hình sọ thẳng:

5

2/ Hình vẽ sọ nghiêng

6

2/ Hình sọ nghiêng

7

3/ Hình vẽ sọ chiều thế Towne

8

3/ Hình sọ chiều thế Towne

9

4/ Hình vẽ sọ chiều thế Hirtz

10

4/ Hình sọ chiều thế Hirtz

11

5/ Hình vẽ sọ chiều thế Caldwell

12

5/ Hình sọ chiều thế Caldwell

13

6/ Hình vẽ xương nhũ thế Schuller
1
2

6

3
4

5
1. Bờ trước xương đá; 2. Góc Citelli; 3. Rãnh xoang sigma; 4. Tế bào chũm (sào bào); 5. Ống tai trong và ngòai; 6. Lồi
14
cầu xương hàm dưới.

6/ Hình xương nhũ thế Schuller

15

7/ Hình vẽ chiều thế Maxillaire défilé

16

7/ Hình xương hàm dưới chiều thế
Maxillaire défilé

17

8/ Hình vẽ chiều thế Blondeau
1

2

5

3
6
4
7

18

8/ Hình chiều thế Blondeau

19

9/ Hình vẽ sọ thế Stenvers
1

8
2

9

7

3
6
4
5

1. Lồi bán khuyên; 2. Trần hòm nhĩ; 3. Ống bán khuyên trước; 4. Ống bán khuyên ngòai; 5. Tiền đình; 6. lồi cầu
XHD; 7. Ống bán khuyên trong; 8. Nhĩ loa; 9. Đỉnh tháp xương đá.
20

9/ Hình xương đá thế Stenvers

21

Máu tụ trong xoang bướm. Mức khí dịch sẽ thấy
được khi ta chụp với tia X song song với mặt bàn.

22

Máu tụ trong xoang bướm sau chấn thương. Hình nhận
được với chùm tia X song song mặt bàn chụp hình. Qua
hai hình trên cho thấy mức khí dịch thay đổi tùy theo
tư thế của bệnh nhân.

23

Mức khí dịch trong xoang bướm sau chấn thương

24

Mức khí dịch trong xoang bướm
sau chấn thương

25

Ba đường Mc Grigor dùng phát hiện tổn thương
vùng hàm mặt

26

HẾT

27

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật x quang thông thường sọ xoang - Người đăng: ktha10-cn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Kỹ thuật x quang thông thường sọ xoang 9 10 594