Ktl-icon-tai-lieu

Nội CƠ Sở

Được đăng lên bởi Dương Thanh Tâm
Số trang: 330 trang   |   Lượt xem: 1290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI CƠ SỞ
Dựa trên cuốn sổ 200 triệu chứng của Y3
2nd edition

BIÊN SOẠN:

NHÓM SINH VIÊN Y4, Y5, Y6

NỘI CƠ SỞ 2

NỘI CƠ SỞ 3

LỜI TỰA:
Cuốn sách này chỉ là do 1 nhóm sinh viên biên soạn, nên chứa nhiều thiếu sót.
Những thông tin được tổng hợp từ nhiều sách và chúng tôi đều có chú thích nguồn
của những thông tin đó. Chúng tôi mong muốn nó sẽ có ích cho các bạn trong đợt
thực tập lâm sàng sắp tới.
Nếu các bạn phát hiện ra những lỗi sai trong sách, hoặc có chỗ nào thắc mắc, xin
hãy phản hồi lại cho chúng tôi, để chúng tôi có thể sữa chữa kịp thời. Hoặc trong
quá trình học môn Nội Khoa này, các bạn thấy có những thông tin nào hay muốn
chia sẻ, những câu hỏi thi lâm sàng hay, thậm chí nếu bạn thấy triệu chứng nào
chưa hài lòng và tâm huyết muốn soạn lại thì chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp nhận, để
cuốn sách ngày càng hoàn thiện, giúp đỡ tốt nhất cho các thế hệ sinh viên tiếp
theo!
Mọi ý kiến đóng góp gửi về email: khanhduong88@gmail.com

09/2010

NỘI CƠ SỞ 4

NỘI CƠ SỞ 5

Mục lục:
Chương 1: Tổng quát............................... ..07
Chương 2: Tim mạch…………………......35
Chương 3: Hô hấp………………………..101
Chương 4: Tiêu hóa………………………143
Chương 5: Huyết học…………………….197
Chương 6: Thận tiết niệu………………....225
Chương 7: Cơ xương khớp……………….263
Phụ lục 1………………………………….281
Phụ lục 2………………………………….283
Phụ lục 3………………………………….291

NỘI CƠ SỞ 6

NỘI CƠ SỞ 7

CHƯƠNG I

TỔNG QUÁT

NỘI CƠ SỞ 8

NỘI CƠ SỞ 9

1. DA XANH TÍM – DA XANH BẠC THIẾU
MÁU:
DA XANH TÍM:
ĐỊNH NGHĨA
-

-

-

Là tình trạng xuất hiện khi lượng Hb khử >5g/dl hoặc >33% (lưu ý, ứng với tình trạng Hb
khử tăng thì lượng Hb ôxy hoá cũng giảm, tuy nhiên phải được Định nghĩa theo Hb khử, chỉ
được ngầm hiểu là xanh tím xuất hiện trong tình trạng
thiếu ôxy).
Chú ý con số tuyệt đối là >5g/dl là quan trọng và có giá Thiếu Oxy mà không tím: thiếu
trị hơn khi có sự thay đổi về hàm lượng Hb máu – chỉ số máu
phần trăm chỉ để tham khảo.
Không thiếu oxy mà tím: đa hồng
Tình trạng xanh tím không tỉ lệ thuận với tình trạng thiếu cầu
oxy tổ chức. Vẫn có trường hợp giảm cung cấp oxy cho
tổ chức mà không xanh tím và ngược lại.

VÍ DỤ
-

-

Khi thiếu máu: do lượng Hb giảm nên không có đủ Hb để trao đổi Oxy tại phổi,
dẫn đến giảm Hb02 trong máu động mạch. Khi đến các mô, tế bào tăng sử dụng
oxy nên tỉ lệ Hb khử tăng cao, nhưng không có xanh tím vì nồng độ Hb khử thực
ra vẫn thấp. (trường hợp này có triệu chứng Da bạc màu)
Bệnh đa hồng cầu: Do số lượng Hb cao nên khi lên phổi không trao đổi hết với
oxy, dẫn đến tăng Hb khử ngay trong ...
NI CƠ S
Da trên cun s 200 triu chng ca Y3
2
nd
edition
BIÊN SON:
NHÓM SINH VIÊN Y4, Y5, Y6
Nội CƠ Sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội CƠ Sở - Người đăng: Dương Thanh Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
330 Vietnamese
Nội CƠ Sở 9 10 335