Ktl-icon-tai-lieu

Lý sinh

Được đăng lên bởi Lê Thanh Trà
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUANG SINH HỌC . CẢM THỤ ÁNH SÁNG Ở MẮT
Quang sinh học (photobiology)
•
•
•

Ngành khoa học nghiên cứu sự tương tác của bức xạ không ion hóa với các cơ thể sống.
Ranh giới giữa bức xạ ion hóa và không ion hóa thường được cho là 10 keV, năng lượng
đủ để ion hóa nguyên tử oxi
Lĩnh vực nghiên cứu bao gồm tất cả các hiện tượng sinh học có sự tham gia của bức xạ
không ion hóa mà trong đó bức xạ không ion hóa gây nên các biến đổi quang hóa hoặc/và
quang lý trong các hệ sinh học, cuối cùng dẫn đến các hiệu ứng quang sinh

Phân loại bức xạ không ion hóa
 Bức xạ không ion hóa được chia thành 3 nhóm chính:
1. Ánh sáng nhìn thấy (l: 400 – 800nm), có ý nghĩa cho sự nhìn và nhiều quá trình quang
sinh khác
2. Bức xạ hồng ngoại (IF) ( l >800nm), con người không cảm thụ được bằng thị giác, làm
nóng vật chất hấp thụ nó
3. Bức xạ tử ngoại (UV), (l <400nm), con người không cảm thụ được bằng thị giác, điều
khiển một số phản ứng quang sinh và nhiều phản ứng quang hóa quan trọng.
Bức xạ UV chia thành 4 vùng: (UV chân không) (100 – 200 nm), UV-C (200 – 280 nm),
UV-B (280 – 315 nm) and UV-A (315 – 400 nm). Ta chỉ quan tâm UV A, B và C
 toàn bộ UVC và một phần UVB bị hấp thụ bởi lớp ozone. Do đó phần chính của bức xạ
UV chúng ta bị chiếu là UVA và một lượng nhỏ UVB
 Bước sóng ngắn nhất của bức xạ mặt trời đến tới bề mặt trái đất khoảng 295nm. Nếu lớp
ozon bị mỏng đi, bức xạ UV bước sóng ngắn sẽ đến trái đất nhiều hơn và gây nên các tác
dụng có hại nghiêm trọng lên con người, động thực vật và các cơ thể sống khác.

Các quá trình quang sinh
•

Quá trình quang sinh là quá trình (chuỗi phản ứng) bắt đầu từ sự hấp thụ photon bởi
các chất hấp thụ ánh sáng đặc thù và kết thúc bằng các hiệu ứng sinh học trong các
mô hoặc cơ thể sinh vật.

Các giai đoạn của một quá trình quang sinh
1. Các phân tử chất đặc thù của quá trình quang sinh hấp thụ photon  hoặc chuyển lên trạng
thái kích thích hoặc biến đổi hình thái
2. Sự biến đổi này kích hoạt một chuỗi các phản ứng hóa học KHÔNG có sự tham gia của ánh
sáng và chất đặc thù nói trên (còn gọi là các phản ứng tối).
3. Kết quả của các phản ứng hóa học này là các hiệu ứng sinh học

Phổ tác dụng
•
•

Đường cong biểu diễn sự phụ thuộc về lượng của hiệu ứng sinh học do ánh sáng gây nên vào
bước sóng của ánh sáng chiếu trong cùng điều kiện chiếu và năng lượng bức xạ chiếu bị hấp
thụ như nhau gọi là phổ tác dụng.
Thí dụ:
–
sự phụ thuộc số lượng vi khuẩn bị tiêu diệt vào bước sóng bức xạ UV chiếu
–
Sự phụ thuộc lượng sản phẩm quá trình quang hợp (oxi,...
QUANG SINH HỌC . CẢM THỤ ÁNH SÁNG Ở MẮT
Quang sinh học (photobiology)
Ngành khoa học nghiên cứu sự tương tác của bức xạ không ion hóa với các cơ thể sống.
Ranh giới giữa bức xạ ion hóa và không ion hóa thường được cho là 10 keV, năng lượng
đủ để ion hóa nguyên tử oxi
Lĩnh vực nghiên cứu bao gồm tất cả các hiện tượng sinh học có sự tham gia của bức xạ
không ion hóa mà trong đó bức xạ không ion hóa gây nên các biến đổi quang hóa hoặc/và
quang lý trong các hệ sinh học, cuối cùng dẫn đến các hiệu ứng quang sinh
Phân loại bức xạ không ion hóa
Bức xạ không ion hóa được chia thành 3 nhóm chính:
1. Ánh sáng nhìn thấy (l: 400 – 800nm), có ý nghĩa cho sự nhìn và nhiều quá trình quang
sinh khác
2. Bức xạ hồng ngoại (IF) ( l >800nm), con người không cảm thụ được bằng thị giác, làm
nóng vật chất hấp thụ nó
3. Bức xạ tử ngoại (UV), (l <400nm), con người không cảm thụ được bằng thị giác, điều
khiển một số phản ứng quang sinh và nhiều phản ứng quang hóa quan trọng.
Bức xạ UV chia thành 4 vùng: (UV chân không) (100 – 200 nm), UV-C (200 – 280 nm),
UV-B (280 – 315 nm) and UV-A (315 – 400 nm). Ta chỉ quan tâm UV A, B và C
toàn bộ UVC và một phần UVB bị hấp thụ bởi lớp ozone. Do đó phần chính của bức xạ
UV chúng ta bị chiếu là UVA và một lượng nhỏ UVB
Bước sóng ngắn nhất của bức xạ mặt trời đến tới bề mặt trái đất khoảng 295nm. Nếu lớp
ozon bị mỏng đi, bức xạ UV bước sóng ngắn sẽ đến trái đất nhiều hơn và gây nên các tác
dụng có hại nghiêm trọng lên con người, động thực vật và các cơ thể sống khác.
Các quá trình quang sinh
Quá trình quang sinh là quá trình (chuỗi phản ứng) bắt đầu từ sự hấp thụ photon bởi
các chất hấp thụ ánh sáng đặc thù và kết thúc bằng các hiệu ứng sinh học trong các
mô hoặc cơ thể sinh vật.
Các giai đoạn của một quá trình quang sinh
1. Các phân tử chất đặc thù của quá trình quang sinh hấp thụ photon hoặc chuyển lên trạng
thái kích thích hoặc biến đổi hình thái
2. Sự biến đổi này kích hoạt một chuỗi các phản ứng hóa học KHÔNG có sự tham gia của ánh
sáng và chất đặc thù nói trên (còn gọi là các phản ứng tối).
3. Kết quả của các phản ứng hóa học này là các hiệu ứng sinh học
Phổ tác dụng
Đường cong biểu diễn sự phụ thuộc về lượng của hiệu ứng sinh học do ánh sáng gây nên vào
bước sóng của ánh sáng chiếu trong cùng điều kiện chiếu và năng lượng bức xạ chiếu bị hấp
thụ như nhau gọi là phổ tác dụng.
Thí dụ:
sự phụ thuộc số lượng vi khuẩn bị tiêu diệt vào bước sóng bức xạ UV chiếu
Sự phụ thuộc lượng sản phẩm quá trình quang hợp (oxi, ...) vào bước sóng chiếu
Ý nghĩa của phổ tác dụng
Lý sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý sinh - Người đăng: Lê Thanh Trà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Lý sinh 9 10 698