Ktl-icon-tai-lieu

Lactoperoxydase

Được đăng lên bởi Kobato05
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 3438 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. LACTOPEROXIDASE
Lactoperoxydase là một enzyme có trong sữa và hầu hết được tìm thấy hầu hết
chỉ ở trong dịch sữa sau khi làm bơ. Lactoperoxydase có thể hoạt động một cách
hiệu quả với lactoferin, Ig, các nhân tố tăng trưởng và lysozyme. Chính bản thân
lactoperoxydase không hoạt động kháng vi sinh vật, nhưng với sự hiện diện của
các nhân tố phụ cụ thể chúng hình thành hệ thống phòng thủ quan trọng trong
dung dịch lỏng, những nhân tố này là hydrogen peroxide H2O2 và một dẫn xuất
halogen hoặc halogen phụ dựa vào enzyme đặc trưng. Cơ chế phòng thủ này đóng
một vai trò chính trong sự bảo vệ màng nhày chống lại sự tấn công của vi khuẩn.
Hệ thống lactoperoxidase

Trong

những

điều

kiện

thích

hợp

hệ

thống

lactoperoxydase

như

Hypothiocyanate (OSCN-), Hypoiodide(OI-) hoặc hỗn hợp cả 2 chất trên.
Lactoperoxidase (LPO) xúc tác quá trình oxi hóa hydrogen peroxide của iod
1

Những phân tử này là tác nhân kháng vi sinh vật rất hiệu lực kháng vi khuẩn,
virus, và nấm men.
Bảng1: Danh sách chung một số vi sinh vật
Vi khuẩn
• Escherichia coli (10)

•

Aeromonas hydrophila (8)

•

Yersinia enterocolitica (4)

•

Pseudomonas aeruginosa (6)

•

Klebsiella pneumoniae (13)

•

Capnocytophaga ochracea

•

Klebsiella oxytoca (10)

•

Selenomonas sputigena

•

Streptococcus agalactiae

•

Wolinella recta

•

Streptococcus mutans

• Enterobacter cloacae (12)

•

Staphylococcus Aureus

•

Salmonella species (12)

•

Shigella sonnei (15)

• Listeria monocytogenes
•

Acinetobacter species (40)

•

Haemophilus influenzae (20)

•

•

Herpes simplex virus

• Immunodeficient virus
•

Respiratory syncytial virus

Neisseria species (20)

•

Vi rus

Campylobacter jejuni (14)

Nấm men

Người ta sử dụng men lactoperoxydase để bảo quản sữa bằng phương pháp sinh
học. Phức chất Lactoperoxydase (LPS) là phương tiện bảo vệ tự nhiên có sẵn trong
sữa. Nó bao gồm một enzyme (Lactoperoxydase) liên kết với một anion và một
lượng nhỏ peroxyde. Phức chất này oxy hóa các cơ chất đặc trưng trên màng tế
bào và làm rối loạn quá trình trao đổi chất và kết quả là vi khuẩn có thể chết.

2

Cơ sở sinh học của hệ thống men LPs
Hệ thống gồm ba nhân tố là Lactoperoxydase (LPs), Thiocyanate và Hydrogen
peroxidase, đều có trong sữa. Hệ thống này được gọi là hệ thống Lactoperoxydase
(LPs). Chất LPs luôn có trong sữa với nồng độ thích hợp cho hoạt động kháng
khuẩn. KHối lượng cần thiết cho hoạt động kháng khuẩn chỉ là 1mg/ml sữa.
Trong khi sữa bò chứa khoảng 30mg LPs/lít và nồng độ này khá ổn định trong
suốt...
1
I. LACTOPEROXIDASE
Lactoperoxydase một enzyme trong sữa hầu hết được tìm thấy hầu hết
chỉ trong dịch sữa sau khi làm bơ. Lactoperoxydase thể hoạt động một cách
hiệu quả với lactoferin, Ig, các nhân tố tăng trưởng lysozyme. Chính bản thân
lactoperoxydase không hoạt động kháng vi sinh vật, nhưng với sự hiện diện của
các nhân tố phụ cụ thể chúng hình thành hệ thống phòng thủ quan trọng trong
dung dịch lỏng, những nhân tố y hydrogen peroxide H
2
O
2
một dẫn xuất
halogen hoặc halogen phụ dựa vào enzyme đặc trưng. Cơ chế phòng thủ y đóng
một vai trò chính trong sự bảo vệ màng nhày chống lại sự tấn công của vi khuẩn.
Hệ thống lactoperoxidase
Trong những điều kiện thích hợp hệ thống lactoperoxydase như
Hypothiocyanate (OSCN-), Hypoiodide(OI-) hoặc hỗn hợp cả 2 chất trên.
Lactoperoxidase (LPO) xúc tác quá trình oxi hóa hydrogen peroxide của iod
Lactoperoxydase - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lactoperoxydase - Người đăng: Kobato05
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Lactoperoxydase 9 10 977