Ktl-icon-tai-lieu

Lịch tiêm chủng

Được đăng lên bởi tracylu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sở Y Tế TP.HCM

Trường Trung Cấp Đại Việt

Tuổi của trẻ
Sơ sinh

02 tháng

03 tháng

04 tháng
09 tháng
18 tháng

Vaccin

Mục đích ngừa bệnh

- BCG

Lao – Viêm gan siêu vi B

- VGB mũi 0(viêm gan B)
- DPT-VGB-Hib 1

Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà - Bại liệt –

- OPV lần 1

Viêm gan siêu vi B - Viêm màng não do Hib

- DPT-VGB-Hib 2

Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà - Bại liệt –

- OPV lần 2

Viêm gan siêu vi B - Viêm màng não do Hib

- DPT-VGB-Hib 3

Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà - Bại liệt –

- OPV lần 3

Viêm gan siêu vi B - Viêm màng não do Hib

- Sởi mũi 1

Sởi

- DPT mũi 4

Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà - Bại liệt –

- Sởi mũi 2

Sởi

LỊCH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG QUỐC GIA
TÌNH HÌNH TIÊM CHỦNG CỦA TRẺ
Vaccin

Miễn dịch cơ bản
Sơ sinh

2 tháng

3 tháng

4 tháng

Tiêm nhắc
9 tháng

16-18 tháng

4-6 tuổi

BCG
Sabin
DTC
VG B
Sởi

LƯU Ý
 Nếu trẻ bị sốt nhẹ, tiêu chảy hoặc suy dinh dưỡng vẫn cho trẻ tiêm chủng như thường lệ.
 Sau khi tiêm, nếu trẻ sốt nhẹ, chỗ tiêm bị sưng đỏ là các phản ứng bình thường không đáng
ngại và lần sau vẫn tiếp tục đưa bé đi tiêm chủng đầy đủ.
 Nếu các ô ở bảng “Tình hình tiêm chủng của trẻ” còn trống, nghĩa là trẻ chưa được tiêm
chủng 7 bệnh cơ bản đầy đủ.
 Sau năm đầu, nhớ đưa trẻ đi tiêm chủng nhắc lại theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

LỊCH TIÊM CHỦNG THEO YÊU CẦU
Tiêm ngừa

Tên Vaccin

Ngày tiêm

Viên màng não,
viêm phổi do
Hib

Lần 1:……………….
Lần 2:……………….
Lần 3:……………….
Nhắc:……………….

Tiêu chảy do
Rotavirus

Lần 1:……………….
Lần 2:……………….

Viêm não Nhật
Bản B

Lần 1:……………….
Lần 2:……………….
Lần 3:……………….
Nhắc:……………….

Thủy đậu
(Trái rạ)
Sởi, Quai bị,
Rubella

Lần 1:……………….
Nhắc:……………….

Viêm gan A

Lần 1:……………….
Nhắc:……………….

Viêm màng não
do não mô cầu

Lần 1:……………….
Lần 2:……………….
Nhắc:……………….

Viêm màng não,
viêm phổi do
phế cầu

Lần 1:……………….
Nhắc:……………….

Thương hàn

Lần 1:……………….
Lần 2:……………….
Nhắc:……………….

Cúm

Lần 1:……………….
Lần 2:……………….
Lần 3:……………….
Lần 4:……………….
Nhắc:……………….

Ung thư cổ tử
cung

Lần 1:……………….
Lần 2:……………….
Nhắc:……………….

Cơ sở tiêm chủng

Khác

...
Sở Y Tế TP.HCM Trường Trung Cấp Đại Việt
LỊCH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG QUỐC GIA
TÌNH HÌNH TIÊM CHỦNG CỦA TRẺ
Vaccin
Miễn dịch cơ bản Tiêm nhắc
Sơ sinh 2 tháng 3 tháng 4 tháng 9 tháng 16-18 tháng 4-6 tuổi
BCG
Sabin
DTC
VG B
Sởi
LƯU Ý
Nếu trẻ bị sốt nhẹ, tiêu chảy hoặc suy dinh dưỡng vẫn cho trẻ tiêm chủng như thường lệ.
Sau khi tiêm, nếu trẻ sốt nhẹ, chỗ tiêm bị sưng đỏ các phản ứng bình thường không đáng
ngại và lần sau vẫn tiếp tục đưa bé đi tiêm chủng đầy đủ.
Nếu các ô bảng “Tình hình tiêm chủng của trẻ” còn trống, nghĩa trẻ chưa được tiêm
chủng 7 bệnh cơ bản đầy đủ.
Sau năm đầu, nhớ đưa trẻ đi tiêm chủng nhắc lại theo hướng dẫn của nhân viên y tế.
Tuổi của trẻ Vaccin Mục đích ngừa bệnh
Sơ sinh
- BCG
- VGB mũi 0(viêm gan B)
Lao – Viêm gan siêu vi B
02 tháng
- DPT-VGB-Hib 1
- OPV lần 1
Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà - Bại liệt –
Viêm gan siêu vi B - Viêm màng não do Hib
03 tháng
- DPT-VGB-Hib 2
- OPV lần 2
Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà - Bại liệt –
Viêm gan siêu vi B - Viêm màng não do Hib
04 tháng
- DPT-VGB-Hib 3
- OPV lần 3
Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà - Bại liệt –
Viêm gan siêu vi B - Viêm màng não do Hib
09 tháng - Sởi mũi 1 Sởi
18 tháng
- DPT mũi 4
- Sởi mũi 2
Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà - Bại liệt –
Sởi
Lịch tiêm chủng - Trang 2
Lịch tiêm chủng - Người đăng: tracylu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lịch tiêm chủng 9 10 681