Ktl-icon-tai-lieu

Nhóm máu

Được đăng lên bởi Paolo Nguyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 564 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nhóm máu

1

Nhóm máu
Máu con người được chia làm nhiều nhóm dựa theo một số chất cacbohydrat và protein
đặc thù trên hồng cầu. Có khoảng 46 nhóm
khác nhau, nhưng những nhóm chính là O,
A, B và yếu tố Rhesus (Rh). Vì những lý do
chưa được khám phá, máu của mỗi nhóm có
thể có kháng thể chống lại những nhóm kia.
Do đó, khi truyền máu khác nhóm vào,
kháng thể của người nhận có thể phá hủy
máu gây tác hại cho cơ thể. Có tổng cộng 30
hệ nhóm máu người được tổ chức quốc tế về
truyền máu (ISBT) ghi nhận.
Nhóm máu theo hệ thống ABO bao gồm các kháng thể và kháng nguyên.

Các hệ nhóm máu

Một nhóm máu hoàn chỉnh có thể bao gồm một bộ 30 chất trên bề mặt của các RBC, và một nhóm máu của cá thể là
một trong những sự kết hợp của một số kháng nguyên nhóm máu. Trong số 30 nhóm máu, có hơn 600 chất kháng
nguyên nhóm máu khác nhau đã được phát hiện, nhưng đa số trong chúng rất hiếm hoặc chủ yếu được tìm thấy trong
các nhóm bộ tộc nhât định.

Phân loại theo hệ thống ABO
Cha/Mẹ O

A

B

AB

O

O

O, A

O, B

A, B

A

O, A O, A

B

O, B O, A, B, AB O, B

A, B, AB

AB

A, B A, B, AB

A, B, AB

O, A, B, AB A, B, AB

A, B, AB

Con người có 4 nhóm máu: O, A, B, AB. Nhưng trước đây ta mới biết về hai ý nghĩa của nó là:
1. Để truyền máu khi cần. Cụ thể là: Nhóm máu O có thể truyền cho cả 4 nhóm nhưng lại chỉ nhận được nhóm của
mình là O. Ngược lại AB có thể nhận được cả 4 nhóm nhưng chỉ truyền được cho nhóm của mình là AB. Còn 2
nhóm A, B thì vừa phải, nghĩa là nhận 2 và cho cũng 2, cụ thể là nhóm A nhận được A và O nhưng cũng cho được A
và AB. Nhóm B nhận được B và O, cũng cho được B và AB.
2. Để phục vụ cho ngành pháp y trong vấn đề xác định, loại trừ tội phạm..., hiện khoa học đã tiến xa hơn bằng cách
xác định bằng DNA (Deoxyribo Nucleic Acid). Nhưng gần đây các nhà khoa học Mỹ, qua những công trình nghiên
cứu tỉ mỉ và rộng rãi đã cho biết thêm 2 ý nghĩa mới:
• Biết được nhóm máu của mình để điều chỉnh cách sống sao cho tốt nhất.
• Để phòng và chữa nhiều nhóm bệnh một cách hiệu quả nhất. Một công trình nghiên cứu trên 20.635 người gồm
15.255 nữ và 5.380 nam đủ mọi lứa tuổi đã cho tỷ lệ nhóm máu sau:
Nhóm máu
O: 44.42%
A: 34.83%

Nhóm máu

2

B: 13.61%
AB: 7.14%
Biết thêm 2 tiểu nhóm:
Nhờ những tiến bộ về khoa học, người ta mới phát hiện thêm trong mỗi nhóm máu có 2 tiểu nhóm được gọi là: Xuất
tiết (Secretor) và Không xuất tiết (Non-secretor), ví dụ trong loại xuất tiết thì chỉ cần xét nghiệm nước bọt cũng có
thể xác định được nhóm máu, vì các kháng nguyên của nhóm máu đó tiết ...
Nhóm máu
1
Nhóm máu
Nhóm máu theo hệ thống ABO bao gồm các kháng thể và kháng nguyên.
Máu con người được chia làm nhiều nhóm -
dựa theo một số chất cacbohydrat và protein
đặc thù trên hồng cầu. Có khoảng 46 nhóm
khác nhau, nhưng những nhóm chính là O,
A, B và yếu tố Rhesus (Rh). Vì những lý do
chưa được khám phá, máu của mỗi nhóm có
thể có kháng thể chống lại những nhóm kia.
Do đó, khi truyền máu khác nhóm vào,
kháng thể của người nhận có thể phá hủy
máu gây tác hại cho cơ thể. Có tổng cộng 30
hệ nhóm máu người được tổ chức quốc tế về
truyền máu (ISBT) ghi nhận.
Các hệ nhóm máu
Một nhóm máu hoàn chỉnh có thể bao gồm một bộ 30 chất trên bề mặt của các RBC, và một nhóm máu của cá thể là
một trong những sự kết hợp của một số kháng nguyên nhóm máu. Trong số 30 nhóm máu, có hơn 600 chất kháng
nguyên nhóm máu khác nhau đã được phát hiện, nhưng đa số trong chúng rất hiếm hoặc chủ yếu được tìm thấy trong
các nhóm bộ tộc nhât định.
Phân loại theo hệ thống ABO
Cha/Mẹ O A B AB
O O O, A O, B A, B
A O, A O, A O, A, B, AB A, B, AB
B O, B O, A, B, AB O, B A, B, AB
AB A, B A, B, AB A, B, AB A, B, AB
Con người có 4 nhóm máu: O, A, B, AB. Nhưng trước đây ta mới biết về hai ý nghĩa của nó là:
1. Để truyền máu khi cần. Cụ thể là: Nhóm máu O có thể truyền cho cả 4 nhóm nhưng lại chỉ nhận được nhóm của
mình là O. Ngược lại AB có thể nhận được cả 4 nhóm nhưng chỉ truyền được cho nhóm của mình là AB. Còn 2
nhóm A, B thì vừa phải, nghĩa là nhận 2 và cho cũng 2, cụ thể là nhóm A nhận được A và O nhưng cũng cho được A
và AB. Nhóm B nhận được B và O, cũng cho được B và AB.
2. Để phục vụ cho ngành pháp y trong vấn đề xác định, loại trừ tội phạm..., hiện khoa học đã tiến xa hơn bằng cách
xác định bằng DNA (Deoxyribo Nucleic Acid). Nhưng gần đây các nhà khoa học Mỹ, qua những công trình nghiên
cứu tỉ mỉ và rộng rãi đã cho biết thêm 2 ý nghĩa mới:
Biết được nhóm máu của mình để điều chỉnh cách sống sao cho tốt nhất.
Để phòng và chữa nhiều nhóm bệnh một cách hiệu quả nhất. Một công trình nghiên cứu trên 20.635 người gồm
15.255 nữ và 5.380 nam đủ mọi lứa tuổi đã cho tỷ lệ nhóm máu sau:
Nhóm máu
O: 44.42%
A: 34.83%
Nhóm máu - Trang 2
Nhóm máu - Người đăng: Paolo Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nhóm máu 9 10 815