Ktl-icon-tai-lieu

Nguy cơ của bao bì đối với vệ sinh an toàn thực phẩm

Được đăng lên bởi chymbk
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 904 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAO BÌ THỰC PHẨM
BÁO CÁO TIỂU LUẬN

NHỮNG NGUY CƠ
TỪ BAO BÌ ĐỐI VỚI VSATTP

Địnhnghĩa

1.Baobìlàvậtchứađựng,baobọcthựcphẩmthànhđơnvịđểbán.Baobìcóthểbaogồmnhiềulớpbaobọc,cóthểphủkínhoàntoànhoặcc
hỉbaobọc1phầnsảnphẩm.
2.Baobìcócácchứcnăng:
-Đảmbảosốlượngvàchấtlượngthựcphẩm.
- Marketingvănhóathôngtin,thuhútngườitiêudùng.
-Thuậntiệntrongphânphối,lưukho,quảnlý,sửdụng.
>>Ngoàinhữnglợiíchmàbaobìđemlạichosảnphẩmthựcphẩm,baobìcũngcórấtnhiềunguycơđốivớithựcphẩm.Đặcbiệtlàđốivới
VSATTP.

NGUY CƠ TỪ BAO BÌ THỰC PHẨM ĐỐI VỚI VSATTP

BIỆN PHÁP
KHẮC PHỤC,HẠN CHẾ

TIÊU CHUẨN HÓA
THEO CÁC TIÊU CHUẨN CỦA BỘ Y TẾ

1. NGUY CƠ TỪ BAO BÌ THỰC PHẨM ĐỐI VỚI VSATTP

GÌ Đ
Ơ
C
Y
U
NG

NG
Ữ
H
N
Ó
C
BAO BÌ
HỰC
T
N
À
O
AN T
H
N
I
S
Ệ
VỚI V
??
?
M
Ẩ
H
P

ỐI

VẬT LIỆU CHẾ TẠO
BAO BÌ

VỆ SINH

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO
BAO BÌ
NGUY CƠ ĐỐI VỚI

QUY TRÌNH SẢN XUẤT
VÀ QUY TRÌNH VỆ SINH
ĐÓNG GÓI

MÔI TRƯỜNG BẢO
QUẢN, QUÁ TRÌNH VẬN
CHUYỂN

AN TOÀN THỰC PHẨM

1.NguycơtừVậtliệuchếtạobaobì:

BAO
BAO BÌ
BÌ

BBgiấy
BBgiấy

BBthủytinh
BBthủytinh

BBkimloại
BBkimloại

BB
BB plastic
plastic

BBghépnhiềulớ
BBghépnhiềulớ
pp

NGUY CƠ ĐẾN TỪ BAO BÌ GIẤY
•Cáchóachấttẩytrắng:Clo,policlobiphenyl,làcácchấtgâyungthư.
•Giấycàngtrắngthìnồngđộcácchấttẩynàycàngcao.

NGUY CƠ ĐẾN TỪ BAO BÌTHỦY TINH
Bảnthânsilicatkhônggâyđộcnhưngtrongquátrìnhnấutạomàuvàcáchóachấtphathêmsẽgâyđộcnhư:oxítchì,cadimi,gâyn
hiễmđộcmáuảnhhưởngđếnthầnkinh.
theoTổng

cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

NGUY CƠ ĐẾN TỪ BAOBÌ KIM LOẠI
•Trongquátrìnhluyệnquặngcóthểlẫncáckimloạinặnggâyđộcnhưthủyngân,cadimi,c

hìvìthếtrongphôibaobìkimloạicócácchấtnàysẽgâyđộcvàkhảnăngcaodẫnđếnngộđộ
cvàtửvong.

•Lớpvecnitrángbêntrongcũngẩnchứanhiềunguycơnhiễmcáchóachấtgâyđộcnếukhô
ngđượcxửlýtốtvàdễcósựtươngtácgiữathựcphẩmbêntrongvàbaobì.

•Ngoàira,lớpvecnibêntrongcòncóthểbịtrầydovađậpcơhọc,dẫnđếnbaobìbịoxihóa,ăn
mònbởimôitrườngbêntrong.

NGUY CƠ ĐẾN TỪ BAOBÌ PLASTIC
•Làloạibaobìđượcdùngphổbiếnnhấthiệnnay,vớirấtnhiềuchủngloạiđadạngnhưnhựaPE, PP, OPP, PET,
PVC….

•Nguycơcaokhicáchạtnhựacóchứacáchóachấtgâyhạinhư“Cácdẫnchấtphtalat”, làmxáotrộnnộitiếthayp
hávỡnộitiết

•Haycácchấtphụgiabổsungvàohạtnhựanhưmuối hữu cơ của kim
loạinặng,chấttạomàu,gâyhoạitửmô,kíchứngda,tíchtụvềlâudàigâyungthư.

•Tiatửngoại,hồngngoạicóthểxuyênthấmqua.
•Mộtsốchấtdẻocótínhđộc,dễgâyđộcchothựcphẩm
•Mộtsốchấtdẻokhôngcókhảnăngtáichếgâyônhiễmmôitrường

Nhữnghóachấtcóthểthôinhiễmtừbaobìplasticvàothựcphẩm:
Cáchđođạt,đánhgiámứcthôinhiễmchotừngchấthoặctổngmứcthôinhiễmtheocáctiêuchuẩnquốctếvàViệtNam
Nhữngc...
NHNG NGUY CƠ
T BAO BÌ ĐI VI VSATTP
NHNG NGUY CƠ
T BAO BÌ ĐI VI VSATTP
BAO BÌ THC PHM
B Á O CÁO T I U L UN
Nguy cơ của bao bì đối với vệ sinh an toàn thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguy cơ của bao bì đối với vệ sinh an toàn thực phẩm - Người đăng: chymbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Nguy cơ của bao bì đối với vệ sinh an toàn thực phẩm 9 10 71