Ktl-icon-tai-lieu

Phân loại và công dụng của 1 số loại vitamin và 1 vài loại khoáng chất

Được đăng lên bởi Trần Anh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân loại và công dụng của 1 số loại vitamin và 1 vài loại khoáng ch ất
1.Vitamin
a.Gồm 2 loại:
-Tan trong dầu: A, D, E, K
-Tan trong nước: B, C, H
=> Xúc tác các phản ứng sinh hóa trong cơ thể
b.Chức năng của 1 số vitamin
-Vitamin A:
+Hỗ trợ sức khỏe: răng, xương, cơ => Phát triển khung xương vững chắc.
+Hỗ trợ sức khỏe của mắt => Chống quáng gà, mờ mắt.
+Giữ độ ẩm cho da, cấu tạo lớp niêm mạc => Ngăn ngừa bệnh viêm niêm mạc.
-Vitamin E:
+Bảo vệ võng mạc mắt => Giúp mắt sáng khỏe.
+Chống oxi hóa => Ngăn ngừa lão hóa, nguy cơ mắc bệnh mãn tính do oxi hóa.
+Bảo vệ sức khỏe tim mạch => Ngăn ngừa các bệnh đột quỵ và tai bi ến mạch máu.
-Vitamin C:
+Chống oxi hóa => Ngăn ngừa lão hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh lão hóa do oxi hóa.
+Tăng cường sức đề kháng => Ngăn ngừa nhiễm khuẩn.
+Hình thành Collagen => Giúp da săn chắc, ngăn ngừa bệnh scorbut (chảy máu
nướu răng)
+Giúp hấp thu khoáng chất (Ca, Fe) => Hỗ trợ quá trình chuy ển hóa và trao đ ổi
chất.
-Vitamin D:
+Giúp hấp thu và sử dụng Ca => Phòng chống nguy cơ loãng xương, nhuyễn xương
& còi xương.
-Vitamin B:
+Giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng
+Tổng hợp chất béo, đạm cho cơ thể => xây dựng cơ thể khỏe mạnh.
+Giảm căng thẳng, stress => giúp tỉnh táo, ngăn ngừa sự cáu gắt, lo lắng.
+Hỗ trợ quá trình tạo máu => ngăn ngừa sự thiếu máu, chống suy nhược cơ thể.
+Giảm nguy cơ dị tật ở trẻ sơ sinh.
2.Khoáng chất: Ca, Fe, Cu, Zn, I, P, Mg,… là thành phần cấu tạo các enzyme, th ực hi ện
các phản ứng sinh học trong cơ thể.
*Công dụng của 1 vài loại khoáng chất:
-Mg, P, Ca: Chống loãng xương, giúp răng chắc khỏe.
-I: Ngăn ngừa bướu cổ và đần độn.
-Se (Selen): Chống oxi hóa.
-Fe: Hỗ trợ quá trình tạo tế bào máu.
-Ca: Dẫn truyền thần kinh, đông máu, chống co rút cơ.
-Zn: +Giúp thai nhi phát triển toàn diện.
+Ảnh hưởng tới xúc giác và vị giác.
+Tăng cường sức khỏe sinh sản.
+Giúp mái tóc khỏe và ngăn ngừa gàu.

...
Phân lo i và công d ng c a 1 s lo i vitamin và 1 vài lo i khoáng ch t
1.Vitamin
a.G m 2 lo i:
-Tan trong d u: A, D, E, K
-Tan trong n c: B, C, Hướ
=> Xúc tác các ph n ng sinh hóa trong c th ơ
b.Ch c năng c a 1 s vitamin
-Vitamin A:
+H tr s c kh e: răng, x ng, c => Phát tri n khung x ng v ng ch c. ươ ơ ươ
+H tr s c kh e c a m t => Ch ng quáng gà, m m t.
+Gi đ m cho da, c u t o l p niêm m c => Ngăn ng a b nh viêm niêm m c.
-Vitamin E:
+B o v võng m c m t => Giúp m t sáng kh e.
+Ch ng oxi hóa => Ngăn ng a lão hóa, nguy c m c b nh mãn tính do oxi hóa. ơ
+B o v s c kh e tim m ch => Ngăn ng a các b nh đ t qu và tai bi n m ch máu. ế
-Vitamin C:
+Ch ng oxi hóa => Ngăn ng a lão hóa, gi m nguy c m c b nh lão hóa do oxi hóa. ơ
+Tăng c ng s c đ kháng => Ngăn ng a nhi m khu n.ườ
+Hình thành Collagen => Giúp da săn ch c, ngăn ng a b nh scorbut (ch y máu
n u răng)ướ
+Giúp h p thu khoáng ch t (Ca, Fe) => H tr quá trình chuy n hóa và trao đ i
ch t.
-Vitamin D:
+Giúp h p thu và s d ng Ca => Phòng ch ng nguy c loãng x ng, nhuy n x ng ơ ươ ươ
& còi x ng.ươ
-Vitamin B:
+Giúp chuy n hóa th c ăn thành năng l ng ượ
+T ng h p ch t béo, đ m cho c th => xây d ng c th kh e m nh. ơ ơ
+Gi m căng th ng, stress => giúp t nh táo, ngăn ng a s cáu g t, lo l ng.
+H tr quá trình t o máu => ngăn ng a s thi u máu, ch ng suy nh c c th . ế ượ ơ
+Gi m nguy c d t t tr s sinh. ơ ơ
2.Khoáng ch t: Ca, Fe, Cu, Zn, I, P, Mg,… là thành ph n c u t o các enzyme, th c hi n
các ph n ng sinh h c trong c th . ơ
*Công d ng c a 1 vài lo i khoáng ch t:
-Mg, P, Ca: Ch ng loãng x ng, giúp răng ch c kh e. ươ
-I: Ngăn ng a b u c và đ n đ n. ướ
-Se (Selen): Ch ng oxi hóa.
-Fe: H tr quá trình t o t bào máu. ế
-Ca: D n truy n th n kinh, đông máu, ch ng co rút c . ơ
-Zn: +Giúp thai nhi phát tri n toàn di n.
+ nh h ng t i xúc giác và v giác. ưở
+Tăng c ng s c kh e sinh s n.ườ
+Giúp mái tóc kh e và ngăn ng a gàu.
Phân loại và công dụng của 1 số loại vitamin và 1 vài loại khoáng chất - Người đăng: Trần Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phân loại và công dụng của 1 số loại vitamin và 1 vài loại khoáng chất 9 10 884