Ktl-icon-tai-lieu

Não bộ

Được đăng lên bởi lethilamnhi
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1115 lần   |   Lượt tải: 3 lần
GIAN NÃO – ĐOAN NÃO
Sinh viên Y1
Thời gian 2 tiết
Bs. Nguyễn Duy Thịnh

Đại cương

?

phôi thai

Ống thần kinh
Não trước

Não giữa

Trám não

w3

w4

Đuôi não

w5

Cấu trúc nâng đỡ và bảo vệ não bộ

■Cấu trúc cố định và bảo vệ não


Xương sọ (bài xương trục)



Các màng não



Não thất và dich não tủy



Hàng rào máu – não

Cấu trúc nâng đỡ và bảo vệ não bộ

Các màng não

Màng
cứng
Màng nhện
Khoang dưới nhện
Màng mềm
(chứa dịch não tủy)

Cấu trúc nâng đỡ và bảo vệ não bộ

Các cấu trúc của màng cứng

Xoang TM dọc trên

Xoang TM dọc dưới

Liềm đại não

Liềm tiểu não
Lều tiểu não

Cấu trúc nâng đỡ và bảo vệ não bộ

Chảy máu ngoài màng cứng

Màng não
Viêm
màng
não

Chảy máu
dưới màng
cứng

Chảy máu
trong mô não

Cấu trúc nâng đỡ và bảo vệ não bộ

Các não thất
Não thất bên

Não thất 3

Não thất 4

Cấu trúc nâng đỡ và bảo vệ não bộ

Dịch não tủy


Dịch não tuỷ là chất được tiết ra từ các hệ thống mạch
máu trong các tấm màng mạch của não thất. Dịch não tuỷ
có chứa các thành phần là các chất vô cơ và chất dinh
dưỡng nhưng không có hồng cầu và bạch cầu.

Sự tiết dịch não tủy

Sự lưu thông dịch não tủy
Tiết ra ở đám rối
nhên của não thất
bên

Xoang
TM dọc
trên

Đám rối nhện ở
não thất 3
Cống não

Lỗ Lukas (bên)
Đám rối nhện ở
não thất 4
Lỗ magendi (giữa)

Khoang dưới nhện

Ống trung tâm



Tắt lưu thông  Não
úng thủy

Cấu trúc nâng đỡ và bảo vệ não bộ

Hàng rào máu não (blood brain barrie – BBB)
TB sao (TB
TK đệm)
Mô
não

Mô
não

Mô
não

Chân
quanh
Chỗ mạch
nối sát của các
TB nội mô

Hồng cầu

Cấp máu

Đoan não

CÁC PHẦN CỦA NÃO
BỘ
Gian não

Trung não
Thân não Cầu não

Tiểu não
Trám não

Hành não

1. Gian não

Vùng trên đồi

Đồi thị

Vùng hạ đồi

2.2. Gian não

Đồi thị

T
B
S

2.2. Gian não

CUỐNG TUYẾN TÙNG

Vùng trên đồi
có tuyến tùng, cuống tuyến
tùng, tấm màng mạch.

TUYẾN TÙNG

2.2. Gian não

Vùng hạ đồi (hypothalamus)
Nhân lưng giữa (trong)
Nhân cạnh thất

Vùng trước thị

Nhân sau

Nhân trước
Nhân trên thị

Thể vú

Nhân trên giao thoa thị

Giao thoa thị

Nhân bụng giữa (trong)
Nhân cung

Tuyến yên

Hình thể ngoài
Đoan não

a
c
b

Các khe (a, b, c)

Các thùy (1,2,3,4,5)

Các hồi
2

1
3

4

Mặt trên ngoài

5

DT vỏ não = 2200cm2

Đoan não

Hình thể ngoài

Mặt dưới

Mặt trong

Các mép gian bán cầu

THỂ CHAI
VÒM NÃO
MÉP TRƯỚC

VÁCH TRONG SUỐT

Đoan não

Hình thể ngoài

Các mép gian bán cầu

THỂ CHAI
VÒM NÃO
MÉP TRƯỚC

VÁCH TRONG SUỐT

Đoan não

Hình thể ngoài

Đoan não

Hình thể trong: chất trắng
2
1

Chất
trắng
3’
3

❶ Bó tỏa đứng
❷ ...
GIAN NÃO ĐOAN NÃO
Sinh viên Y1
Thời gian 2 tiết
Bs. Nguyễn Duy Thịnh
Não bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Não bộ - Người đăng: lethilamnhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Não bộ 9 10 715