Ktl-icon-tai-lieu

Nhập môn công nghệ sinh học

Được đăng lên bởi vebmnn
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1554 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM

TỔ CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

NHẬP MÔN
CÔNG NGHỆ SINH HỌC

ĐÀ NẴNG – 2013

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM
TỔ CÔNG NGHỆ - KỸ THUẬT
Khóa đào tạo: Kỹ sư công nghệ sinh học
Môn học : Nhập môn công nghệ sinh học
Mã môn học: 2360233
Số tín chỉ: 02
Năm thứ: 2 ( Học kỳ: 1 )
Môn học:

Bắt buộc

1. Thông tin về giảng viên
- Giảng viên của tổ bộ môn
Stt

Họ và tên

Thông tin cá nhân

1.

Ths. Lê Thị Thu Trang

E – mail: le.thu.trang.1985@gmail.com

2.

Ths. Phạm Thị Thùy Trang

E – mail: trangpddn@gmail.com

3.

KS. Bùi Thị Ngọc Hân

E – mail: ngochan1106@gmail.com

4.

KS. Phan Thị Tuyết Trinh

E – mail: tuyettrinh280988@gmail.com

5.

KS. Trương Thị Tú Trinh

E – mail: trinhtruongkt@gmail.com

6.

KS. Trương Văn Năm

E – mail: vannamtruong254@gmail.com

7.

KS. Quách Xuân Quỳnh

E – mail: quachxuanquynh04@gmail.com

2. Văn phòng Tổ Công nghệ - kỹ thuật
Tổ Công nghệ –kỹ thuật – Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Tổ giảng viên – 709 Phan Đình Phùng – Kon Tum

Số điện thoại: 060 – 6500507
Giờ làm việc: 7 giờ – đến 17 giờ hàng ngày (Trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày
lễ)
3. Các môn học tiên quyết
- Di truyền học
- Sinh học đại cương
- Sinh học phân tử
4. Các môn học kế tiếp
- Công nghệ vi sinh vật
5. Mục tiêu chung của môn học
Mục tiêu nhận thức: Sau khi học xong môn học, sinh viên phải và có thể:
 Về kiến thức
1. Trình bày được chuỗi các sự kiện tất yếu dẫn đến sự ra đời của Công nghệ
sinh học và nêu vai trò của ngành khoa học này trong đời sống.
2. Nêu được khái niệm Công nghệ sinh học là gì.
3. Giải thích được bản chất khoa học đa ngành của Công nghệ sinh học.
4. Trình bày được các giai đoạn phát triển của Công nghệ sinh học.
5. Phân tích được các khía cạnh thực tế tồn tại trong lĩnh vực xã hội, kinh tế
và pháp lí xung quanh sự phát triển của Công nghệ sinh học….
6. Giải thích được cơ sở sinh học, nguyên lý hoạt động của công nghệ sinh
học phân tử.
7. Nêu được vai trò, chức năng và ý nghĩa của từng loại công cụ được sử dụng
trong các thao tác sinh học phân tử.
8. Trình bày được các kỹ thuật căn bản thường được sử dụng trong công nghệ
sinh học phân tử.
9. Trình bày được các bước thực hiện kỹ thuật tạo phân tử DNA tái tổ hợp.
10. Nêu được nguyên lý của phương pháp PCR
11. Phân tích được những hướng ứng dụng của công nghệ sinh học phân tử
hiện tại và hướng ứng dụng chủ yếu trong tương lai.
12. Trình bày được các đặc điểm, cấu tạo của vi sinh vật.

13. Nêu được các sản phẩm lên men thông dụng và trình bày được...





 !
Nhập môn công nghệ sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhập môn công nghệ sinh học - Người đăng: vebmnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Nhập môn công nghệ sinh học 9 10 754