Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ LOÀI VÀ THỨ CÓ GIÁ TRỊ LÀM THUỐC TRONG HỌ ĐỖ QUYÊN (ERICACEAE Juss.) Ở VIỆT NAM

Được đăng lên bởi Mọt Sách
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ LOÀI VÀ THỨ CÓ GIÁ TRỊ LÀM THUỐC TRONG
HỌ ĐỖ QUYÊN (ERICACEAE Juss.) Ở VIỆT NAM
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, TRẦN MINH HỢI

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Việt Nam là một nước nằm trong vùng nhiệt đới có hệ thực vật vô cùng phong phú. Do tác
động của tự nhiên cũng như của con người, hệ thực vật luôn có sự biến đổi. Nghiên cứu phân
loại thực vật là một chuyên ngành quan trọng không thể thiếu được vì đó là cơ sở cho các lĩnh
vực khoa học khác như sinh thái học, sinh lý thực vật, địa lý thực vật, tài nguyên thực vật, công
nghệ sinh học, ...
Để góp phần vào công việc phân loại thực vật ở Việt Nam, chúng tôi tiến hành điều tra
nghiên cứu các chi và loài trong họ Đỗ quyên (Ericaceae Juss. ). Bên cạnh lợi ích chủ yếu là làm
cảnh, một số loài cho quả ăn được, một số loài của họ còn được sử dụng làm thuốc với những
giá trị và phân bố đã được nghiên cứu.
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
Là các loài trong tự nhiên (mẫu tươi sống), các tiêu bản khô của họ Đỗ quyên ở Việt Nam
cũng như ở nước ngoài được lưu giữ tại các phòng tiêu bản của các Viện nghiên cứu và trường
đại học như Phòng tiêu bản thực vật, Trường đại học khoa học tự nhiên (HNU); Bảo tàng thực
vật, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (HN); Phòng thực vật, Viện Sinh học nhiệt đới T.p.
Hồ Chí Minh; Phòng tiêu bản, Viện Dược liệu, Bộ Y tế (HNPM); Phòng tiêu bản, Đại học Dược
Hà Nội (HNPI); Phòng tiêu bản thực vật, Viện Thực vật Côn Minh - Trung Quốc (KUN),....
2. Phương pháp nghiên cứu
Thu mẫu các loài có trong tự nhiên. Dùng phương pháp so sánh hình thái, một phương pháp
kinh điển và phổ biến nhất trong nghiên cứu phân loại thực vật từ trước đến nay. Nghiên cứu
đặc điểm hình thái bao gồm những đặc điểm của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản trong
đó chủ yếu là so sánh những đặc điểm của cơ quan sinh sản vì chúng có tính bảo thủ, ít biến đổi
với điều kiện môi trường bên ngoài. Thu thập thông tin theo phương pháp điều tra nghiên cứu
thực vật dân tộc học kết hợp tra cứu các tài liệu để có được những công dụng làm thuốc của các
loài trong cộng đồng.
II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Sau đây là đặc điểm sinh học, phân bố và công dụng của 23 loài cây thuốc trong họ Đỗ
quyên ở Việt Nam
1. Agapetes hosseana Diels, 1905 - Thượng nữ hosseus, Thượng nữ hoa đỏ.
- Đặc điểm: Cây nhỏ bám trên đá hay phụ sinh; gốc thân phình thành củ. Lá có phiến hình
trái xoan thuôn hay bầu dục-thuôn, kích thước 1,8-4,5cm, rộng 1-1,5cm, gốc nhọn, đầu nhọn
hay tù. Hoa mọc đơn độc hay từng đôi, ở nách lá; cuố...
MỘT SỐ LOÀI VÀ THỨ CÓ GIÁ TRỊ LÀM THUỐC TRONG
HỌ ĐỖ QUYÊN (ERICACEAE Juss.) Ở VIỆT NAM
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, TRẦN MINH HỢI
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Việt Nam một nước nằm trong vùng nhiệt đới có hệ thực vật cùng phong phú. Do tác
động của tự nhiên cũng như của con người, hệ thực vật luôn sự biến đổi. Nghiên cứu phân
loại thực vật một chuyên ngành quan trọng không thể thiếu được đó sở cho các lĩnh
vực khoa học khác như sinh thái học, sinh lý thực vật, địa thực vật, tài nguyên thực vật, công
nghệ sinh học, ...
Để góp phần vào công việc phân loại thực vật Việt Nam, chúng tôi tiến hành điều tra
nghiên cứu các chi và loài trong họ Đỗ quyên (Ericaceae Juss. ). Bên cạnh lợi ích chủ yếu là làm
cảnh, một số loài cho quả ăn được, một số loài của họ còn được sử dụng làm thuốc với những
giá trị và phân bố đã được nghiên cứu.
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng nghiên cứu
các loài trong tự nhiên (mẫu tươi sống), các tiêu bản khô của họ Đỗ quyên Việt Nam
cũng như nước ngoài được lưu giữ tại các phòng tiêu bản của các Viện nghiên cứu trường
đại học như Phòng tiêu bản thực vật, Trường đại học khoa học tự nhiên (HNU); Bảo tàng thực
vật, Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật (HN); Phòng thực vật, Viện Sinh học nhiệt đới T.p.
Hồ Chí Minh; Phòng tiêu bản, Viện Dược liệu, Bộ Y tế (HNPM); Phòng tiêu bản, Đại học Dược
Hà Nội (HNPI); Phòng tiêu bản thực vật, Viện Thực vật Côn Minh - Trung Quốc (KUN),....
2. Phương pháp nghiên cứu
Thu mẫu các loài trong tự nhiên. Dùng phương pháp so sánh hình thái, một phương pháp
kinh điển phổ biến nhất trong nghiên cứu phân loại thực vật từ trước đến nay. Nghiên cứu
đặc điểm hình thái bao gồm những đặc điểm của quan sinh dưỡng quan sinh sản trong
đó chủ yếu là so sánh những đặc điểm của cơ quan sinh sản vì chúng có tính bảo thủ, ít biến đổi
với điều kiện môi trường bên ngoài. Thu thập thông tin theo phương pháp điều tra nghiên cứu
thực vật dân tộc học kết hợp tra cứu các tài liệu để có được những công dụng làm thuốc của các
loài trong cộng đồng.
II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Sau đây đặc điểm sinh học, phân bố công dụng của 23 loài cây thuốc trong họ Đỗ
quyên ở Việt Nam
1. Agapetes hosseana Diels, 1905 - Thượng nữ hosseus, Thượng nữ hoa đỏ.
- Đặc điểm: Cây nhỏ bám trên đá hay phụ sinh; gốc thân phình thành củ. phiến hình
trái xoan thuôn hay bầu dục-thuôn, kích thước 1,8-4,5cm, rộng 1-1,5cm, gốc nhọn, đầu nhọn
hay tù. Hoa mọc đơn độc hay từng đôi, nách lá; cuống hoa mảnh, dài 13 mm; tràng màu đỏ.
Quả tròn, kích thước khoảng 6-8mm.
- Phân bố: Kon Tum (Đác Glây), Lâm Đồng.
- Công dụng: Rễ cây được dùng làm thuốc trị gãy xương.
MỘT SỐ LOÀI VÀ THỨ CÓ GIÁ TRỊ LÀM THUỐC TRONG HỌ ĐỖ QUYÊN (ERICACEAE Juss.) Ở VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ LOÀI VÀ THỨ CÓ GIÁ TRỊ LÀM THUỐC TRONG HỌ ĐỖ QUYÊN (ERICACEAE Juss.) Ở VIỆT NAM - Người đăng: Mọt Sách
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
MỘT SỐ LOÀI VÀ THỨ CÓ GIÁ TRỊ LÀM THUỐC TRONG HỌ ĐỖ QUYÊN (ERICACEAE Juss.) Ở VIỆT NAM 9 10 340