Ktl-icon-tai-lieu

nước thải rác thải

Được đăng lên bởi thuyentruong1992
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Nước thải là nước sinh ra từ quá trình sinh hoạt, sản xuất hoặc chảy qua vùng đất ô nhiễm. Phụ thuộc vào điều kiện hình thàn,
nước thải chia làm 3 loại:
- Nước thải sinh hoạt: là lượng nước thải ra do các sinh hoạt thường nhật
- Nước chảy tràn: được hình thành do mưa và chảy từ đồng ruộng
- Nước thải công nghiệp: xuất hiện khi khai thác và chế biến các nguyên liệu hữu cơ và vô cơ
Xử lý:
Nước thải
Xử lý huyền phù và nhũ tương; xử lý tạp hòa tan
Xử lý tạp

Xử lý tạp

Tiêu hủy tạp chất tan

Xử lý tạp chất

chất thô

chất mịn

và không tan

vô cơ

Lắng
Lọc
Tuyển nổi
Lắng trong
cặn lơ lửng
Lọc và ly
tâm

Đông tụ
Keo tụ
Đông tụ điện
Tuyển nổi
điện

Thủ tiêu
Bơm xuống xiếng
Chôn
Bơm xuống đáy biển
Tiêu hủy bằng nhiệt

Cô đặc
Trao đổi ion
Lọc ngược
Điện thẩm tích
Đóng băng
Hóa học

Xử lý tạp chất hữu cơ
Tái sinh
Trích ly
Chưng cất
Thẩm thấu ngược
Hấp phụ

Phân hủy
Hóa sinh
Oxy hóa pha lỏng
Oxy hóa pha hơi
Oxy hóa
Oxy hóa bức xạ
Oxy hóa điện hóa

Xử lý khí
Sục khí
Đun nóng
Hóa học

2. Chất thải là những vật và chất mà người dùng không còn muốn sử dụng và thải ra, tuy nhiên trong một số ngữ cảnh nó có thể
là không có ý nghĩa với người này nhưng lại là lợi ích của người khác. Trong cuộc sống, chất thải được hình dung là những
chất không còn được sử dụng cùng với những chất độc được xuất ra từ chúng.
Quản lý rác thải là hành động thu gom, phân loại và xử lý các loại rác thải của con người. Hoạt động này nhằm làm giảm các
ảnh hưởng xấu của rác vào môi trường và xã hội.
Rác liên quan trực tiếp tới sự phát triển của con người cả về công nghệ và xã hội. Cấu tạo của các loại rác biến đổi qua thời
gian và nơi chốn, với quá trình phát triển và đổi mới có tính chất công nghiệp đang trực tiếp ảnh hưởng tới nguồn phế liệu. Ví dụ như
nhựa và công nghệ hạt nhân. Một số thành phần của rác có giá trị kinh tế đã được tái chếhân loại[sửa | sửa mã nguồn]

Nếu xét theo mức độ độc hại, người ta phân thành chất thải nguy hại và chất thải không nguy hại. Nếu xét theo phương thức
thải, thì chất thải được chia thành:
Rác sinh hoạt
Rác thải sinh hoạt là các chất rắn bị loại ra trong quá trình sống, sinh hoạt, hoạt động, sản xuất của con người và động vật. Rác
phát sinh từ các hộ gia đình, khu công cộng, khu thương mại, khu xây dựng, bệnh viện, khu xử lý chất thải… Trong đó, rác sinh hoạt
chiếm tỉ lệ cao nhất. Số lượng, thành phần chất lượng rác thải tại từng quốc gia, khu vực là rất khác nhau, phụ thuộc vào trình độ phát
triển kinh tế, khoa học, kỹ thuật. Bất kỳ một hoạt động sống của co...
1. Nước thải là nước sinh ra từ quá trình sinh hoạt, sản xuất hoặc chảy qua vùng đất ô nhiễm. Phụ thuộc vào điều kiện hình thàn,
nước thải chia làm 3 loại:
- Nước thải sinh hoạt: là lượng nước thải ra do các sinh hoạt thường nhật
- Nước chảy tràn: được hình thành do mưa và chảy từ đồng ruộng
- Nước thải công nghiệp: xuất hiện khi khai thác và chế biến các nguyên liệu hữu cơ và vô cơ
Xử lý:
Nước thải
Xử lý huyền phù và nhũ tương; xử lý tạp hòa tan
Xử lý tạp
chất thô
Xử lý tạp
chất mịn
Tiêu hủy tạp chất tan
và không tan
Xử lý tạp chất
vô cơ
Xử lý tạp chất hữu cơ Xử lý khí
Lắng
Lọc
Tuyển nổi
Lắng trong
cặn lơ lửng
Lọc và ly
tâm
Đông tụ
Keo tụ
Đông tụ điện
Tuyển nổi
điện
Thủ tiêu
Bơm xuống xiếng
Chôn
Bơm xuống đáy biển
Tiêu hủy bằng nhiệt
Cô đặc
Trao đổi ion
Lọc ngược
Điện thẩm tích
Đóng băng
Hóa học
Tái sinh
Trích ly
Chưng cất
Thẩm thấu ngược
Hấp phụ
Phân hủy
Hóa sinh
Oxy hóa pha lỏng
Oxy hóa pha hơi
Oxy hóa
Oxy hóa bức xạ
Oxy hóa điện hóa
Sục khí
Đun nóng
Hóa học
2. Chất thải là những vật và chất mà người dùng không còn muốn sử dụng và thải ra, tuy nhiên trong một số ngữ cảnh nó có thể
là không có ý nghĩa với người này nhưng lại là lợi ích của người khác. Trong cuộc sống, chất thải được hình dung là những
chất không còn được sử dụng cùng với những chất độc được xuất ra từ chúng.
Quản lý rác thải là hành động thu gom, phân loại và xử lý các loại rác thải của con người. Hoạt động này nhằm làm giảm các
ảnh hưởng xấu của rác vào môi trường và xã hội.
Rác liên quan trực tiếp tới sự phát triển của con người cả về công nghệ và xã hội. Cấu tạo của các loại rác biến đổi qua thời
gian và nơi chốn, với quá trình phát triển và đổi mới có tính chất công nghiệp đang trực tiếp ảnh hưởng tới nguồn phế liệu. Ví dụ như
nhựa và công nghệ hạt nhân. Một số thành phần của rác có giá trị kinh tế đã được tái chếhân loại[sửa | sửa mã nguồn]
nước thải rác thải - Trang 2
nước thải rác thải - Người đăng: thuyentruong1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
nước thải rác thải 9 10 29