Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi bác sĩ nội trú môn giải phẫu

Được đăng lên bởi nguyentrang950
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 6472 lần   |   Lượt tải: 21 lần
120 CÂU HỎI GIẢI PHẪU (MÔN CƠ SỞ) DÙNG CHO THI TUYỂN CAO HỌC VÀ BSNT
TỪ NĂM HỌC 2013

1.
I.

Mô tả các thành và các lỗ của ống bẹn

Đạiương:
1. Mô tả:

- ống bẹn là một khe nằm giữa các lớp cân cơ của thành bụng, đi từ lỗ bẹn
nông đến lỗ bẹn sâu.
- Dài khoảng 4 – 6 cm.
- Nằm chếch xuống dưới, vào trong, ra trước.
- ống bẹn gần như nằm song song với nửa trong của d/c bẹn.
- ống bẹn là điểm yếu của thành bụng nên thường hay xảy ra thoát vị bẹn,
đặc biệt là ở nam giới.
2. Nam giới:
- ống bẹn là đường đi của tinh hoàn từ ổ bụng xuống bìu trong thời kỳ bào thai.
Trong ống bẹn có chứa thừng tinh.

3. Nữ giới, ống bẹn có chứa dây chằng tròn.
ống bẹn được cấu tạo bởi 4 thành: trước – sau – trên – dưới.
2 lỗ: trong – ngoài.
II. Các thành của ống bẹn:
1.Thành trên:
- Là bờ dưới của cơ chéo bụng trong và cơ ngang bụng. Khi bờ dưới của 2 cơ này
dính vào nhau thì gọi là liềm bẹn hay gân kết hợp.

- Các sợi cơ ở bờ dưới 2 cơ chéo bụng trong và cơ ngang bụng ở phía ngoài bám vào
d/c bẹn.

- Cơ ngang bụng bám ở 1/3 ngoài, cơ chéo trong bám vào 1/2 ngoài, do đó mà có 1
phần cơ chéo bụng trong tạo nên thành trước ống bẹn.
- ở giữa ống bẹn, bờ dưới của 2 cơ này đi vòng lên trên để ôm lấy thừng tinh và
dính với nhau tạo nên liềm bẹn.
- ở phía trong, liềm bẹn đi sau thừng tinh và cuối cùng bám vào đường lược xương
mu.

2. Thành dưới:
- Do d/c bẹn tạo thành. D/c bẹn là chỗ dầy lên của bờ dưới cân cơ chéo
bụng ngoài, đi từ gai chậu trước trên đến củ mu.
- D/c khuyết: ở phía trong, từ d/c bẹn, ngoài những sợi đến bám vào củ mu
còn có những thớ sợi chạy vòng ra phía sau để bám vào
đường lược xương mu, còn gọi là d/c Gimbernat.
- D/c lược (d/c Couper): do d/c khuyết tiếp tục đi ra ngoài để tới gò chậu mu,
hoà lẫn với cân cơ lược và lớp chu cốt mạc của xương mu, tạo nên d/c rất chắc, còn
gọi là d/c Couper.
3. Thành trước:

- Phần lớn thành trước ống bẹn được tạo bởi cân cơ chéo bụng ngoài và 1 phần nhỏ ở phía
ngoài là cân cơ chéo bụng trong, ở chỗ cơ này bám vào d/c bẹn.
- Cân cơ chéo bung ngoài có phần bám vào thân xương mu bởi 2 dải cân gọi là 2 cột trụ: cột trụ
ngoài và cột trụ trong.
- Cột trụ ngoài: bám vào củ mu.
- Cột trụ trong: chạy qua trước cơ thẳng bụng, cơ tháp để tới bám vào thân xương

mu và đường

trắng giữa.

- Sợi gian trụ: là những thớ sợi nối liền cột trụ ngoài và cột trụ trong
- Dây chằng phản chiếu: là một dải cân (đôi khi rất rõ) đi từ chỗ bám của cột trụ ngoài, quặt
ngược lên trên và vào trong ở phía sau cột trụ trong rồi đan dần với cân cơ chéo bụng ngoài bê...
120 CÂU HỎI GIẢI PHẪU (MÔN CƠ SỞ) NG CHO THI TUYỂN CAO HỌC VÀ BSNT
TỪ NĂM HỌC 2013
1.
tả các thành
các lỗ của ống bẹn
I.
Đại
ương:
1. Mô tả:
- ống bẹn là một khe nằm giữa các lớp cân cơ của thành bụng, đi từ
lỗ bẹn
nông đến lỗ bẹn sâu.
- Dài khoảng 4 – 6 cm.
- Nằm chếch xuống dưới, vào trong, ra trước.
- ống bẹn gần như nằm song song với nửa trong của d/c bẹn.
- ống bẹn là điểm yếu của thành bụng nên thường hay xảy ra thoát
vị bẹn,
đặc biệt là ở nam giới.
2.
Nam giới:
- ống bẹn là đường đi của tinh hoàn từ ổ bụng xuống bìu trong thời kỳ bào thai.
Trong ống bẹn có chứa thừng tinh.
3. Nữ giới, ống bẹn có chứa dây chằng tròn.
ống bẹn được cấu tạo bởi 4 thành: trước – sau trên – dưới.
2 lỗ: trong – ngoài.
II. Các thành của ống bẹn:
1.Thành trên:
- Là bờ dưới của cơ chéo bụng trong và cơ ngang bụng. Khi bờ dưới của 2
cơ này
dính vào nhau thì gọi là liềm bẹn hay gân kết hợp.
- Các sợi cơ ở bờ dưới 2 cơ chéo bụng trong và cơ ngang bụng ở phía ngoài
bám vào
d/c bẹn.
- Cơ ngang bụng bám ở 1/3 ngoài, cơ chéo trong bám vào 1/2 ngoài, do đó
mà có 1
phần cơ chéo bụng trong tạo nên thành trước ống bẹn.
-
giữa ống
bẹn,
bờ dưới của 2 cơ này
đi
vòng lên trên
để
ôm lấy thừng
tinh và
dính
với nhau tạo nên
liềm bẹn.
-
phía trong, liềm bẹn đi sau thừng tinh và cuối cùng bám vào đường lược xương
mu.
2. Thành dưới:
- Do d/c bẹn tạo thành. D/c bẹn là chỗ dầy lên của bờ dưới cân
cơ chéo
bụng ngoài, đi từ gai chậu trước trên đến củ mu.
- D/c khuyết: ở phía trong, từ d/c bẹn, ngoài những sợi
đến
bám
vào củ mu
còn có những thớ sợi chạy vòng ra phía sau
để
bám vào
đường lược xương mu, còn gọi là d/c Gimbernat.
- D/c lược (d/c Couper): do d/c khuyết tiếp tục
đi
ra ngoài
để
tới
gò chậu mu,
hoà lẫn
với
cân cơ lược và
lớp
chu cốt mạc của xương mu,
tạo nên d/c rất chắc, còn
gọi là d/c Couper.
3. Thành tr ư ớc:
Ôn thi bác sĩ nội trú môn giải phẫu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi bác sĩ nội trú môn giải phẫu - Người đăng: nguyentrang950
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Ôn thi bác sĩ nội trú môn giải phẫu 9 10 659