Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích 3mcpd

Được đăng lên bởi Ní Ná
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2320 lần   |   Lượt tải: 7 lần
LOGO

Trường Đại Học Cửu Long

Lớp Công Nghệ Thực Phẩm B

c
ù
a
c
g
n
ø
u
c
â
o
C
n
ä
a
g
u
n
ø
l
ö
u
å
m
e
i
t
o
ø
a
i
ø
h
a
C
b
i
ù
ô
v
n
á
e
ñ
baïn
GVHD: ĐẶNG XUÂN ĐÀO

LOGO

NỘI DUNG ĐỀ TÀI
Tổng quan
Ảnh hưởng và liều lượng
Phương pháp phân tích 3-MCPD
Kết luận và kiến nghị

I. Tổng quan
 Nguồn gốc
 3-MCPD viết tắt của 3-MonoCloroPropane-1,2Diol.
 Có công thức phân tử chung C3H7ClO2.
 Khối lượng phân tử 110,5.


Các dẫn xuất: 1,3-DCP; 2-MCPD; 2,3-DCP và 3-MCPD
Trong đó, 3-MCPD có hàm lượng cao nhất và tồn tại
dưới dạng hỗn hợp racemic của hai đồng phân (R)và (S)I. Tổng quan

1,3-dicloro-2 propanol
(1,3-DCP)

3-Monochloropropane-1,2
diol (3-MCPD)

2-monochloropropane-1,3-diol
(2-MCPD)

2,3-dichloro-2-propanol
(2,3-DCP)

I. Tổng quan
 Độc tố 3-MCPD được hình thành qua phản
ứng chất béo với các chất có chứa Clo.
Phản ứng thường xảy ra trong quá trình
thuỷ phân chất đạm thực vật bằng acid
Clohidric (HCl).
 Về lý thuyết tất cả các loại thực phẩm nào hội
đủ 3 điều kiện: “có chứa thành phần
clorine + thành phần chất béo + nhiệt”
đều có thể sản sinh ra 3-MCPD
 Trong quá trình chế biến nước tương có một
khâu quan trọng là thủy phân đậu nành b ằng
acid Clohidric đậm đặc – đây chính là phản
ứng sản sinh ra 3-MCPD.


I. Tổng quan
Quá trình hình thành 3-MCPD trong nước tương

 Nước tương là một loại nước chấm có
nguồn gốc thực vật như đậu nành, đậu
phộng…
 Nước tương có thể được chế biến theo
hai phương pháp chủ yếu: phương
pháp lên men vi sinh và phương pháp
thuỷ phân bằng hoá chất.I. Tổng quan
 Phương trình phản ứng như sau:Ảnh hưởng và liều lượngẢnh hưởng đối với con người và động vật
Mercapturic acid:
Gây hại rất mạnh
đối với thận.

Glycidol: Làm biến
đổi gene và nhiễm
sắc thể, gây ung thư.

Axit
oxalic: Là
chất độc
đối với
thậnAxit Beta – chlorolactic: Làm giảm khả
năng di chuyển của tinh trùng

Ảnh hưởng và liều lượng
Liều lượng gây ảnh hưởng:
Liều 1mg/kg thể trọng/ngày (TT/N): tinh trùng giảm khả năng
hoạt động và giảm khả năng sinh sản của chuột đực.
Liều lớn hơn 10mg đến 20mg/kg TT/N: gây tổn thương tinh
hoàn chuột đực, biến đổi hình dạng ting trùng, giảm khả
năng sinh sản của chuột đực
Lớn hơn 25mg/kg TT/N: gây tổn thương hệ thần kinh trung
ương.
Liều 30mg/kg TT/N: làm tăng trọng lượng thận của chuột.
Với 1,3-DCP:
Hàm lượng lớn hơn 19mg/kg TT/N trong nhiều ngày: gây
khối u ở thậ...
LOGO
GVHD: NG XUÂN ÀOĐẶ Đ
Lớp Công Nghệ Thực Phẩm B
Trường Đại Học Cửu Long
C
h
a
ø
o
m
ö
ø
n
g
C
o
â
c
u
ø
n
g
c
a
ù
c
C
h
a
ø
o
m
ö
ø
n
g
C
o
â
c
u
ø
n
g
c
a
ù
c
b
a
ï
n
ñ
e
á
n
v
ô
ù
i
b
a
ø
i
t
i
e
å
u
l
u
a
ä
n
b
a
ï
n
ñ
e
á
n
v
ô
ù
i
b
a
ø
i
t
i
e
å
u
l
u
a
ä
n
C
h
a
ø
o
m
ö
ø
n
g
C
o
â
c
u
ø
n
g
c
a
ù
c
C
h
a
ø
o
m
ö
ø
n
g
C
o
â
c
u
ø
n
g
c
a
ù
c
b
a
ï
n
ñ
e
á
n
v
ô
ù
i
b
a
ø
i
t
i
e
å
u
l
u
a
ä
n
b
a
ï
n
ñ
e
á
n
v
ô
ù
i
b
a
ø
i
t
i
e
å
u
l
u
a
ä
n
Phân tích 3mcpd - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích 3mcpd - Người đăng: Ní Ná
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Phân tích 3mcpd 9 10 171