Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình niềm tin sức khỏe khám sàng lọc ung thư vú

Được đăng lên bởi Tít Bông
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3149 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Mô hình niềm tin sức khỏe và
khám sàng lọc ung thư vú

1
2
3
4

1. Lý thuyết áp dụng
Lý thuyết mô hình niềm
tin sức khỏe: để tìm hiểu
mối quan hệ giữa niềm
tin sức khỏe và hành vi
khám sàng lọc ung thư
vú sức khỏe, có thể đưa
ra thiết kế phù hợp cho
các chương trình can
thiệp về ung thư vú.

2. Đối tượng và hành vi sức khỏe thay đổi
 Nhóm phụ nữ
Mục tiêu nhằm thay đổi
nhận thức và thực hành
của những người tham
gia chương trình và
trao quyền để họ tác
động đến nhận thức về
khám sàng lọc ung thư
vú cho bạn bè họ.

2. Đối tượng và hành vi sức khỏe thay đổi
 Nhận thức được ung thư vú là bệnh nguy hiểm
 Nhận thức được những lợi ích của việc phát hiên
dớm ung thư vú: xem tận mắt nhìn và cảm nhận
sự khác biệt kích cỡ giữa các khối u được tìm
thấy ở những phụ nữ ung thư vú với kích thước
nhỏ hơn rất nhiều lần của các khối u được phát
hiện qua khám sàng lọc và hiện tượng di căn của
những khối u trong cơ thể qua hình tượng bồ
công anh.

2. Đối tượng và hành vi thay đổi (tt)
 Các rào cản các nhóm văn hóa, dân tộc, sự e lệ
làm giảm khả năng tiếp cận dịch vụ sàng lọc ung
thư vú
 Nhận thức các rào cản trong việc tiếp cận khám
sàng lọc thấp hơn những lợi ích mà nó đem lại.
 Chương trình thiết kế để họ tham gia thực hành
đóng vai, qua đó giúp phụ nữ đánh giá và tác
động vào nhận thức lợi ích và rào cản của bạn
bè và tìm ra những giải pháp vượt qua rào cản.

2. Thay đổi hành vi sức khỏe (tt)

 Tự chủ để tiếp cận dịch vụ và nhận hỗ trợ.
 Việc tiếp cận dịch vụ có liên quan chặt chẽ với việc
nhận thức được nguy cơ cá nhân, cảm nhận ít khó khăn,
nhiều lợi ích hơn và những hỗ trợ, động lực thúc đẩy
hành động mà dịch vụ y tế đã khuyến cáo điều có thể
ảnh hưởng tới nhận thức cá nhân về tính nhạy cảm với
bệnh này.

3. Mối liên quan giữa các yếu tố tới hành vi sức khỏe

Yếu tố cá nhân

Phụ nữ,
học vấn
thấp, thu
nhập kinh
tế bình
thưởng

Niềm tin cá nhân
Khám sàng lọc
ung thư vú
Bệnh UTV rất có
hại có sức khỏe và
chi phí điều trị đắt
Khám sàng lọc thì
phát hiện được bệnh
trong gia đoạn đầu
Tin rằng có khả năng
ko bị chầy xước vú là
an toàn

Các u sẽ
lây lan
trong cơ
thể

Hành động
Bị bệnh
nhưng
không khám
chữa kịp
thời
Truyền thông về
UTV; chứng
kiến được sự
đau đớn khi bị
UTV từ người
xung quanh;
nhân được kinh
nghiệm từ bạn

3. Mối liên quan giữa các yếu tố tới hành vi sức khỏe
Các yếu
tố

Ảnh hưởng

Tuổi

Người lớn tuổi
- Nhóm người Mỹ gốc Phi đứng
thường có những
tuổi cho rằng chấn thương vùng vú
quan niệm sai lầm về có thể gây ra ung thư vú.
nguyên nhân gây
UTV...
Mô hình niềm tin sức khỏe và
khám sàng lọc ung thư vú
Mô hình niềm tin sức khỏe khám sàng lọc ung thư vú - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình niềm tin sức khỏe khám sàng lọc ung thư vú - Người đăng: Tít Bông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Mô hình niềm tin sức khỏe khám sàng lọc ung thư vú 9 10 635