Ktl-icon-tai-lieu

Một số khái niệm về thuốc viên nén

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 31241 lần   |   Lượt tải: 63 lần
MỘT SỐ KHÁI NIỆM
Thuốc
Thuốc generic (generic drugs)
Biệt dược (Trade name)
Dược điển (Pharmacopoeia)

MỘT SỐ KHÁI NIỆM
Sinh khả dụng (Bioavalability)

MỘT SỐ KHÁI NIỆM
Tương đương bào chế (Pharmaceutics equivalence)
Tương đương sinh học (Bioequivalence)
Tương đương trị liệu (Therapeutic equivalence)

MỘT SỐ KHÁI NIỆM
Các nguyên tắc GPs:
•

GMP (Good Manufacturing Practices)

•

cGMP (current GMP – USA)

•

GLP (Good Laboratory Practices)

•

GSP (Good Storage Practices)

•

GPP (Good Pharmacy Practices)

•

GDP (Good Distribution Practices)

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA BÀO
CHẾ HỌC
Cơ sở lí luận về các dạng thuốc
Các tá dược và các chất phụ gia
Các kĩ thuật bào chế

PHÂN LOẠI CÁC DẠNG THUỐC








Dạng thuốc rắn (solid pharmaceutical forms)
• Viên nén (uống/đặt/sủi)
• Viên nang (nang cứng và nang mềm)
• Thuốc bột
Dạng thuốc bán rắn (semi-solid pharmceutical forms)
• Thuốc mỡ
• Cream, gel bôi da
Dạng thuốc lỏng (liqid pharmaceutical forms)
• Siro
• Thuốc tiêm (IM, IV,SC, Infusion)
• Thuốc nhỏ mắt
• Cồn thuốc…….
Dạng thuốc phun mù hay khí dung (Aerosol)

HƯỚNG NGHIÊN CỨU MỚI


Thuốc phóng thích có kiểm soát (CR, CD,SR,
ER, LP)



Thuốc tác dụng tại đích (Target Drug Delivery)



Thuốc có cấu trúc Peptide



Thuốc có cấu trúc vi tiểu phân (nano particles)



Vi hạt (pellets)



Vi cầu (Microencapsulation)

CÔNG NGHỆ BÀO CHẾ
THUỐC VIÊN NÉN

ĐẠI CƯƠNG
Khái niệm
-

Dược phẩm rắn phân liều

-

Hình dạng nhất định

-

Chứa lượng chính xác của một hoặc nhiều dược chất.

- Có thể uống, nhai, ngậm hoặc hòa tan trong nước
trước khi uống

ĐẠI CƯƠNG
PP bào chế:
nén
Hạt
viên
máy dập viên
-

nén
Bột

Hạt

viên
máy dập viên

ĐẠI CƯƠNG
Phân loại
 Theo

cách dùng và đường sử dụng

– Viên thông thường
– Viên đặc biệt

 Theo

đặc tính phóng thích hoạt chất

– Viên phóng thích tức thời
– Viên phóng thích chậm
– Viên phóng thích biến đổi

ĐẠI CƯƠNG
- Ưu điểm
+ Thường dùng đường uống =>tiện lợi
+ Phân liều chính xác, an toàn
+ Dễ đóng gói bảo quản, tồn trữ
+ Đa số các hoạt chất có thể bào chế dạng viên nén
+ Dược chất ổn định

ĐẠI CƯƠNG
- Nhược điểm
+ Không thích hợp với dược chất lỏng, bay hơi
+ Khó sd ở trẻ em, người bị hôn mê
+ SKD bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố
+ Kích ứng viêm loét đường tiêu hóa

THÀNH PHẦN THUỐC VIÊN NÉN
 Dược
 Các

chất

tá dược

THÀNH PHẦN THUỐC VIÊN NÉN
Phân loại tá dược theo chức năng chính

THÀNH PHẦN THUỐC VIÊN NÉN
Tá dược độn
HL dược chất nhỏ không đủ dập viên (<50 mg)
Trơ (vật lý, hóa học)
Hàm ẩm trong tá dược độn

THÀNH P...
MỘT SỐ KHÁI NIỆM
MỘT SỐ KHÁI NIỆM
Thuốc
Thuốc generic (generic drugs)
Biệt dược (Trade name)
Dược điển (Pharmacopoeia)
Một số khái niệm về thuốc viên nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số khái niệm về thuốc viên nén - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Một số khái niệm về thuốc viên nén 9 10 951