Ktl-icon-tai-lieu

Phát hiện biến dị di truyền ở mức phân tử

Được đăng lên bởi an-binh
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 5509 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bộ môn Di truyền Y học
TS. Hà Thị Minh Thi



Trình bày được các khái niệm cơ bản về biến
dị di truyền.



Trình bày được nguyên lý của các kỹ thuật
sinh học phân tử cơ bản: Điện di protein và
điện di ADN, kỹ thuật PCR, Southern blot, xác
định trình tự ADN.



Phân tích được các ưu điểm, nhược điểm,
ứng dụng trong y học của mỗi kỹ thuật trên.




Jkkhkhk
jkjkjk






Điện di là sự chuyển động của các phân tử
trong điện trường.
Thành phần tích điện âm di chuyển về cực
dương và ngược lại.
Phân tử tích điện càng nhiều thì di chuyển
càng nhanh.
Phân tử càng lớn thì di chuyển càng chậm.





Sự khác biệt của chỉ 1 acid amin trong phân
tử protein có thể gây nên sự khác biệt về điện
tích của protein.
Bệnh hồng cầu hình liềm: Glutamic (2 nhóm
carboxyl) bị thay bởi Valine (1 nhóm carboxyl)



NHƯỢC ĐiỂM: Không phát hiện các loại đột
biến
- Đột biến im lặng.
- Đột biến làm đổi nghĩa codon nhưngacid
amin thay thế không thay đổi điện tích.
- Đột biến xảy ra ở các đoạn ADN không mã
hóa.



Các phân tử ADN mang điện tích âm sẽ di
chuyển từ cực âm đến cực dương trong
gel agarose hoặc polyacrylamide khi được
đặt trong điện trường.



Phát hiện các băng ADN:
- Nhuộm ethidium bromide: đọc dưới đèn
UV.
- Có thể nhuộm bạc, xanh methylene.

Các yếu tố ảnh hưởng điện di:
 Kích thước ADN
 PHÂN TÁCH ADN
THEO KÍCH THƯỚC


Nồng độ gel



Điện thế điện di



Đặc điểm hình dạng






Là phản ứng kéo dài mồi nhờ ADN
polymerasen nhằm tổng hợp in vitro
các đoạn ADN đặc trưng.
Khuôn mẫu là một đoạn ADN nhất định
đã biết hoặc chưa biết trình tự.
Các đoạn ADN mới hình thành lại được
sử dụng làm khuôn mẫu cho phản ứng
kế tiếp theo phương thức phản ứng
chuỗi.



Mồi: đoạn oligonucletide 18-30 Nu, gồm mồi
xuôi và mồi ngược.



Enzyme ADN polymerase:
Taq polymerase (VK Thermus aquaticus)



dNTPs: deoxynucleotide triphosphate
dATP, dCTP, dTTP, dGTP



Đệm phản ứng: quan trọng nhất là MgCl2



ADN khuôn mẫu



Biến tính: 93-95oC
Tách ADN thành 2 sợi đơn



Gắn mồi: 50-70oC
Gắn mồi với trình tự bổ sung



Kéo dài mồi: 72oC
Tổng hợp sợi ADN mới



Nhanh, dễ thực hiện



Rất nhạy



Có thể khuếch đại ADN mô, tế bào giáng hoá,
tế bào trong môi trường đặc biệt, mô đã cố
định formalin, ADN giáng hoá (nếu trình tự
ngắn)



Dễ phát hiện sản phẩm



Phải biết trình tự ADN ở 2 đầu (flanking)



Có thể nhiễm ADN từ phòng thí nghiệm (khắc
phục được)



Chỉ thực hiện được với các đoạn ADN cần
khảo sát có kích thước ngắn.







Chẩn ...
Bộ môn Di truyền Y học
TS. Hà Thị Minh Thi
Phát hiện biến dị di truyền ở mức phân tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát hiện biến dị di truyền ở mức phân tử - Người đăng: an-binh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Phát hiện biến dị di truyền ở mức phân tử 9 10 823