Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA CÂY THÔNG ĐỎ LÁ DÀI (TAXUS WALLICHIANA ZUCC.) TẠI LÂM ĐỒNG

Được đăng lên bởi phuongdan2401
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 408 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA CÂY THÔNG ĐỎ LÁ
DÀI (TAXUS WALLICHIANA ZUCC.) TẠI LÂM ĐỒNG
Vương Chí Hùng
Công ty CP Y dược phẩm VIMEDIMEX
Nguyễn Hoàng Nghĩa
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
MỞ ĐẦU
Ở Việt Nam có 2 loài thông đỏ là Thông đỏ lá ngắn (Taxus chinensis (Pilg.)
Rehd.) ở miền Bắc và Thông đỏ lá dài (Taxus wallichiana Zucc.) chỉ phân bố hạn hẹp
quanh các huyện của thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng [1], [2], [3]. Các nghiên
cứu ban đầu về hàm lượng các hợp chất chính trong lá cho thấy loài Thông đỏ lá dài
mọc ở Lâm Đồng có giá trị cao hơn nhiều so với loài Thông đỏ lá ngắn [6], [7]. Số
lượng cá thể thông đỏ mọc tự nhiên ở Lâm Đồng ngày một giảm có nguy cơ tuyệt
chủng và đã được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam [2].
Hiện nay nước ta và nhiều nước có nền y học phát triển đang có nhu cầu rất lớn
về nguyên liệu thông đỏ. Để đáp ứng cho nhu cầu đó, đòi hỏi cần phải có các nghiên
cứu tìm hiểu về điều kiện tự nhiên, đặc điểm lâm học làm cơ sở cho việc xây dựng
vùng trồng thông đỏ nhằm tạo nguồn nguyên liệu cho sản xuất thuốc trị ung thư.
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nội dung nghiên cứu
Nghiên cứu một số điều kiện tự nhiên nơi phân bố thông đỏ lá dài; hàm lượng
hoạt chất của thông đỏ tại các vùng phân bố; đặc điểm sinh trưởng và tái sinh của
quần thể Thông đỏ lá dài tại Lâm Đồng.
Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp qua các công trình nghiên cứu trước đó và lấy
thông tin từ thợ rừng.
Phương pháp điều tra rừng theo tuyến và ô tiêu chuẩn (Thái Văn Trừng, 1999).
Đánh giá tái sinh tự nhiên theo Khan et al., (1987).
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Một số đặc điểm về điều kiện tự nhiên và phân bố của
cây Thông đỏ lá dài

1

Thông đỏ lá dài phân bố ở các huyện Đức Trọng, Lạc Đương, Đơn Dương và Tp. Đà
Lạt (Lâm Đồng) ở độ cao từ 1298 đến 1770 m, độ dốc 10-450, ở vĩ độ Bắc từ 110 47’
48,4” đến 12002’50,8” và kinh độ Đông từ 108025’30,7” đến 108039’53,4”. Mọc ở
trạng thái rừng hỗn giao lá rộng và lá kim, trên đất bazan nâu đỏ đến vàng đỏ có pH từ
4,08 đến 4,56, ở địa hình lưng chừng của sườn núi nơi hiểm trở theo các khe núi, khe
suối có đá lộ thiên hoặc không, rừng có 2-3 tầng. Ở điều kiện nhiệt độ trung bình/tháng
là 210C, lượng mưa trung bình/tháng là 135,3 mm, độ ẩm trung bình/tháng là 80% và
số giờ nắng trung bình/tháng là 194 giờ.
Hàm lượng hoạt chất của thông đỏ ở các vùng phân bố tự nhiên
Hàm lượng 10-DAB và taxol của Thông đỏ lá dài (TĐLD) thu thập từ Xuân Thọ
(Tp. Đà Lạt), Hồ Tiên (huyện Đơn Dương), Đasar-Bidoup (huyện Lạc Dương), Núi
V...
1
NGHIÊN CU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA CÂY THÔNG ĐỎ LÁ
DÀI (TAXUS WALLICHIANA ZUCC.) TẠI LÂM ĐỒNG
Vương Chí Hùng
Công ty CP Y dược phẩm VIMEDIMEX
Nguyễn Hoàng Nghĩa
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
MĐẦU
Việt Nam 2 loài thông đỏ Thông đỏ ngắn (Taxus chinensis (Pilg.)
Rehd.) miền Bắc và Thông đỏ dài (Taxus wallichiana Zucc.) chphân bố hạn hẹp
quanh các huyn của thành phĐà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng [1], [2], [3]. Các nghiên
cứu ban đầu về hàm lượng các hợp chất chính trong cho thấy loài Thông đỏ dài
mọc Lâm Đồng giá trị cao hơn nhiều so với loài Thông đỏ ngắn [6], [7]. S
lượng thể thông đỏ mọc tự nhiên Lâm Đồng ngày một giảm nguy tuyệt
chủng và đã được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam [2].
Hiện nay ớc ta và nhiều nước nền y học phát triển đang có nhu cầu rất lớn
vnguyên liệu thông đỏ. Để đáp ứng cho nhu cầu đó, đòi hỏi cần phải các nghiên
cứu tìm hiểu vđiều kiện tự nhiên, đặc điểm m học làm cơ sở cho việc y dựng
vùng trồng thông đỏ nhằm tạo nguồn nguyên liệu cho sản xuất thuốc trị ung thư.
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nội dung nghiên cu
Nghiên cứu một số điều kiện tự nhiên nơi phân bố thông đỏ dài; m lượng
hoạt chất của thông đỏ tại các vùng phân b; đặc điểm sinh trưởng và tái sinh ca
quần thể Thông đỏ lá dài ti Lâm Đồng.
Phương pháp nghiên cu
Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp qua các công trình nghiên cứu trước đó và lấy
thông tin từ thợ rừng.
Phương pháp điều tra rừng theo tuyến và ô tiêu chuẩn (Thái Văn Trừng, 1999).
Đánh giá tái sinh tự nhiên theo Khan et al., (1987).
KẾT QUẢ NGHIÊN CU Một sđặc điểm về điều kiện tự nhiên phân b của
cây Thông đỏ lá dài
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA CÂY THÔNG ĐỎ LÁ DÀI (TAXUS WALLICHIANA ZUCC.) TẠI LÂM ĐỒNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA CÂY THÔNG ĐỎ LÁ DÀI (TAXUS WALLICHIANA ZUCC.) TẠI LÂM ĐỒNG - Người đăng: phuongdan2401
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA CÂY THÔNG ĐỎ LÁ DÀI (TAXUS WALLICHIANA ZUCC.) TẠI LÂM ĐỒNG 9 10 355