Ktl-icon-tai-lieu

lịch giảng y

Được đăng lên bởi tranthientuong100
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1311 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

DANH MỤC HỌC PHẦN LỚP Y. 2ABCD (Y. 2013ABCD)
Năm học: 2014 - 2015
STT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT
LT

TH

SỐ LẦN
THI

SỐ

SỐ HP

ĐVHT QUI ĐỊNH

1

HÓA SINH

60

32

1

5

1

2

VI SINH Y HỌC

44

26

2

4

2

3

SINH LÝ HỌC 1

40

1

3

1

4

SINH LÝ HỌC 2

40

1

3

1

5

MÔ HỌC

38

1

3

1

6

PHÔI HỌC

24

1

2

1

7

MIỄN DỊCH HỌC

24

1

2

1

8

KÝ SINH Y HỌC

42

1

4

1

9

TRIỆU CHỨNG HỌC NGOẠI KHOA 1

30

1

2

1

10

TRIỆU CHỨNG HỌC NGOẠI KHOA 2

1

4

1

11

TRIỆU CHỨNG HỌC NỘI KHOA 1

1

3

1

12

TRIỆU CHỨNG HỌC NỘI KHOA 2

8T

1

4

1

13

SKILLSLAB

50

1

2

1

14

NGOẠI NGỮ

60

1

4

1

15

Y HỌC CỔ TRUYỀN (GP & SL VỀ KINH HUYỆT)

14

1

2

1

16

NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CN MÁC - LÊNIN (PHẦN 2&3)

76

1

5

1

17

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

17

52

17

TỔNG CỘNG

32
30

20
8T

42

1T
4T

534

190
21T

Kính đề nghị quý Bộ môn gửi lịch giảng chi tiết của môn học (lý thuyết & thực tập) theo mẫu gợi ý dưới đây về
P. QLĐT 9 (ThS.BS. Diệp Thắng và Cô Cẩm Vân) trước ngày 09 tháng 9 năm 2014.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN: .................…………………………….. LỚP : ...........……………...
NGÀY

TÊN BÀI GIẢNG

GIỜ

HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN

Lịch giảng chi tiết tuần (lý thuyết & thực tập) gửi về P. QLĐT 9 (ThS.BS. Diệp Thắng và Cô Cẩm Vân) vào thứ ba mỗi tuần.
Chân thành cám ơn.
Giờ giảng qui định :
SÁNG 7h30 - 9h00 2 tiết

CHIỀU 13h30 - 15h00 2 tiết

9h00 - 9h30 Giải lao

15h00 - 15h30 Giải lao

9h30 - 11h00 2 tiết

15h30 - 17h00 2 tiết

Giờ thi học phần qui định :
SÁNG 8h00

CHIỀU 14h00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

LỊCH THỰC TẬP CƠ SỞ LỚP Y.2AB (Y. 2013AB)
Năm học: 2014 - 2015
LỚP Y2A

LỚP Y2B

TỔNG SỐ TỔ TT

SỐ LƯỢNG SV/1TỔ

TỔNG SỐ TỔ TT

SỐ LƯỢNG SV/1TỔ

30 TỔ

~ 7-8 SV

30 TỔ

~ 7-8 SV

1/ THỰC TẬP VI SINH (mỗi buổi 2 tiết/nhóm)
TT. VI SINH I
Tổ 1 - 5
TT. VI SINH II
Tổ 6 - 10
TT. VI SINH III
Tổ 11 - 15
TT. VI SINH IV
Tổ 16 - 20
TT. VI SINH V
Tổ 21 - 25
TT. VI SINH VI
Tổ 26 - 30

(A + B)
(A + B)
(A + B)
(A + B)
(A + B)
(A + B)

2/ THỰC TẬP MÔ/ KÝ SINH (mỗi buổi 2 tiết/nhóm)
TT. MÔ I
TT. KÝ SINH I
Tổ 1 - 6
TT. MÔ II
TT. KÝ SINH II
Tổ 7 - 12
TT. MÔ III
TT. KÝ SINH III
Tổ 13 - 18
TT. MÔ IV
TT. KÝ SINH IV
Tổ 19 - 24
TT. MÔ V
TT. KÝ SINH V
Tổ 25 - 30

(A + B)
(A + B)
(A + B)
(A + B)
(A + B)

3/ THỰC TẬP SINH LÝ (mỗi buổi 4 tiết/nhóm)
TT. SINH LÝ I
Tổ 1 - 6
TT. SINH LÝ II
Tổ...
SỐ
SỐ HP
LT TH ĐVHT
QUI ĐỊNH
1 HÓA SINH 60 32 1 5 1
2 VI SINH Y HỌC 44 26 2 4 2
3 SINH LÝ HỌC 1 40 1 3 1
4 SINH LÝ HỌC 2 40 1 3 1
5 MÔ HỌC 38 30 1 3 1
6 PHÔI HỌC 24 1 2 1
7 MIỄN DỊCH HỌC 24 1 2 1
8 KÝ SINH Y HỌC 42 20 1 4 1
9 TRIỆU CHỨNG HỌC NGOẠI KHOA 1 30 1 2 1
10 TRIỆU CHỨNG HỌC NGOẠI KHOA 2 8T 1 4 1
11 TRIỆU CHỨNG HỌC NỘI KHOA 1 42 1 3 1
12 TRIỆU CHỨNG HỌC NỘI KHOA 2 8T 1 4 1
13 SKILLSLAB 50 1 2 1
14 NGOẠI NGỮ 60 1 4 1
15 Y HỌC CỔ TRUYỀN (GP & SL VỀ KINH HUYỆT) 14 1T 1 2 1
16 NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CN MÁC - LÊNIN (PHẦN 2&3) 76 1 5 1
17 GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 4T
TỔNG CỘNG 534 190 17 52 17
21T
Kính đề nghị quý Bộ môn gửi lịch giảng chi tiết của môn học (lý thuyết & thực tập) theo mẫu gợi ý dưới đây về
P. QLĐT 9 (ThS.BS. Diệp Thắng và Cô Cẩm Vân) trước ngày 09 tháng 9 năm 2014.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN: .................…………………………….. LỚP : ...........……………...
NGÀY TÊN BÀI GIẢNG GIỜ
Lịch giảng chi tiết tuần (lý thuyết & thực tập) gửi về P. QLĐT 9 (ThS.BS. Diệp Thắng và Cô Cẩm Vân) vào thứ ba mỗi tuần.
Chân thành cám ơn.
Giờ giảng qui định :
SÁNG 7h30 - 9h00 2 tiết CHIỀU 13h30 - 15h00 2 tiết
9h00 - 9h30 Giải lao 15h00 - 15h30 Giải lao
9h30 - 11h00 2 tiết 15h30 - 17h00 2 tiết
Giờ thi học phần qui định :
SÁNG 8h00 CHIỀU 14h00
STT TÊN HỌC PHẦN
32
SỐ LẦN
THI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
DANH MỤC HỌC PHẦN LỚP Y. 2ABCD (Y. 2013ABCD)
Năm học: 2014 - 2015
SỐ TIẾT
HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN
lịch giảng y - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lịch giảng y - Người đăng: tranthientuong100
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
lịch giảng y 9 10 117